Aktuality - archiv

Veřejné připomínkování a projednání Startegie MAS BLN 2021+

Vloženo: 01.06.2021

Zapojte se do tvorby strategie Místní akční skupiny Blanský les – Netolicko pro roky 2021-2029, která definuje rozvojové potřeby v území působnosti MAS BLN. Dokument je Vám k dispozici zde. Své  postřehy a podněty nám můžete zaslat na e-mail miskei@masbln.cz do úterý 8. 6. 2021.

Dne 9. 6. 2021 od 14:00 bude možné se zúčastnit veřejného on-line projednání strategie - odkaz na připojení ke schůzce přes MS TEAMS bude zveřejněna na těchto webových stránkách.

Předem děkujeme zájemcům za podněty.

 

Soutěž "Pět let s Programem obnovy venkova Jihočeského kraje"

Vloženo: 06.05.2021

Jihočeský kraj vyhlásil soutěž "Pět let s Programem obnovy venkova Jihočeského kraje". Protože se ani v letošním roce nebude kvůli přetrvávajícímu výskytu koronaviru konat soutěž Vesnice roku, mohou se obce, které získaly v období 2016 - 2020 dotaci z Programu obnovy venkova Jihočeského kraje (POV), této soutěže zúčastnit. 

Pravidla a přihlášku do soutěže naleznete na tomto odkaze:

www.kraj-jihocesky.cz/index.php/kraj-rozdeli-300-tisic-v-soutezi-pet-let-s-programem-obnovy-venkova-jihoceskeho-kraje-hejtman-kuba

 

Aktualizace strategie MAS 2014 - 2020 - připomínkování

Vloženo: 10.04.2021

MAS Blanský les - Netolicko o. p. s. v rámci aktualizace strategie související s rozšířením území o města Český Krumlov a Větřní a možnosti využít přechodného období pro výzvy v Programu rozvoje venkova vyzývá veřejnost k zapojení do této aktualizace.

Vzhledem k epidemiologické situaci je možné navrženou aktualizaci strategie připomínkovat ONLINE. Své připomínky zasílejte na e-mail miskei@masbln.cz, do předmětu zprávy prosím uveďte "AKTUALIZACE STRATEGIE 2014 - 2020, PŘIPOMÍNKY". 

Připomínky je možné zasílat nejpozději do 19. 4. 2021.

Návrh aktualizace strategie ZDE

Avízo 5. výzvy PRV

Vloženo: 04.03.2021

MAS Blanský les - Netolicko plánuje vyhlásit 5. výzvu do programu rozvoje venkova, a to v rámci fiche 4 - Rozvoj.

Výzva bude vyhlášena 1. 4. 2021 a žádosti o dotaci budou přijímány do 30. 4. 2021

Své projektové záměry můžete konzultovat již nyní - 773 660 983 nebo e-mailem: kolar@masbln.cz

MAS BLN - STANDARDIZACE 2021+ udělena

Vloženo: 07.02.2021

5. února 2021 splnila naše MAS podmínky pro udělení STANDARDIZACE a bude se tak moci ucházet o realizaci strategie území pro období 2021 - 2027. 

Burza škol online

Vloženo: 07.01.2021

Jihočeská hospodářská komora ve spolupráci s dalšími regionálními partnery pořádá ve dnech 12. - 14. 1. 2021 online Burzu škol. Vzhledem ke koronavirovým omezením nemohly být na podzim 2020 uspořádány Burzy škol tak, jak jsme zvyklí a proto budou mít možnost žáci základních škol a jejich rodiče spojit se se střeními školami online.

Více informací na www.burzyskol.cz

Pracovní setkání k přípravě strategie 2021+ - oblast sociální a vzdělávání

Vloženo: 02.12.2020

9. prosince 2020 se od 13,00 hod. uskuteční pracovní setkání k tvorbě strategie MAS pro období 2021+. Působíte na území naší MAS v oblasti sociální a vzdělávání, zajímá Vás tato problematika a rádi byste se podělili o své nápady, pak Vás rádi přivítáme na online pracovním setkání.

Více v pozvánce ZDE.

Účast je nutné potvrdit nejpozději do 9. 12. 2020 10,00 hod. na e-mail machova@masbln.cz.

Poté Vám bude zaslán odkaz na připojení k online schůzce.

Seminář pro žadatele - IROP - 8. výzva IROP

Vloženo: 01.12.2020

Seminář pro žadatele - IROP - 8. výzva IROP - více zde.

Exkurze na Moravu

Vloženo: 29.09.2020

V souvislosti s probíhající přípravou strategie 2021+ ve dnech 17. a 18. září 2020 naše MAS uspořádala ve spolupráci s MAS Pomalší pro zástupce obcí zajímavou exkurzi "Regionální rozvoj v praxi". Zpráva z průběhu ZDE

8. výzva MAS Blanský les - Netolicko – IROP – BEZPEČNOST DOPRAVY – II.

Vloženo: 21.09.2020

1. října 2020 bude vyhlášena 8. výzva MAS Blanský les - Netolicko - Bezpečnost dopravy - II v rámci Integrovaného regionálního operačního programu. Více informací naleznete před vyhlášením výzvy v sekci Výzvy MAS.

Příprava komunitní strategie pro období 2021 - 2027 je v plném proudu

Vloženo: 15.09.2020

MAS Blanský les - Netolicko na jaře tohoto roku zahájila přípravu na nové programovací období EU 2021 - 2027. Je třeba aktualizovat strategii území MAS a definovat nové potřeby území. Do přípravy nové strategie tak MAS chce zapojit opět co nejširší spektrum skupin. V současné době například probíhá sběr projektových záměrů obcí.

Stav přípravy je možné sledovat na TĚCHTO STRÁNKÁCH.

Shromáždění partnerů MAS Blanský les - Netolicko o.p.s.

Vloženo: 14.09.2020

Zveme zástupce partnerů MAS i ostatní zájemce o problematiku na jednání Shromáždění partnerů, které se bude konat 23.9.2020 v Radničním sále Úřadu městyse Křemže od 15 hodin. Program a pozvánka zde.

Prodloužení kontroly žádostí v rámci 4. výzvy PRV

Vloženo: 10.08.2020

 

Kancelář MAS BLN oznamuje, že administrativní kontrola u přijatých Žádostí v rámci 4. výzvy PRV bude prodloužena z administrativních a kapacitních důvodů do 31.8.2020. Děkujeme za pochopení.

Příjem žádostí v 4. výzvě PRV ukončen

Vloženo: 04.08.2020

Dne 31.7.2020 byl v rámci Výzvy č. 4 PRV MAS Blanský les - Netolicko ukončen příjem žádostí o dotaci v rámci opatření 19.2.1. Podpora provádění operací v rámci strategie komunitně vedeného místního rozvoje. K tomuto datu bylo podáno celkem 113 žádostí s celkovou požadovanou dotací ve výši 17 425 750,- Kč. Seznam podaných žádostí zde.

V Programu rozvoje venkova přijato 113 žádostí!

Vloženo: 03.08.2020

31. 7. 2020 byla ukončena 4. výzva Programu rozvoje venkova. Celkově bylo přijato 113 žádostí ve třech Fichích. Fiche 1 - Zemědělství: 60 žádostí, Fiche 2 - Řemesla a služby: 33 žádostí, Fiche 4 - Rozvoj: 20 žádostí. V současné době probíhá kontrola a hodnocení žádostí.

AVÍZO – 7. VÝZVA IROP KULTURNÍ DĚDICTVÍ - III.

Vloženo: 15.06.2020

1. července 2020 bude vyhlášena 7. výzva MAS Blanský les - Netolicko - Kulturní dědictví – III. v rámci Integrovaného regionálního operačního programu. Více informací naleznete před vyhlášením výzvy v sekci Výzvy MAS.

Tři domy s pečovatelskou službou obdržely od MAS dávkovače dezinfekce

Vloženo: 04.06.2020

I naše MAS se snaží v rámci svých možností pomoci organizacím na svém území vypořádat se s mimořádným stavem a jeho důsledky. Proto jsme se rozhodli podpořit domy s pečovatelskou službou na našem území a věnovali jsme každému DPS jeden dávkovač dezinfekce vč. náplně. Dávkovače budou umístěny v prostorách DPS Netolice, Kamenný Újezd a Křemže a budou sloužit jak klientům, tak jejich návštěvám.

Avízo 4. výzvy Programu rozvoje venkova

Vloženo: 27.05.2020

MAS Blanský les – Netolicko o.p.s. dne 1. 6. 2020 vyhlásí 4. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Programu rozvoje venkova s příjmem žádostí od 15. 6. 2020 do 31. 7. 2020. V den vyhlášení budou zveřejněny veškeré potřebné podklady. Seminář pro žadatele proběhne dne 8. 6. 2020 od 9:00 hod. v kanceláři MAS Blanský les – Netolicko o.p.s. (Mírové náměstí 208, 384 11 Netolice, budova MěÚ Netolice, 2. patro)

Ohledně registrace na seminář pro žadatele a konzultace Vašich projektových žádostí se obracejte na p. Koláře, e-mail: kolar@masbln.cz, tel.: 773 660 983.

Nová sociální služba na území MAS Blanský les - Netolicko

Vloženo: 25.05.2020

Od června 2020 začíná na území MAS Blanský les - Netolicko fungovat nová sociální služba podpořená v rámci projektu "Cesta k samostatnosti". Žadatelem je Josefina z. ú. se sídlem v Boršově nad Vltavou, která nabídne systematické vzdělávací kurzy a terapie pro osoby v nepříznivé sociální situaci a pro mladé lidi ze sociálně znevýhodněného prostředí, náhradní rodinné péče nebo ústavní péče. Více informací naleznete na webových stránkách www.cestaksamostatnosti.cz.

V klášteře Zlatá Koruna obnovují prostory mnišských toalet

Vloženo: 18.05.2020

V klášteře Zlatá Koruna obnovují prostory mnišských toalet. Obnova, která je realizována za finanční podpory Integrovaného regionálního operačního projektu prostřednictvím MAS Blanský les - Netolicko, si vyžádá celkovou částku okolo 706 tisíc Kč. Více informací naleznete ZDE.

MAS Blanský les - Netolicko o. p. s.
Mírové nám. 208, 384 11 Netolice
IČ: 260 80 575

Provozní doba kanceláře MAS: pondělí - středa 9,00 - 12,00 hod.
Sitemap
Email webmaster

© 2017  masbln.cz
Všechna práva vyhrazena

logo nette