MAP rozvoje vzdělávání ORP Český Krumlov

Projekty MAP - místní akční plánování realizuje naše MAS již od roku 2016. Projekty jsou zaměřeny na rozvoj spolupráce mateřských a základních škol na území ORP Český Krumlov.

Veškeré informace k projektům MAP jsou zveřejňovány na stránkách www.mapvzdelavani.cz (sekce ORP v projektu - ORP Český Krumlov)

MAP IV - ORP Český Krumlov

Registrační číslo: CZ.02.02.XX/00/23_017/0008456

Realizace: 1. 2. 2024 - 31. 12. 2025

Obdržená dotace: 

Program: OP Jan Amos Komenský

 

MAP III - ORP Český Krumlov (projekt ukončen)

Registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0022968

Realizace: 1. 8. 2022 - 30. 11. 2023

Obdržená dotace: 2.044.902,- Kč

Program: OP Výzkum, vývoj a vzdělávání

 

MAP II - ORP Český Krumlov (projekt ukončen)

Registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008622

Realizace: 1. 8. 2018 - 31. 7. 2022

Obdržená dotace: 8.710.000,- Kč

Program: OP Výzkum, vývoj a vzdělávání

  

MAP - Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území ORP Český Krumlov (projekt ukončen)

Realizace: 2016 - 2017

Obdržená dotace: 3.200.000,- Kč

Program: OP Výzkum, vývoj a vzdělávání

 

MAS Blanský les - Netolicko o. p. s.
Mírové nám. 208, 384 11 Netolice
IČ: 260 80 575

Provozní doba kanceláře MAS: pondělí - středa 9,00 - 12,00 hod.
Sitemap
Email webmaster

© 2017  masbln.cz
Všechna práva vyhrazena

logo nette