Grantový program KULTURA 2012 - 2014

Protože mezi obcemi i neziskovými organizacemi v regionu MAS BLN je velký zájem o neinvestiční projekty podporující tradiční i nové kulturní akce v regionu a dotační program Živá kultura vyhlašovaný Jihočeským krajem nepokrývá ani polovinu žádostí (a podporuje zejména významnější akce), vytvořila MAS BLN pro tyto potřeby „Grantový program Kultura“, zaměřený na podporu kulturních, společenských a sportovních akcí pořádaných obcemi a spolky na území MAS BLN.

Grantový program Kultura je financován z volných prostředků MAS BLN a mimořádných příspěvků partnerů MAS BLN.

Od r. 2012 každoročně MAS BLN podpořila desítky drobných zajímavých akcí na svém území:

v roce 2012: 16 projektů (70.000,- Kč)   Seznam podpořených projektů

v roce 2013: 20 projektů (97.500,- Kč)   Seznam podpořených projektů

v roce 2014: 25 projektů (122.000,- Kč) Seznam podpořených projektů

Příklady podpořených akcí: dětský den, výlety svazu postižených, výročí vzniku obcí, sborů dobrovolných hasičů, vítání prázdnin, čarodějnický rej, divadelní představení, sportovní akce (triatlon, motokrosové závody, jezdecký den, volejbalový turnaj), kynologické závody, selské slavnosti, slavnosti těstovin apod.

 

MAS Blanský les - Netolicko o. p. s.
Mírové nám. 208, 384 11 Netolice
IČ: 260 80 575

Provozní doba kanceláře MAS: pondělí - středa 9,00 - 12,00 hod.
Sitemap
Email webmaster

© 2017  masbln.cz
Všechna práva vyhrazena

logo nette