Letní příměstské tábory v Blanském lese

 

Číslo projektu: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0011940

Realizace: 1. 6. 2019 - 30. 9. 2021

Cílem projektu je pomoci rodičům s dětmi na území MAS Blanský les - Netolicko při slaďování jejich pracovního a rodinného života, a to prostřednictvím péče o jejich děti v době letních školních prázdnin. Cíle bude dosaženo realizací 24 turnusů příměstského tábora v průběhu let 2019 až 2021 ve vybraných obcích MAS Blanský les - Netolicko. Místa, termíny i zaměření jednotlivých turnusů příměstského tábora plně korespondují s požadavky rodičů. Cílové skupině rodiče, tedy osoby pečující o malé děti, bude přizpůsobena také provozní doba tábora. Jsme si vědomi, že na dosažení cíle má vliv kvalita poskytovaných služeb, tedy zkušenosti pečujících osob, vhodně vybrané zázemí a kvalitní program tábora, který bude děti bavit a současně vzdělávat. Na základě dlouhodobého působení a úzké spolupráce s vedením obcí a místními obyvateli, zná MAS Blanský les - Netolicko dobře potřeby a požadavky svého území. Kvalitní péče o děti a smysluplné trávení jejich času je to, co rodičům umožní plně se věnovat pracovním povinnostem a lépe se tak uplatnit na trhu práce.

MAS Blanský les - Netolicko bude v letech 2019-2021 realizovat 24 týdenních turnusů příměstských táborů na nejméně 5 různých místech

Projekt je finančně podpořen z Evropské unie, Operační program Zaměstnanost.

 

 

 

 

 

 

 

MAS Blanský les - Netolicko o. p. s.
Mírové nám. 208, 384 11 Netolice
IČ: 260 80 575

Provozní doba kanceláře MAS: pondělí - středa 9,00 - 12,00 hod.
Sitemap
Email webmaster

© 2017  masbln.cz
Všechna práva vyhrazena

logo nette