Název projektu: Podpora rodin a seniorů na území MAS Blanský les – Netolicko

Číslo projektu: CZ.03.02.01/00/22_008/0000007

Realizace: 1. 1. 2023 - 31. 12. 2025

Hlavním cílem projektu je podpora osob sociálně vyloučených a sociálním vyloučením ohrožených na území MAS BLN tak, aby zde došlo ke zlepšení kvality života jednotlivců, ale především posílení komunitního života. Na území MAS BLN budeme usilovat o podporu a rozvoj přirozených vazeb v komunitě, posílení rodinných vazeb, o podporu funkčnosti rodin a zlepšení dostupnosti služeb.

V rámci aktivity „Komunitní tábory na území MAS BLN“ máme současně za cíl umožnit osobám pečujícím o malé děti sladit péči o děti s prací a výkonem své profese. To vše prostřednictvím kvalitní péče o jejich děti prostřednictvím realizace komunitních táborů na území MAS BLN v době letních školních prázdnin.

Cílem aktivity „Aktivity pro seniory a se seniory na území MAS BLN“ je také aktivizovat seniory na území MAS BLN, umožnit jim aktivní trávení volného času, předcházet jejich osamělosti, podpořit jejich kontakt se společenským prostředím, mezigenerační vztahy i komunitní život. Současně se budeme snažit podpořit participaci seniorů na aktivním životě a prosazování svých zájmů v obci, posilovat jejich sounáležitost s místem bydliště. Ve vybraných obcích tak vznikne nebo bude podpořen stávají klub seniorů, který bude nabízet vhodný program pro aktivní trávení času seniorů – např. kurzy, přednášky, besedy, společné tvoření, pohybové aktivity, výlety. A to vše díky komunitnímu pracovníkovi s potřebným vzděláním a zkušenostmi, který bude do jednotlivých obcí území MAS BLN pravidelně za seniory dojíždět a zaštítí dané komunitní aktivity. Jednotlivé aktivity budou vycházet z přání a potřeb CS.

U aktivity „Dostupná odborná poradenská a terapeutická pomoc pro rodiny“ máme současně za cíl prostřednictvím místně, časově a finančně dostupné odborné pomoci podpořit samotné fungování rodin, kde stabilita a pohoda v rodině je základním předpokladem zdravého prostředí pro život dětí.

V případě Vašeho zájmu zapojit se do projektu kontaktujte prosím Ing. Lucii Kaňovou, email: kanova@masbln.cz.

 

Projekt je finančně podpořen z Evropské unie, Operační program Zaměstnanost plus.

 

 

MAS Blanský les - Netolicko o. p. s.
Mírové nám. 208, 384 11 Netolice
IČ: 260 80 575

Provozní doba kanceláře MAS: pondělí - středa 9,00 - 12,00 hod.
Sitemap
Email webmaster

© 2017  masbln.cz
Všechna práva vyhrazena

logo nette