Aktuality - archiv

20 let metody Leader na území MAS Blanský les - Netolicko

Vloženo: 13.02.2024

Naše MAS v letošním roce slaví 20 let od svého vzniku. Díky metodě Leader, která stála u zrodu místních akčních skupin, se můžeme mimo jiné pochlubit téměř 400 podpořenými projekty, poskytnutými dotacemi v celkové výši přesahující 130 mil. Kč a celou řadu projektů a aktivit.

Co je vlastně metoda Leader, kde všude najdete místní akční skupiny a co mají za sebou se můžete dočíst v přiloženém letáku ZDE

Vyhlášena 1. výzva OP TAK (OP Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost)

Vloženo: 01.02.2024

Od 2. 2. do 15. 3. 2024 mohou žadatelé z území MAS Blanský les - Netolicko (mikro, malé a střední podniky minimálně s 2letou historií) předkládat své žádosti o dotaci do 1. výzvy OP TAK. Na výzvu je alokováno 4.530.000,- Kč a maximální výše dotace je stanovena na 50%.

Bližší informace jsou uvedeny přímo pod výzvou ZDE.

NZÚL - bezplatné konzultace pokračují

Vloženo: 26.01.2024

17. ledna 2024  byla spuštěna další výzva NZÚ Light. Stejně jako v předchozích výzvách se můžete obrátit na naše zaměstnance a využít tak bezplatné konzultace a pomoc při založení a podání žádosti o dotaci. NZÚL Light je zaměřena na nízkopříjmové domácnosti a opět je možné využít dotaci na zateplení domu, výměnu oken/dveří, ohřev vody. Nově mohou tuto podporu využít i obyvatelé bytových domů.

Kontakty naleznete v přiloženém letáku.

VYHLÁŠENÍ 4.VÝZVY MAS VZDĚLÁVÁNÍ

Vloženo: 11.08.2023

MAS Blanský les - Netolicko vyhlašuje 4. výzvu k předkládání projektových záměrů IROP zaměřených na

VZDĚLÁVÁNÍ – Infrastruktura základních škol ve vazbě na odborné učebny a učebny neúplných škol.

 

Projektové záměry je možné předkládat na MAS od 1.9. do 30.9.2023. Alokace výzvy je 3,69 mil. Kč. Veškeré podklady a informace naleznete v sekci VÝZVY MAS/IROP 2021-2027.

Vyhlášení 2. a 3. výzvvy MAS - DOPRAVA a HASIČI

Vloženo: 10.07.2023

MAS Blanský les - Netolicko vyhlašuje 2. a 3. výzvu k předkládání projektových záměrů IROP zaměřených na Infrastrukturu pro bezpečnou nemotorovou dopravu a Podporu jednotek sboru dobrovolných hasičů kategorie jednotek požární ochrany II, III a V.

Projektové záměry je možné předkládat na MAS od 1.9. do 30.9.2023. Alokace každé výzvy je 11,25 mil. Kč. Veškeré podklady a informace naleznete v sekci VÝZVY MAS/IROP 2021-2027.

NZÚL - statistika konzultací

Vloženo: 21.06.2023

Místní akční skupina Blanský les - Netolicko o. p. s. dosud zadministrovala téměř stovku žádostí o dotaci ve výši přesahující 9 mil. Kč do programu Nová zelená úsporám Light. Letní odstávka systému se programu NZÚL netýká a proto můžete stále využívat náš bezplatný konzultační servis. Vzhledem k vytíženosti pracovníků MAS upozorňujeme, že až do odvolání jsou veškeré konzultace možné buď telefonicky nebo osobně po předchozí telefonické domluvě.

Ukončení příjmu žádostí - 7. výzva PRV

Vloženo: 01.06.2023

Dne 31. 5. 2023 byl ukončen příjem žádosti v 7. výzvě v rámci Programu rozvoje venkova, seznam přijatých žádostí naleznete zde.

Nyní proběhne kontrola projektů, jejich hodnocení Výběrovou komisí a Výborem a dále registrace na RO SZIF v Č. Budějovicích.

Vyhlášení 1. výzvy MAS - VZDĚLÁVÁNÍ I.

Vloženo: 03.04.2023

MAS Blanský les - Netolicko vyhlašuje 1. výzvu k předkládání projektových záměrů zaměřených na Infrastrukturu základních škol ve vazbě na odborné učebny a učebny neúplných škol. Projektové záměry je možné předkládat na MAS od 1.5 do 31.5.2023. Alokace výzvy je 11,25 mil. Kč. Veškeré podklady a informace naleznete zde v sekci VÝZVY MAS/IROP 2021-2027.

Projekt na podporu rodin a seniorů na území MAS Blanský les – Netolicko

Vloženo: 15.12.2022

Od 1. 1. 2023 bude MAS Blanský les – Netolicko realizovat nový projekt v rámci Operačního programu Zaměstnanost plus na podporu rodin a seniorů na svém území. V rámci tohoto projektu budou realizovány 3 aktivity - komunitní tábory, aktivity pro seniory a odborná poradenská a terapeutická pomoc pro rodiny. Více informací zde.

Nová zelená úsporám LIGHT

Vloženo: 15.11.2022

Místní akční skupina Blanský les - Netolicko o.p.s. pomáhá rozvoji našeho regionu přímou podporou projektů i dalšími aktivitami. Poté, co jsme pomohli v podávání žádostí o tzv. kotlíkovou dotaci, jsme připraveni pomoci Vám také v případě Nové zelené úsporám Light. Prosím, věnujte pozornost níže uvedeným informacím.

 Kdo může žádat:

  • Vlastníci nebo spoluvlastníci rodinného domu, ve kterém jsou trvale hlášeni déle než od 12. září 2022
  • Vlastníci nebo spoluvlastníci trvale obývané stavby pro rodinnou rekreaci, ve které jsou trvale hlášeni déle než od 12. září 2022

 PODMÍNKA! Žadatel a všichni členové jeho domácnosti pobírají ke dni podání žádosti o dotaci starobní důchod nebo invalidní důchod 3. stupně, nebo v období mezi 12. 9. 2022 a dnem podání žádosti pobírali příspěvek na bydlení.

 Jak požádat o dotaci:

   - Výhradně přes webové stránky systému AIS SFŽP ČR

   - Žádat můžete před zahájením, v průběhu nebo po dokončení prací                                         

 Příjem žádostí startuje 9. ledna 2023

Potřebujete pomoct s přípravou na podání žádosti nebo si nejste jistí? Obraťte se na nás. Kontaktní osoba: Ing. Václav Kolář a Alena Hronková - kontakt.

Nová zelená úsporám Light

Tisková zpráva zde.

Pozvánka na shromáždění partnerů MAS BLN 10.11.2022

Vloženo: 31.10.2022

Zveme Vás na jednání shromáždění partnerů MAS Blanský les - Netolicko o.p.s. Shromáždění se bude konat 10. listopadu 2022 v Šindlovské krčmě v Litvínovicích od 14:30 hodin. Jednání je veřejně přístupné, pozvánka s programem zde.

MAS předložila ke schválení první Programový rámec své strategie - OP Zaměstnanost+

Vloženo: 29.08.2022

Dne 27. 7. 2022 byla ze strany MAS Blanský les – Netolicko podána žádost o podporu s názvem „Podpora rodin a seniorů na území MAS Blanský les – Netolicko“ do výzvy „Podpora komunitně vedeného místního rozvoje“ Operačního programu Zaměstnanost+. V rámci projektu budou realizovány 3 aktivity (Komunitní tábory na území MAS BLN, Aktivity pro seniory a se seniory na území MAS BLN a Dostupná odborná poradenská a terapeutická pomoc pro rodiny), které přispějí ke zlepšení životní situace osob žijících na území MAS Blanský les – Netolicko s ohledem na jejich potřeby, ke zvýšení jejich pracovních příležitostí a dostupnosti služeb v jejich přirozeném prostředí. Žádost je v současné době v procesu hodnocení ze strany MPSV, který Operačního programu Zaměstnanost plus administruje.

Seminář pro žadatele - Šablony I, OP Jan Amos Komenský

Vloženo: 01.06.2022

V souvislosti s vyhlášenou výzvou na Šablony I - OP Jan Amos Komenský si dovolujeme pozvat školy a organizace neformálního vzdělávání působící na území MAS Blanský les - Netolicko o. p. s. na úvodní informační semináře, které se uskuteční 6. 6. 2022 v Netolicích, 7. 6. 2022 v Českém Krumlově a 13. 6. 2022 v Boršově nad Vltavou. Bližší informace v POZVÁNCE

Na seminář je nutné se zaregistrovat:

www.mapvzdelavani.cz/orp-v-projektu/orp-cesky-krumlov/informacni-seminar-vyzva-sablony-i-op-jan-amos-komensky/

 

 

Projekt MAP III - ORP Český Krumlov schválen

Vloženo: 08.04.2022

Naše MAS již od roku 2017 realizuje na území ORP Český Krumlov projekt místního akčního plánování "MAP". Aktuální projekt MAP II končí v červenci 2022. MŠMT schválilo pokračování projektu, a tak v období srpen 2022 až listopad 2023 budeme moci v podpoře škol (spolupráce, sdílení, strategické plánování, příprava akčního plánu atd.) pokračovat.

Veškeré informace k projektu zveřejňujeme na www.mapvzdelavani.cz, sekce ORP Český Krumlov

Reg. číslo projektu MAP III - ORP Český Krumlov: CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0022968

Publicita projektu

Příjem žádostí v 6. výzvě PRV ukončen

Vloženo: 06.04.2022

Dne 31. 3. 2022 byl ukončen příjem žádostí v rámci 6. výzvy Programu rozvoje venkova. Celkem bylo přijato 111 projektů (fiche 1 – Zemědělství – 62 projektů, fiche 2 – Řemesla a služby – 26 projektů, fiche 4 – Rozvoj – 23 projektů). Nyní bude probíhat kontrola projektů. Seznam přijatých žádostí naleznete zde.

6. výzva - Program rozvoje venkova

Vloženo: 03.02.2022

Dne 7. 2. 2022 bude vyhlášena 6. výzva PRV. Veškeré bližší informace a dokumentace jsou zveřejněny v záložce Výzvy MAS/Program rozvoje venkova/6. výzva nebo zde.

Krásné Vánoce a vše dobré do roku 2022!

Vloženo: 20.12.2021

Přejeme vám hezké prožití vánočních svátků, hodně zdraví a dobré nálady v roce 2022! Děkujeme vám za spolupráci a těšíme se na setkání s vámi v příštím roce.

 

Shromáždění partnerů MAS Blanský les - Netolicko o.p.s.

Vloženo: 14.10.2021

Zveme zástupce partnerů MAS i ostatní zájemce o problematiku na jednání Shromáždění partnerů, které se bude konat 20.10.2021 v Kulturním domě Včelná od 14 hodin. Program a pozvánka zde.

19. 10. 2021 Burza škol opět v Českém Krumlově

Vloženo: 06.10.2021

Srdečně zveme všechny žáky (především 8. a 9. ročníků), jejich rodiče, ale i širokou veřejnost na 4. ročník Burzy škol. Akce se koná 19. 10. 2021 od 9,00 do 15,00 hod. ve sportovní hale v ulici Chvalšinská, Český Krumlov.

I letos se můžete těšit na 26 středních škol, 5 regionálních firem a bohatý doprovodný program.

Burzu škol pořádá již čtvrtým rokem Místní akční skupina Blanský les - Netolicko o. p. s. v rámci projektu "MAP II - ORP Český Krumlov", reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008622 ve spolupráci s Jihočeskou hospodářskou komorou a pod záštitou starosty města Český Krumlov Mgr. Dalibora Cardy.

Vstup je ZDARMA.

 

Jihočeské nápady dostanou dva dny skvělých rad a podpory

Vloženo: 16.09.2021

Regionální rozvojová agentura jižních Čech Vás zve na akci „Den pro můj nápad", která se uskuteční 5. 10. 2021 a 2. 11. 2021 v Českých Budějovicích. Během dvoudenního semináře budou účastníci pracovat na rozvoji svých nápadů s odborníky na podnikání, marketing či sociální oblast. Smyslem projektu je podpořit aktéry z venkovských oblastí, kteří mají zajímavý nápad nebo rozpracovaný podnikatelský záměr a pomoci jim s jeho rozvojem a realizací. Více o akci a kontakt pro přihlášení najdete zde.

 

MAS Blanský les - Netolicko o. p. s.
Mírové nám. 208, 384 11 Netolice
IČ: 260 80 575

Provozní doba kanceláře MAS: pondělí - středa 9,00 - 12,00 hod.
Sitemap
Email webmaster

© 2017  masbln.cz
Všechna práva vyhrazena

logo nette