Aktuality - archiv

Projekt na podporu rodin a seniorů na území MAS Blanský les – Netolicko

Vloženo: 15.12.2022

Od 1. 1. 2023 bude MAS Blanský les – Netolicko realizovat nový projekt v rámci Operačního programu Zaměstnanost plus na podporu rodin a seniorů na svém území. V rámci tohoto projektu budou realizovány 3 aktivity - komunitní tábory, aktivity pro seniory a odborná poradenská a terapeutická pomoc pro rodiny. Více informací zde.

Nová zelená úsporám LIGHT

Vloženo: 15.11.2022

Místní akční skupina Blanský les - Netolicko o.p.s. pomáhá rozvoji našeho regionu přímou podporou projektů i dalšími aktivitami. Poté, co jsme pomohli v podávání žádostí o tzv. kotlíkovou dotaci, jsme připraveni pomoci Vám také v případě Nové zelené úsporám Light. Prosím, věnujte pozornost níže uvedeným informacím.

 Kdo může žádat:

  • Vlastníci nebo spoluvlastníci rodinného domu, ve kterém jsou trvale hlášeni déle než od 12. září 2022
  • Vlastníci nebo spoluvlastníci trvale obývané stavby pro rodinnou rekreaci, ve které jsou trvale hlášeni déle než od 12. září 2022

 PODMÍNKA! Žadatel a všichni členové jeho domácnosti pobírají ke dni podání žádosti o dotaci starobní důchod nebo invalidní důchod 3. stupně, nebo v období mezi 12. 9. 2022 a dnem podání žádosti pobírali příspěvek na bydlení.

 Jak požádat o dotaci:

   - Výhradně přes webové stránky systému AIS SFŽP ČR

   - Žádat můžete před zahájením, v průběhu nebo po dokončení prací                                         

 Příjem žádostí startuje 9. ledna 2023

Potřebujete pomoct s přípravou na podání žádosti nebo si nejste jistí? Obraťte se na nás. Kontaktní osoba: Ing. Václav Kolář a Alena Hronková - kontakt.

Nová zelená úsporám Light

Tisková zpráva zde.

Pozvánka na shromáždění partnerů MAS BLN 10.11.2022

Vloženo: 31.10.2022

Zveme Vás na jednání shromáždění partnerů MAS Blanský les - Netolicko o.p.s. Shromáždění se bude konat 10. listopadu 2022 v Šindlovské krčmě v Litvínovicích od 14:30 hodin. Jednání je veřejně přístupné, pozvánka s programem zde.

MAS předložila ke schválení první Programový rámec své strategie - OP Zaměstnanost+

Vloženo: 29.08.2022

Dne 27. 7. 2022 byla ze strany MAS Blanský les – Netolicko podána žádost o podporu s názvem „Podpora rodin a seniorů na území MAS Blanský les – Netolicko“ do výzvy „Podpora komunitně vedeného místního rozvoje“ Operačního programu Zaměstnanost+. V rámci projektu budou realizovány 3 aktivity (Komunitní tábory na území MAS BLN, Aktivity pro seniory a se seniory na území MAS BLN a Dostupná odborná poradenská a terapeutická pomoc pro rodiny), které přispějí ke zlepšení životní situace osob žijících na území MAS Blanský les – Netolicko s ohledem na jejich potřeby, ke zvýšení jejich pracovních příležitostí a dostupnosti služeb v jejich přirozeném prostředí. Žádost je v současné době v procesu hodnocení ze strany MPSV, který Operačního programu Zaměstnanost plus administruje.

Seminář pro žadatele - Šablony I, OP Jan Amos Komenský

Vloženo: 01.06.2022

V souvislosti s vyhlášenou výzvou na Šablony I - OP Jan Amos Komenský si dovolujeme pozvat školy a organizace neformálního vzdělávání působící na území MAS Blanský les - Netolicko o. p. s. na úvodní informační semináře, které se uskuteční 6. 6. 2022 v Netolicích, 7. 6. 2022 v Českém Krumlově a 13. 6. 2022 v Boršově nad Vltavou. Bližší informace v POZVÁNCE

Na seminář je nutné se zaregistrovat:

www.mapvzdelavani.cz/orp-v-projektu/orp-cesky-krumlov/informacni-seminar-vyzva-sablony-i-op-jan-amos-komensky/

 

 

Projekt MAP III - ORP Český Krumlov schválen

Vloženo: 08.04.2022

Naše MAS již od roku 2017 realizuje na území ORP Český Krumlov projekt místního akčního plánování "MAP". Aktuální projekt MAP II končí v červenci 2022. MŠMT schválilo pokračování projektu, a tak v období srpen 2022 až listopad 2023 budeme moci v podpoře škol (spolupráce, sdílení, strategické plánování, příprava akčního plánu atd.) pokračovat.

Veškeré informace k projektu zveřejňujeme na www.mapvzdelavani.cz, sekce ORP Český Krumlov

Reg. číslo projektu MAP III - ORP Český Krumlov: CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0022968

Publicita projektu

Příjem žádostí v 6. výzvě PRV ukončen

Vloženo: 06.04.2022

Dne 31. 3. 2022 byl ukončen příjem žádostí v rámci 6. výzvy Programu rozvoje venkova. Celkem bylo přijato 111 projektů (fiche 1 – Zemědělství – 62 projektů, fiche 2 – Řemesla a služby – 26 projektů, fiche 4 – Rozvoj – 23 projektů). Nyní bude probíhat kontrola projektů. Seznam přijatých žádostí naleznete zde.

6. výzva - Program rozvoje venkova

Vloženo: 03.02.2022

Dne 7. 2. 2022 bude vyhlášena 6. výzva PRV. Veškeré bližší informace a dokumentace jsou zveřejněny v záložce Výzvy MAS/Program rozvoje venkova/6. výzva nebo zde.

Krásné Vánoce a vše dobré do roku 2022!

Vloženo: 20.12.2021

Přejeme vám hezké prožití vánočních svátků, hodně zdraví a dobré nálady v roce 2022! Děkujeme vám za spolupráci a těšíme se na setkání s vámi v příštím roce.

 

Shromáždění partnerů MAS Blanský les - Netolicko o.p.s.

Vloženo: 14.10.2021

Zveme zástupce partnerů MAS i ostatní zájemce o problematiku na jednání Shromáždění partnerů, které se bude konat 20.10.2021 v Kulturním domě Včelná od 14 hodin. Program a pozvánka zde.

19. 10. 2021 Burza škol opět v Českém Krumlově

Vloženo: 06.10.2021

Srdečně zveme všechny žáky (především 8. a 9. ročníků), jejich rodiče, ale i širokou veřejnost na 4. ročník Burzy škol. Akce se koná 19. 10. 2021 od 9,00 do 15,00 hod. ve sportovní hale v ulici Chvalšinská, Český Krumlov.

I letos se můžete těšit na 26 středních škol, 5 regionálních firem a bohatý doprovodný program.

Burzu škol pořádá již čtvrtým rokem Místní akční skupina Blanský les - Netolicko o. p. s. v rámci projektu "MAP II - ORP Český Krumlov", reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008622 ve spolupráci s Jihočeskou hospodářskou komorou a pod záštitou starosty města Český Krumlov Mgr. Dalibora Cardy.

Vstup je ZDARMA.

 

Jihočeské nápady dostanou dva dny skvělých rad a podpory

Vloženo: 16.09.2021

Regionální rozvojová agentura jižních Čech Vás zve na akci „Den pro můj nápad", která se uskuteční 5. 10. 2021 a 2. 11. 2021 v Českých Budějovicích. Během dvoudenního semináře budou účastníci pracovat na rozvoji svých nápadů s odborníky na podnikání, marketing či sociální oblast. Smyslem projektu je podpořit aktéry z venkovských oblastí, kteří mají zajímavý nápad nebo rozpracovaný podnikatelský záměr a pomoci jim s jeho rozvojem a realizací. Více o akci a kontakt pro přihlášení najdete zde.

 

Koncepční část strategie MAS pro období 2021 - 2027 schválena!

Vloženo: 03.09.2021

2. srpna 2021 Ministerstvo pro místní rozvoj schválilo Koncepční část strategie MAS BLN pro programové období EU 2021 - 2027. Jakmile budou schváleny jednotlivé operační programy a zveřejněny výzvy pro MAS, čeká práce na přípravě akčního plánu strategie.

Veřejné on-line projednání Strategie MAS BLN 2021+

Vloženo: 09.06.2021

Dnes od 14:00 se můžete zúčastnit veřejného on-line projednání strategie Místní akční skupiny Blanský les – Netolicko pro roky 2021-2029. Odkaz na připojení ke schůzce přes MS TEAMS:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aTcJmJyZtA-vhaRogmookz8SPH3BZp4ooCEpL6fVczJc1%40thread.tacv2/1622532015205?context=%7b%22Tid%22%3a%22ec20edf9-f47c-48e6-8c7d-31a7b8105471%22%2c%22Oid%22%3a%22363c0ace-31ef-469c-b307-db65a8f24a97%22%7d

 

Seminář pro příjemce - 7. a 8. výzva IROP

Vloženo: 02.06.2021

Seminář pro příjemce k výzvě č. 7 a výzvě č. 8 vyhlášených v rámci IROP proběhne dne 9. 6. 2021 od 13. hod. v sídle MAS. Více informací naleznete ZDE.

Veřejné připomínkování a projednání Startegie MAS BLN 2021+

Vloženo: 01.06.2021

Zapojte se do tvorby strategie Místní akční skupiny Blanský les – Netolicko pro roky 2021-2029, která definuje rozvojové potřeby v území působnosti MAS BLN. Dokument je Vám k dispozici zde. Své  postřehy a podněty nám můžete zaslat na e-mail miskei@masbln.cz do úterý 8. 6. 2021.

Dne 9. 6. 2021 od 14:00 bude možné se zúčastnit veřejného on-line projednání strategie - odkaz na připojení ke schůzce přes MS TEAMS bude zveřejněna na těchto webových stránkách.

Předem děkujeme zájemcům za podněty.

 

Soutěž "Pět let s Programem obnovy venkova Jihočeského kraje"

Vloženo: 06.05.2021

Jihočeský kraj vyhlásil soutěž "Pět let s Programem obnovy venkova Jihočeského kraje". Protože se ani v letošním roce nebude kvůli přetrvávajícímu výskytu koronaviru konat soutěž Vesnice roku, mohou se obce, které získaly v období 2016 - 2020 dotaci z Programu obnovy venkova Jihočeského kraje (POV), této soutěže zúčastnit. 

Pravidla a přihlášku do soutěže naleznete na tomto odkaze:

www.kraj-jihocesky.cz/index.php/kraj-rozdeli-300-tisic-v-soutezi-pet-let-s-programem-obnovy-venkova-jihoceskeho-kraje-hejtman-kuba

 

Aktualizace strategie MAS 2014 - 2020 - připomínkování

Vloženo: 10.04.2021

MAS Blanský les - Netolicko o. p. s. v rámci aktualizace strategie související s rozšířením území o města Český Krumlov a Větřní a možnosti využít přechodného období pro výzvy v Programu rozvoje venkova vyzývá veřejnost k zapojení do této aktualizace.

Vzhledem k epidemiologické situaci je možné navrženou aktualizaci strategie připomínkovat ONLINE. Své připomínky zasílejte na e-mail miskei@masbln.cz, do předmětu zprávy prosím uveďte "AKTUALIZACE STRATEGIE 2014 - 2020, PŘIPOMÍNKY". 

Připomínky je možné zasílat nejpozději do 19. 4. 2021.

Návrh aktualizace strategie ZDE

Avízo 5. výzvy PRV

Vloženo: 04.03.2021

MAS Blanský les - Netolicko plánuje vyhlásit 5. výzvu do programu rozvoje venkova, a to v rámci fiche 4 - Rozvoj.

Výzva bude vyhlášena 1. 4. 2021 a žádosti o dotaci budou přijímány do 30. 4. 2021

Své projektové záměry můžete konzultovat již nyní - 773 660 983 nebo e-mailem: kolar@masbln.cz

MAS BLN - STANDARDIZACE 2021+ udělena

Vloženo: 07.02.2021

5. února 2021 splnila naše MAS podmínky pro udělení STANDARDIZACE a bude se tak moci ucházet o realizaci strategie území pro období 2021 - 2027. 

MAS Blanský les - Netolicko o. p. s.
Mírové nám. 208, 384 11 Netolice
IČ: 260 80 575

Provozní doba kanceláře MAS: pondělí - středa 9,00 - 12,00 hod.
Sitemap
Email webmaster

© 2017  masbln.cz
Všechna práva vyhrazena

logo nette