O nás

Obecně prospěšná společnost Místní akční skupina Blanský les - Netolicko o.p.s. byla založena prosinci roku 2004. Prvotním impulsem pro její založení byla potřeba vzniku aktivního partnerství měst a obcí, neziskových organizací, podnikatelských subjektů a občanů v otázkách dalšího rozvoje venkova a především daného území.

MAS Blanský les - Netolicko o. p. s. působí ve třech jihočeských svazcích obcí, a to Blanský les - podhůří (okres České Budějovice - celkem 20 obcí), Netolicko (okres Prachatice - celkem 9 obcí) a Podkletí (okres Český Krumlov - 10 obcí) a na území obcí Chlumec a Litvínovice.  Celková rozloha území MAS je 495,17 km2, přibližně polovinu tvoří Chráněná krajinná oblast Blanský les. Členy MAS jsou kromě již zmíněných tří svazků obcí a samostatných obcí ještě podnikatelské subjekty a nestátní neziskové organizace. V roce 2006 měla členská základna MAS celkem 22 členů, v roce 2012 23 členů, v roce 2017 32 členů. Od programového obdobi 2021+ se území MAS BLN rozrostlo o dvě nová města - Český Krumlov a Větřní. MAS BLN tak má aktuálně 43 členských obcí a téměř 49 tisíc obyvatel.

V roce 2005 a 2006 MAS Blanský les - Netolicko o.p.s. realizovala program Leader ČR a podpořila tak na svém území celkem jedenáct projektů za více než 7,5 milionu Kč z následujícících oblastí - agroturistika, cestovní ruch, zemědělské podnikání a občanská vybavenost v obcích.

V letech 2007 - 2013 realizovala MAS Blanský les - Netolicko o. p. s. své cíle prostřednictvím metody Leader a strategie "MAS Blanský les - Netolicko, čertovsky hezké místo." Z Programu rovzoje venkova, který tuto metodu podporoval tak bylo podpořeno více než 40 projektů ve celkové výši přes 40 mil. Kč.

Na podzim 2017 MAS Blanský les - Netolicko o. p. s. uspěla s realizací strategie komunitně vedeného místního rozvoje na období 2014 - 2023 "MAS Blanský les - Netolicko, čertovsky hezké místo: pro život, relaxaci a rozvoj" a bude tak moci podpořit celou řadu projektů částkou přesahující 80 mil. Kč.

Kromě výše uvedené realizace strategie v jednotlivých obdobích MAS realizovala a realizuje celou řadu dalších aktivit - např. projekty spolupráce (vč. přeshraničních), vlastní grantový program, spolupráci s MAS Jihočeského kraje apod.

Druhy obecně prospěšných služeb:

- Vytvoření a aktualizace rozvojové strategie - oblast působení MAS Blanský les - Netolicko

- Podpora rozvojových projektů zvláště z následujících oblastí: péče o kulturní a hospodářský rozvoj oblasti, spoluúčast na projektech evropské spolupráce, péče o životní prostředí a rozvoj ochrany životního prostředí, meziregionální a mezinárodní spolupráce, podpora malého a středního podnikání a vzniku a provozu regionálních podnikatelských sítí, péče o rozvoj cestovního ruchu

- Vypisování výzev pro předkládání projektů

- Výběr projektů pro přiznání dotace dle pravidel programu Leader a podobných iniciativ a dotačních programů

- Vyhledávání možných finančních zdrojů pro financování rozvojových projektů oblasti působení Blanský les - Netolicko

MAS Blanský les - Netolicko o. p. s.
Mírové nám. 208, 384 11 Netolice
IČ: 260 80 575

Provozní doba kanceláře MAS: pondělí - středa 9,00 - 12,00 hod.
Sitemap
Email webmaster

© 2017  masbln.cz
Všechna práva vyhrazena

logo nette