Aktuality

MAS předložila ke schválení první Programový rámec své strategie - OP Zaměstnanost+

Vloženo: 29.08.2022

Dne 27. 7. 2022 byla ze strany MAS Blanský les – Netolicko podána žádost o podporu s názvem „Podpora rodin a seniorů na území MAS Blanský les – Netolicko“ do výzvy „Podpora komunitně vedeného místního rozvoje“ Operačního programu Zaměstnanost+. V rámci projektu budou realizovány 3 aktivity (Komunitní tábory na území MAS BLN, Aktivity pro seniory a se seniory na území MAS BLN a Dostupná odborná poradenská a terapeutická pomoc pro rodiny), které přispějí ke zlepšení životní situace osob žijících na území MAS Blanský les – Netolicko s ohledem na jejich potřeby, ke zvýšení jejich pracovních příležitostí a dostupnosti služeb v jejich přirozeném prostředí. Žádost je v současné době v procesu hodnocení ze strany MPSV, který Operačního programu Zaměstnanost plus administruje.

Seminář pro žadatele - Šablony I, OP Jan Amos Komenský

Vloženo: 01.06.2022

V souvislosti s vyhlášenou výzvou na Šablony I - OP Jan Amos Komenský si dovolujeme pozvat školy a organizace neformálního vzdělávání působící na území MAS Blanský les - Netolicko o. p. s. na úvodní informační semináře, které se uskuteční 6. 6. 2022 v Netolicích, 7. 6. 2022 v Českém Krumlově a 13. 6. 2022 v Boršově nad Vltavou. Bližší informace v POZVÁNCE

Na seminář je nutné se zaregistrovat:

www.mapvzdelavani.cz/orp-v-projektu/orp-cesky-krumlov/informacni-seminar-vyzva-sablony-i-op-jan-amos-komensky/

 

 

Projekt MAP III - ORP Český Krumlov schválen

Vloženo: 08.04.2022

Naše MAS již od roku 2017 realizuje na území ORP Český Krumlov projekt místního akčního plánování "MAP". Aktuální projekt MAP II končí v červenci 2022. MŠMT schválilo pokračování projektu, a tak v období srpen 2022 až listopad 2023 budeme moci v podpoře škol (spolupráce, sdílení, strategické plánování, příprava akčního plánu atd.) pokračovat.

Veškeré informace k projektu zveřejňujeme na www.mapvzdelavani.cz, sekce ORP Český Krumlov

Reg. číslo projektu MAP III - ORP Český Krumlov: CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0022968

Příjem žádostí v 6. výzvě PRV ukončen

Vloženo: 06.04.2022

Dne 31. 3. 2022 byl ukončen příjem žádostí v rámci 6. výzvy Programu rozvoje venkova. Celkem bylo přijato 111 projektů (fiche 1 – Zemědělství – 62 projektů, fiche 2 – Řemesla a služby – 26 projektů, fiche 4 – Rozvoj – 23 projektů). Nyní bude probíhat kontrola projektů. Seznam přijatých žádostí naleznete zde.

6. výzva - Program rozvoje venkova

Vloženo: 03.02.2022

Dne 7. 2. 2022 bude vyhlášena 6. výzva PRV. Veškeré bližší informace a dokumentace jsou zveřejněny v záložce Výzvy MAS/Program rozvoje venkova/6. výzva nebo zde.

MAS Blanský les - Netolicko o. p. s.
Mírové nám. 208, 384 11 Netolice
IČ: 260 80 575

Provozní doba kanceláře MAS: pondělí - středa 9,00 - 12,00 hod.
Sitemap
Email webmaster

© 2017  masbln.cz
Všechna práva vyhrazena

logo nette