Aktuality

Vyhlášení 1. výzvy MAS - VZDĚLÁVÁNÍ I.

Vloženo: 03.04.2023

MAS Blanský les - Netolicko vyhlašuje 1. výzvu k předkládání projektových záměrů zaměřených na Infrastrukturu základních škol ve vazbě na odborné učebny a učebny neúplných škol. Projektové záměry je možné předkládat na MAS od 1.5 do 31.5.2023. Alokace výzvy je 11,25 mil. Kč. Veškeré podklady a informace naleznete zde v sekci VÝZVY MAS/IROP 2021-2027.

Projekt na podporu rodin a seniorů na území MAS Blanský les – Netolicko

Vloženo: 15.12.2022

Od 1. 1. 2023 bude MAS Blanský les – Netolicko realizovat nový projekt v rámci Operačního programu Zaměstnanost plus na podporu rodin a seniorů na svém území. V rámci tohoto projektu budou realizovány 3 aktivity - komunitní tábory, aktivity pro seniory a odborná poradenská a terapeutická pomoc pro rodiny. Více informací zde.

Nová zelená úsporám LIGHT

Vloženo: 15.11.2022

Místní akční skupina Blanský les - Netolicko o.p.s. pomáhá rozvoji našeho regionu přímou podporou projektů i dalšími aktivitami. Poté, co jsme pomohli v podávání žádostí o tzv. kotlíkovou dotaci, jsme připraveni pomoci Vám také v případě Nové zelené úsporám Light. Prosím, věnujte pozornost níže uvedeným informacím.

 Kdo může žádat:

  • Vlastníci nebo spoluvlastníci rodinného domu, ve kterém jsou trvale hlášeni déle než od 12. září 2022
  • Vlastníci nebo spoluvlastníci trvale obývané stavby pro rodinnou rekreaci, ve které jsou trvale hlášeni déle než od 12. září 2022

 PODMÍNKA! Žadatel a všichni členové jeho domácnosti pobírají ke dni podání žádosti o dotaci starobní důchod nebo invalidní důchod 3. stupně, nebo v období mezi 12. 9. 2022 a dnem podání žádosti pobírali příspěvek na bydlení.

 Jak požádat o dotaci:

   - Výhradně přes webové stránky systému AIS SFŽP ČR

   - Žádat můžete před zahájením, v průběhu nebo po dokončení prací                                         

 Příjem žádostí startuje 9. ledna 2023

Potřebujete pomoct s přípravou na podání žádosti nebo si nejste jistí? Obraťte se na nás. Kontaktní osoba: Ing. Václav Kolář a Alena Hronková - kontakt.

Nová zelená úsporám Light

Tisková zpráva zde.

Pozvánka na shromáždění partnerů MAS BLN 10.11.2022

Vloženo: 31.10.2022

Zveme Vás na jednání shromáždění partnerů MAS Blanský les - Netolicko o.p.s. Shromáždění se bude konat 10. listopadu 2022 v Šindlovské krčmě v Litvínovicích od 14:30 hodin. Jednání je veřejně přístupné, pozvánka s programem zde.

MAS předložila ke schválení první Programový rámec své strategie - OP Zaměstnanost+

Vloženo: 29.08.2022

Dne 27. 7. 2022 byla ze strany MAS Blanský les – Netolicko podána žádost o podporu s názvem „Podpora rodin a seniorů na území MAS Blanský les – Netolicko“ do výzvy „Podpora komunitně vedeného místního rozvoje“ Operačního programu Zaměstnanost+. V rámci projektu budou realizovány 3 aktivity (Komunitní tábory na území MAS BLN, Aktivity pro seniory a se seniory na území MAS BLN a Dostupná odborná poradenská a terapeutická pomoc pro rodiny), které přispějí ke zlepšení životní situace osob žijících na území MAS Blanský les – Netolicko s ohledem na jejich potřeby, ke zvýšení jejich pracovních příležitostí a dostupnosti služeb v jejich přirozeném prostředí. Žádost je v současné době v procesu hodnocení ze strany MPSV, který Operačního programu Zaměstnanost plus administruje.

MAS Blanský les - Netolicko o. p. s.
Mírové nám. 208, 384 11 Netolice
IČ: 260 80 575

Provozní doba kanceláře MAS: pondělí - středa 9,00 - 12,00 hod.
Sitemap
Email webmaster

© 2017  masbln.cz
Všechna práva vyhrazena

logo nette