Aktuality

Veřejné on-line projednání Strategie MAS BLN 2021+

Vloženo: 09.06.2021

Dnes od 14:00 se můžete zúčastnit veřejného on-line projednání strategie Místní akční skupiny Blanský les – Netolicko pro roky 2021-2029. Odkaz na připojení ke schůzce přes MS TEAMS:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aTcJmJyZtA-vhaRogmookz8SPH3BZp4ooCEpL6fVczJc1%40thread.tacv2/1622532015205?context=%7b%22Tid%22%3a%22ec20edf9-f47c-48e6-8c7d-31a7b8105471%22%2c%22Oid%22%3a%22363c0ace-31ef-469c-b307-db65a8f24a97%22%7d

 

Seminář pro příjemce - 7. a 8. výzva IROP

Vloženo: 02.06.2021

Seminář pro příjemce k výzvě č. 7 a výzvě č. 8 vyhlášených v rámci IROP proběhne dne 9. 6. 2021 od 13. hod. v sídle MAS. Více informací naleznete ZDE.

Veřejné připomínkování a projednání Startegie MAS BLN 2021+

Vloženo: 01.06.2021

Zapojte se do tvorby strategie Místní akční skupiny Blanský les – Netolicko pro roky 2021-2029, která definuje rozvojové potřeby v území působnosti MAS BLN. Dokument je Vám k dispozici zde. Své  postřehy a podněty nám můžete zaslat na e-mail miskei@masbln.cz do úterý 8. 6. 2021.

Dne 9. 6. 2021 od 14:00 bude možné se zúčastnit veřejného on-line projednání strategie - odkaz na připojení ke schůzce přes MS TEAMS bude zveřejněna na těchto webových stránkách.

Předem děkujeme zájemcům za podněty.

 

Soutěž "Pět let s Programem obnovy venkova Jihočeského kraje"

Vloženo: 06.05.2021

Jihočeský kraj vyhlásil soutěž "Pět let s Programem obnovy venkova Jihočeského kraje". Protože se ani v letošním roce nebude kvůli přetrvávajícímu výskytu koronaviru konat soutěž Vesnice roku, mohou se obce, které získaly v období 2016 - 2020 dotaci z Programu obnovy venkova Jihočeského kraje (POV), této soutěže zúčastnit. 

Pravidla a přihlášku do soutěže naleznete na tomto odkaze:

www.kraj-jihocesky.cz/index.php/kraj-rozdeli-300-tisic-v-soutezi-pet-let-s-programem-obnovy-venkova-jihoceskeho-kraje-hejtman-kuba

 

Aktualizace strategie MAS 2014 - 2020 - připomínkování

Vloženo: 10.04.2021

MAS Blanský les - Netolicko o. p. s. v rámci aktualizace strategie související s rozšířením území o města Český Krumlov a Větřní a možnosti využít přechodného období pro výzvy v Programu rozvoje venkova vyzývá veřejnost k zapojení do této aktualizace.

Vzhledem k epidemiologické situaci je možné navrženou aktualizaci strategie připomínkovat ONLINE. Své připomínky zasílejte na e-mail miskei@masbln.cz, do předmětu zprávy prosím uveďte "AKTUALIZACE STRATEGIE 2014 - 2020, PŘIPOMÍNKY". 

Připomínky je možné zasílat nejpozději do 19. 4. 2021.

Návrh aktualizace strategie ZDE

MAS Blanský les - Netolicko o. p. s.
Mírové nám. 208, 384 11 Netolice
IČ: 260 80 575

Provozní doba kanceláře MAS: pondělí - středa 9,00 - 12,00 hod.
Sitemap
Email webmaster

© 2017  masbln.cz
Všechna práva vyhrazena

logo nette