Stavební úpravy objektu kovárny v Holašovicích

Období realizace: 3/2017 – 9/2018

Celkové způsobilé výdaje: 2 517 177,84 Kč

Dotace: 2 391 318,94 Kč

Více informací zde

     
 

Vybavení přírodovědné učebny ZŠ Dubné

Období realizace: 8/2016 – 8/2019

Celkové způsobilé výdaje: 1 460 276,13 Kč

Dotace: 1 387 262,32 Kč

Více informací zde
     
 

Rekonstrukce hasičské zbrojnice Chvalšiny

Období realizace: 9/2019 - 3/2020

Celkové způsobilé výdaje: 2 000 000 Kč

Dotace: 1 900 000 Kč

Více informací zde
     
 

Rekonstrukce objektu požární zbrojnice v obci Dubné

Období realizace: 7/2017 – 8/2019

Celkové způsobilé výdaje: 692 559,64 Kč

Dotace: 657 931,65 Kč

Více informací zde

 

MAS Blanský les - Netolicko o. p. s.
Mírové nám. 208, 384 11 Netolice
IČ: 260 80 575

Provozní doba kanceláře MAS: pondělí - středa 9,00 - 12,00 hod.
Sitemap
Email webmaster

© 2017  masbln.cz
Všechna práva vyhrazena

logo nette