Vegetační úpravy podél polní cesty Srnín - Rájov

Období realizace: 9/2020- 12/2023

Celkové způsobilé výdaje: 1 032 647,98 Kč

Dotace: 877 750,78 Kč

Realizátor: obec Srnín

 

MAS Blanský les - Netolicko o. p. s.
Mírové nám. 208, 384 11 Netolice
IČ: 260 80 575

Provozní doba kanceláře MAS: pondělí - středa 9,00 - 12,00 hod.
Sitemap
Email webmaster

© 2017  masbln.cz
Všechna práva vyhrazena

logo nette