Podpora řídících a administrativních schopností

Realizace: 2015 - 2023

Obdržená dotace: 14,3 mil. Kč


Projekt je určen pro MAS Blanský les - Netolicko o. p. s. a jeho cílem je podpora administrativních a řídících aktivit MAS, která zahrnuje především personální a technické zajištění realizace strategie komunitně vedeného místního rozvoje.

Co je cílem projektu?

Cílem projektu je posílení kapacit komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zlepšení řídících a administrativních schopností MAS Blanský les - Netolicko o.p.s., budování spolupráce, zlepšení absorpční kapacity území. Účelem realizace strategie je zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu. Zajištění aktivit souvisejících s určením potřeb území, které povedou k řešení lokálních problémů, využití potenciálu a naplňování potřeb území v podobě lepší dostupnosti do škol, zaměstnání a jiných služeb, zvýšení zaměstnanosti v území, zlepšení životního prostředí. Při realizace projektu MAS BLN předpokládá vypsání 33 výzev a uspořádání 15 akcí (seminářů, školení, workshopů).

MAS Blanský les - Netolicko o. p. s.
Mírové nám. 208, 384 11 Netolice
IČ: 260 80 575

Provozní doba kanceláře MAS: pondělí - středa 9,00 - 12,00 hod.
Sitemap
Email webmaster

© 2017  masbln.cz
Všechna práva vyhrazena

logo nette