Akční plán pro OPZ+ MAS Blanský les - Netolicko o. p. s.

Příprava akčního plánu byla zahájena v roce 2021 a ukončena v červenci 2022, kdy byl podán jako příloha programového rámce OPZ+ strategie MAS Blanský les - Netolicko, čertovsky hezké místo: pro život, relaxaci a rozvoj (2021-2029) do ISKP21+. Celou jeho přípravu řídil a zajišťoval koordinátor projektu. Ten k jeho přípravě absolvoval řadu schůzek s vedením obcí a organizací působících v oblasti sociálních a komunitních služeb na území MAS Blanský les - Netolicko. Těm předcházelo oslovení všech aktérů působících v této oblasti prostřednictvím emailové komunikace. Získané informace ze všech jednání konzultoval koordinátor projektu s dalšími členy přípravného a realizačního týmu projektu MAS v rámci OPZ+. Současně byly získané informace a možnosti podpory a spolupráce diskutovány na jednáních orgánů MAS BLN (viz zápisy a prezenční listiny níže).

Naší snahou bylo nalézt konsensus mezi všemi aktéry působícími v oblasti komunitních a sociálních služeb na území MAS BLN. Naší velkou výhodou je znalost území i obyvatel a subjektů, kteří zde působí. Na základě všech jednání jsme pak vybrali aktivity, které je nejvíce zapotřebí v území realizovat, začali s výběrem realizátora těchto aktivit.

 

Zápisy z jednání a prezenční listiny orgánů MAS Blanský les - Netolicko, kde byl Akční plán pro OPZ+ MAS Blanský les - Netolicko o.p.s. projednán:

Shromáždění partnerů - 25. 7. 2022 (25. 7. 2022 byl připravený AP schválen členy Shromáždění partnerů)

Svazek obcí Blanský les - podhůří - 7. 6. 2022

Svazek obcí Blanský les - podhůří - 17. 12. 2021

Výběrová komise SCLLD - 20. 10. 2021

Shromáždění partnerů - 20. 10. 2021

 

K přípravě akčního plánu proběhla celá řada dalších schůzek a jednání koordinátora projektu na území MAS Blanský les - Netolicko.

Prezenční listina z jednání koordinátora projektu

 

Při přípravě akčního plánu jsme vycházeli také z dotazníků, které jsme v roce 2021 rozeslali všem obcím na území MAS Blanský les - Netolicko. Šetření se zúčastnilo 33 obcí z celkových 43 obcí (tj. 77%). Průběžné vyhodnocení dotazníkového šetření v obcích ZDE.

MAS Blanský les - Netolicko o. p. s.
Mírové nám. 208, 384 11 Netolice
IČ: 260 80 575

Provozní doba kanceláře MAS: pondělí - středa 9,00 - 12,00 hod.
Sitemap
Email webmaster

© 2017  masbln.cz
Všechna práva vyhrazena

logo nette