Zvyky a tradice na obou stranách hranice

Realizace: 2014

Obdržená dotace: 673.000,- Kč (projekt celkem 5,9 mil. Kč)

Program: PRV, Osa IV, Opatření IV. 2. 1. 

Partneři projektu: MAS Vršatec (Slovensko), MAS Rozkvět, MAS Česká Kanada, MAS Vodňanská ryba, LAG Strakonicko

Cílem projektu je podpořit komunitní rozvoj obcí, posílit regionální identitu, napomoci uchování společného kulturního bohatství a oživení tradic, zapojit do života obce co nejvíce obyvatel (podpora kulturní spolkové činnosti). Dále seznámit partnery s regionálními zvyky, tradicemi, tradičními řemesly a s jejich využitím pro rozvoj venkovského cestovního ruchu. Součástí projektu jsou exkurze, řemeslné dílny, přehlídky a festivaly, pořízení materiálového vybavení souborů, studie (baráčnická tradice, kroje).

MAS Blanský les - Netolicko o. p. s.
Mírové nám. 208, 384 11 Netolice
IČ: 260 80 575

Provozní doba kanceláře MAS: pondělí - středa 9,00 - 12,00 hod.
Sitemap
Email webmaster

© 2017  masbln.cz
Všechna práva vyhrazena

logo nette