Zdraví nás baví

Realizace: 2012 - 2013

Obdržená dotace: 405.000,- Kč (projekt celkem 1,7 mil. Kč)

Program: PRV, Osa IV, Opatření IV. 2. 1. 

Partneři projektu: MAS Rozkvět, MAS Vodňanská ryba 

Projekt využívá přirozené dispozice území pro zvýšení kvality života místního obyvatelstva, především dospělé populace formou vytvoření možností pro aktivní trávení volného času a vhodné sportovně rehabilitační aktivity, které podpoří zdravý životní styl. Projekt tak podpořil vznik sítě venkovních tělocvičen (např. u Netolic).

MAS Blanský les - Netolicko o. p. s.
Mírové nám. 208, 384 11 Netolice
IČ: 260 80 575

Provozní doba kanceláře MAS: pondělí - středa 9,00 - 12,00 hod.
Sitemap
Email webmaster

© 2017  masbln.cz
Všechna práva vyhrazena

logo nette