Zdravé MAS - aktivní a vzdělaný venkov

Realizace: 2014

Obdržená dotace: 400.000,- Kč (projekt celkem 1,1 mil. Kč)

Program: PRV, Osa IV, Opatření IV. 2. 1. 

Partneři projektu: MAS Rozkvět

Projekt řešil vytvoření podmínek pro neformální vzdělávání pořízením mobilních učeben a vybavení a techniky pro webináře, pomůcek pro rozvoj technického vzdělávání mládeže a vzdělávání a osvěty pro záchranu lidských životů v krizových situacích; proběhl specializovaný kurz pro lektory.

MAS Blanský les - Netolicko o. p. s.
Mírové nám. 208, 384 11 Netolice
IČ: 260 80 575

Provozní doba kanceláře MAS: pondělí - středa 9,00 - 12,00 hod.
Sitemap
Email webmaster

© 2017  masbln.cz
Všechna práva vyhrazena

logo nette