S Peklíkem na výlet - krajem pod Šumavou

Realizace: 2014

Obdržená dotace: 557.000,- Kč (projekt celkem 922 tis. Kč)

Program: PRV, Osa IV, Opatření IV. 2. 1. 

Partneři projektu: MAS Rozkvět

Projekt navazuje na zrealizovaný projekt „S Peklíkem na vandr“, úzce souvisí s rozvojem destinačního managementu na území MAS BLN a je zaměřen na rozšíření a zlepšení turisticky atraktivních podmínek zejména pro návštěvníky – turisty zájmového regionu (vytvoření webového mobilního průvodce s interaktivním mapovým portálem, doplnění sítě odpočinkových zastavení a uspořádání cyklovýletů), vč. posílení marketingové značky regionu spolupráce - postavička Peklíka.

MAS Blanský les - Netolicko o. p. s.
Mírové nám. 208, 384 11 Netolice
IČ: 260 80 575

Provozní doba kanceláře MAS: pondělí - středa 9,00 - 12,00 hod.
Sitemap
Email webmaster

© 2017  masbln.cz
Všechna práva vyhrazena

logo nette