S Peklíkem na vandr

Realizace: 2010 - 2014

Obdržená dotace: 855.000,- Kč (projekt celkem 1,24 mil. Kč)

Program: PRV, Osa IV, Opatření IV. 2. 1. 

Partneři projektu: MAS Rozkvět

Projekt je zaměřen na rozšíření a zvýšení atraktivity cestovního ruchu v území spolupracujících MAS, především z hlediska pěší turistiky. Projekt zahrnuje mimo jiné - vytvoření databáze turistických služeb a dispozic regionu pro návštěvníky, vyhledání a vyznačení nové sítě turistických a vycházkových tras včetně oživení historické obchodní Linecké stezky, dále vytvoření sítě odpočinkových zastavení, a uspořádání velkého množství živých akcí (výlety a jarmarky) podporujících zvýšení návštěvnosti regionu spolupráce. Veškeré aktivity projektu jsou realizovány s ohledem na posílení marketingové značky regionu – Peklíka a její rozšíření na sousední území MAS Rozkvět.

MAS Blanský les - Netolicko o. p. s.
Mírové nám. 208, 384 11 Netolice
IČ: 260 80 575

Provozní doba kanceláře MAS: pondělí - středa 9,00 - 12,00 hod.
Sitemap
Email webmaster

© 2017  masbln.cz
Všechna práva vyhrazena

logo nette