Rozvoj místního partnerství a trhu práce

Realizace: 2012 - 2015

Obdržená dotace: 400.000,- Kč (projekt celkem 6,9 mil. Kč)

Program: OP Lidské zdroje a zaměstnanost

Partneři projektu: MAS Rozkvět, LAG Deggendorf (Bavorsko), Chelčický domov sv. Linharta, o.p.s., Mikroregion Chelčicko-Lhenický, Občanské sdružení „CHANCE IN NATURE – LOCAL ACTION GROUP“, Svazek obcí Blata 

Cílem projektu je rozvoj místního partnerství a spolupráce mezi subjekty z různých sektorů za účelem zlepšování situace na trhu práce a posílení zaměstnanosti v regionu spolupráce, a to na základě zkušeností získaných při zahraničních exkurzích v regionu LAG Deggendorf (Bavorsko). Jedním z výstupů projektu jsou např. webové stránky věnované problematice zaměstnanosti, partnerství, sociální problematika na území zapojených MAS (www.portalprace-jiznicechy.cz).

 

MAS Blanský les - Netolicko o. p. s.
Mírové nám. 208, 384 11 Netolice
IČ: 260 80 575

Provozní doba kanceláře MAS: pondělí - středa 9,00 - 12,00 hod.
Sitemap
Email webmaster

© 2017  masbln.cz
Všechna práva vyhrazena

logo nette