Podpora meziobecní spolupráce

Realizace: 2013 - 2015

Obdržená dotace:

Program: OP Lidské zdroje a zaměstnanost

Partneři projektu: Svaz měst a obcí

Pracovníci z MAS BLN se rovněž zapojili do projektu Svazu města a obcí ČR, který má pro zkvalitnění a zefektivnění veřejné služby podpořit spolupráci obcí a vytvořit ucelené materiály za jednotlivá území, které se stanou podkladem pro diskusi zástupců obcí, jak řešit otázky v oblasti školství, sociálních služeb, odpadového hospodářství apod. MAS BLN se zapojila do těchto aktivit v rámci ORP Český Krumlov a ORP Prachatice.

 

MAS Blanský les - Netolicko o. p. s.
Mírové nám. 208, 384 11 Netolice
IČ: 260 80 575

Provozní doba kanceláře MAS: pondělí - středa 9,00 - 12,00 hod.
Sitemap
Email webmaster

© 2017  masbln.cz
Všechna práva vyhrazena

logo nette