MAS - nástroj spolupráce pro efektivní chod úřadů

Realizace: 2014 - 2016

Obdržená dotace:

Program: OP Lidské zdroje a zaměstnanost

Partneři projektu: Sdružení místních samospráv ČR (SMS ČR)

Pracovníci MAS BLN se rovněž zapojili do projektu Sdružení místních samospráv, jehož cílem je podpořit meziobecní spolupráci na platformě MAS (možné řešení pro efektivnější výkon veřejné správy). Výstupem pak budou dodatky k SCLLD řešící blíže problematiku školství a vzdělávání, odpadového hospodářství a zaměstnanosti na území MAS BLN. 

MAS Blanský les - Netolicko o. p. s.
Mírové nám. 208, 384 11 Netolice
IČ: 260 80 575

Provozní doba kanceláře MAS: pondělí - středa 9,00 - 12,00 hod.
Sitemap
Email webmaster

© 2017  masbln.cz
Všechna práva vyhrazena

logo nette