Destinační management Blanský les - Netolicko

Realizace: 2006 – 2007

Obdržená dotace: 500.000,- Kč

Program: Společný regionální operační program (SROP)

Cílem projektu bylo nastartovat zviditelnění a turistické zatraktivnění regionu MAS BLN prostřednictvím vytvoření kanceláře destinačního managementu a provozováním turistického webového portálu BLANET (www.blanet.cz), dále vydání tematických propagačních materiálů, vytvoření marketingového loga a sloganu turistického regionu MAS BLN a zpracování strategie rozvoje cestovního ruchu území MAS BLN.

MAS Blanský les - Netolicko o. p. s.
Mírové nám. 208, 384 11 Netolice
IČ: 260 80 575

Provozní doba kanceláře MAS: pondělí - středa 9,00 - 12,00 hod.
Sitemap
Email webmaster

© 2017  masbln.cz
Všechna práva vyhrazena

logo nette