Den Země Křemže - 22. 4. 2014

Příchozí se zde mohli dozvědět informace z oblasti ochrany životního prostředí, domácí ekologie, úspor elektřiny apod. Mohli si vyzkoušet model solárního panelu, třídění, ulovit a poté určit různé druhy ryb, zasadit si květiny nebo stromek, promyslet si úspory v domku. Za zmínku stojí i fakt, že samotná MAS Blanský les – Netolicko každoročně podporuje dotacemi plno projektů, z nichž řada je orientována i na zlepšení životního prostředí.

„Připojili jsme se k této celosvětové akci, protože naším cílem je podpora rozvoje území naší MAS a ochrana přírody do rozvoje území samozřejmě patří. Sami občané se v dotaznících vyjádřili, že je pro ně okolní příroda jedním z nejcennějších pozitiv pro život v území, je proto i v jejich zájmu, aby si její kvalitu zachovali,“ komentuje důvod zapojení se ředitel MAS Blanský les – Netolicko, Ing. Václav Kolář.


Pracovník správy CHKO Blanský les, Mgr. Libor Weiter měl pro návštěvníky připraveny různé druhy ryb i jiných zvířat: „Seznamujeme návštěvníky s jedinečným druhovým bohatstvím rostlin a živočichů na území CHKO a důvody, proč si ho cenit a zachovat.“


Letos se Den Země pořádaný MAS Blanský les - Netolicko konal v Křemži, v příštích letech by pak akce putovala po dalších větších obcích MAS, tedy např. do Netolic, Chvalšin a Kájova.
Soutěže a připravené aktivity zaměřené na ochranu přírody a úspory v domácnosti potěšily také děti z místní mateřské a základní školy, které přišly akci navštívit. Už i ony vědí, jaký elektrický spotřebič je lepší, zda energetické třídy A nebo C, které komodity z domovního odpadu lze třídit a které ještě využít a třeba i jak šetřit přírodu při nákupu nebo proč chránit čistou vodu.

        

MAS Blanský les - Netolicko o. p. s.
Mírové nám. 208, 384 11 Netolice
IČ: 260 80 575

Provozní doba kanceláře MAS: pondělí - středa 9,00 - 12,00 hod.
Sitemap
Email webmaster

© 2017  masbln.cz
Všechna práva vyhrazena

logo nette