MAP rozvoje vzdělávání ORP Český Krumlov

Realizace: 2016 - 2017

Obdržená dotace: 3.200.000,- Kč

Program: OP Výzkum, vývoj a vzdělávání

Veškeré informace k tomuto projektu jsou zveřejňovány na stránkách projektu:

www.mapvzdelavani.cz (sekce ORP v projektu - ORP Český Krumlov)

MAS Blanský les - Netolicko o. p. s.
Mírové nám. 208, 384 11 Netolice
IČ: 260 80 575

Provozní doba kanceláře MAS: pondělí - středa 9,00 - 12,00 hod.
Sitemap
Email webmaster

© 2017  masbln.cz
Všechna práva vyhrazena

logo nette