Aktuality

Příjem žádostí v 4. výzvě PRV ukončen

Vloženo: 04.08.2020

Dne 31.7.2020 byl v rámci Výzvy č. 4 PRV MAS Blanský les - Netolicko ukončen příjem žádostí o dotaci v rámci opatření 19.2.1. Podpora provádění operací v rámci strategie komunitně vedeného místního rozvoje. K tomuto datu bylo podáno celkem 113 žádostí s celkovou požadovanou dotací ve výši 17 425 750,- Kč. Seznam podaných žádostí zde.

V Programu rozvoje venkova přijato 113 žádostí!

Vloženo: 03.08.2020

31. 7. 2020 byla ukončena 4. výzva Programu rozvoje venkova. Celkově bylo přijato 113 žádostí ve třech Fichích. Fiche 1 - Zemědělství: 60 žádostí, Fiche 2 - Řemesla a služby: 33 žádostí, Fiche 4 - Rozvoj: 20 žádostí. V současné době probíhá kontrola a hodnocení žádostí.

AVÍZO – 7. VÝZVA IROP KULTURNÍ DĚDICTVÍ - III.

Vloženo: 15.06.2020

1. července 2020 bude vyhlášena 7. výzva MAS Blanský les - Netolicko - Kulturní dědictví – III. v rámci Integrovaného regionálního operačního programu. Více informací naleznete před vyhlášením výzvy v sekci Výzvy MAS.

Tři domy s pečovatelskou službou obdržely od MAS dávkovače dezinfekce

Vloženo: 04.06.2020

I naše MAS se snaží v rámci svých možností pomoci organizacím na svém území vypořádat se s mimořádným stavem a jeho důsledky. Proto jsme se rozhodli podpořit domy s pečovatelskou službou na našem území a věnovali jsme každému DPS jeden dávkovač dezinfekce vč. náplně. Dávkovače budou umístěny v prostorách DPS Netolice, Kamenný Újezd a Křemže a budou sloužit jak klientům, tak jejich návštěvám.

Avízo 4. výzvy Programu rozvoje venkova

Vloženo: 27.05.2020

MAS Blanský les – Netolicko o.p.s. dne 1. 6. 2020 vyhlásí 4. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Programu rozvoje venkova s příjmem žádostí od 15. 6. 2020 do 31. 7. 2020. V den vyhlášení budou zveřejněny veškeré potřebné podklady. Seminář pro žadatele proběhne dne 8. 6. 2020 od 9:00 hod. v kanceláři MAS Blanský les – Netolicko o.p.s. (Mírové náměstí 208, 384 11 Netolice, budova MěÚ Netolice, 2. patro)

Ohledně registrace na seminář pro žadatele a konzultace Vašich projektových žádostí se obracejte na p. Koláře, e-mail: kolar@masbln.cz, tel.: 773 660 983.

MAS Blanský les - Netolicko o. p. s.
Mírové nám. 208, 384 11 Netolice
IČ: 260 80 575

Provozní doba kanceláře MAS: pondělí - středa 9,00 - 12,00 hod.
Sitemap
Email webmaster

© 2017  masbln.cz
Všechna práva vyhrazena

logo nette