Aktuality - archiv

AVÍZO – 7. VÝZVA IROP KULTURNÍ DĚDICTVÍ - III.

Vloženo: 15.06.2020

1. července 2020 bude vyhlášena 7. výzva MAS Blanský les - Netolicko - Kulturní dědictví – III. v rámci Integrovaného regionálního operačního programu. Více informací naleznete před vyhlášením výzvy v sekci Výzvy MAS.

Tři domy s pečovatelskou službou obdržely od MAS dávkovače dezinfekce

Vloženo: 04.06.2020

I naše MAS se snaží v rámci svých možností pomoci organizacím na svém území vypořádat se s mimořádným stavem a jeho důsledky. Proto jsme se rozhodli podpořit domy s pečovatelskou službou na našem území a věnovali jsme každému DPS jeden dávkovač dezinfekce vč. náplně. Dávkovače budou umístěny v prostorách DPS Netolice, Kamenný Újezd a Křemže a budou sloužit jak klientům, tak jejich návštěvám.

Avízo 4. výzvy Programu rozvoje venkova

Vloženo: 27.05.2020

MAS Blanský les – Netolicko o.p.s. dne 1. 6. 2020 vyhlásí 4. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Programu rozvoje venkova s příjmem žádostí od 15. 6. 2020 do 31. 7. 2020. V den vyhlášení budou zveřejněny veškeré potřebné podklady. Seminář pro žadatele proběhne dne 8. 6. 2020 od 9:00 hod. v kanceláři MAS Blanský les – Netolicko o.p.s. (Mírové náměstí 208, 384 11 Netolice, budova MěÚ Netolice, 2. patro)

Ohledně registrace na seminář pro žadatele a konzultace Vašich projektových žádostí se obracejte na p. Koláře, e-mail: kolar@masbln.cz, tel.: 773 660 983.

Nová sociální služba na území MAS Blanský les - Netolicko

Vloženo: 25.05.2020

Od června 2020 začíná na území MAS Blanský les - Netolicko fungovat nová sociální služba podpořená v rámci projektu "Cesta k samostatnosti". Žadatelem je Josefina z. ú. se sídlem v Boršově nad Vltavou, která nabídne systematické vzdělávací kurzy a terapie pro osoby v nepříznivé sociální situaci a pro mladé lidi ze sociálně znevýhodněného prostředí, náhradní rodinné péče nebo ústavní péče. Více informací naleznete na webových stránkách www.cestaksamostatnosti.cz.

V klášteře Zlatá Koruna obnovují prostory mnišských toalet

Vloženo: 18.05.2020

V klášteře Zlatá Koruna obnovují prostory mnišských toalet. Obnova, která je realizována za finanční podpory Integrovaného regionálního operačního projektu prostřednictvím MAS Blanský les - Netolicko, si vyžádá celkovou částku okolo 706 tisíc Kč. Více informací naleznete ZDE.

Výzva OP VVV - ŠABLONY III

Vloženo: 01.04.2020

Řídící orgán OP VVV zveřejnil 31. 3. 2020 výzvu na realizaci tzn. šablon - ŠABLONY III.

Odkaz na výzvu a informace k možnosti využití bezplatných služeb naší MAS naleznete ZDE

Seminář pro příjemce k výzvě č. 3 Prorodinná opatření - II.

Vloženo: 06.01.2020

V pondělí 13. 1. 2020 od 10.00 hodin proběhne seminář pro příjemce k výzvě č. 3 Prorodinná opatření - II. v kanceláři MAS. Více info o výzvě naleznete zde.

Harmonogram výzev IROP na rok 2020

Vloženo: 17.12.2019

Byl zveřejněn harmonogram výzev v rámci IROP na rok 2020. Odkaz zde.

Prodloužení termínu příjmu žádostí u 5. výzvy IROP Kulturní dědictví - II.

Vloženo: 11.12.2019

K dnešnímu dni byla schválena změna 5. výzvy MAS Blanský les-Netolicko–IROP–Kulturní dědictví – II. a došlo k prodloužení termínu ukončení příjmu žádostí z 18. 12. 2019, 12:00 na 29. 1. 2020, 12:00. Více informací zde.

Prodloužení termínu příjmu žádostí u 6. výzvy IROP Infrastruktura základních škol - II.

Vloženo: 04.12.2019

K dnešnímu dni byla schválena změna 6. výzvy MAS Blanský les-Netolicko–IROP–Infrastruktura základních škol – II. a došlo k prodloužení termínu ukončení příjmu žádostí z 31. 12. 2019, 12:00 na 31. 1. 2020, 12:00. Více informací zde.

Seminář pro žadatele - 5. výzva OP ŽP

Vloženo: 20.11.2019

Dne 27. listopadu 2019 se uskuteční seminář pro žadatele, kteří chtějí přes MAS podat projekt do OP ŽP zaměřený na výsadby dřevin v CHKO Blanský les. Více informací naleznete v pozvánce.

Vyhlášení 5. výzvy MAS BLN - Životní prostředí

Vloženo: 20.11.2019

MAS Blanský les - Netolicko o. p. s. vyhlašuje dne 20. 11. 2019 výzvu č. 5 pro oblast životní prostředí. Příjem žádostí - 20. 11. 2019 až 2. 1. 2020.

Výzva je zaměřena na výsadby dřevin na území CHKO Blanský les (nelesní pozemky).

Bližší informace k výzvě naleznete na stránkách MAS v sekci "Výzvy MAS – OP Životní prostředí"

6. výzva MAS Blanský les – Netolicko – IROP – Infrastruktura základních škol – II.

Vloženo: 24.10.2019

Dne 1. 11. 2019 bude vyhlášena 6. výzva v rámci IROP – Infrastruktura základních škol – II. Více informací naleznete ZDE.

Projekt MAPII - workshop pro veřejnost "Virtuální svět"

Vloženo: 20.09.2019

MAS Blanský les - Netolicko o. p. s. pořádá 14. října 2019 od 16,30 hod. na Městském úřadě Český Krumlov workshop pro veřejnost "Virtuální svět" zaměřený na téma kyberšikany, (ne)bezpečí sociálních sítí.

Workshop je bezplatný. Více informací v POZVÁNCE.

AVÍZO – V ŘÍJNU 2019 BUDE VYHLÁŠENA 5. A 6. VÝZVA MAS BLN V RÁMCI IROP

Vloženo: 27.08.2019

MAS Blanský les - Netolicko o. p. s. plánuje v říjnu 2019 vyhlásit 5. výzvu Kulturní dědictví – II. a 6. výzvu Infrastruktura základních škol – II. v rámci Integrovaného regionálního operačního programu. Pro více informací sledujte naše webové stránky.

Seznam vybraných/nevybraných Žádostí o dotaci v rámci 2. výzvy PRV

Vloženo: 07.06.2019

 

V rámci 2. Výzvy PRV MAS Blanský les – Netolicko o.p.s., bylo do věcného hodnocení postoupeno 63 Žádostí o dotaci. Ty byly věcně hodnoceny Výběrovou komisí na základě předem stanovených preferenčních kritérií.

Na základě bodového hodnocení stanovila Výběrová komise na svém jednáních dne 22. 5. 2019 pořadí projektů za každou Fichi zvlášť podle počtu dosažených bodů a sestavila seznam podpořených projektů sestupně až do výše alokace pro danou výzvu a Fichi.

Výbor SCLLD následně dne 3. 6. 2019 schválil výběr projektů na základě bodového hodnocení Výběrové komise.

Ve Fichi 1 – Zemědělství bylo vybráno k podpoře 37 projektů, ve Fichi 2 – Řemesla a Služby bylo vybráno k podpoře 13 projektů.

Z důvodu nedostatečné alokace nebylo podpořeno ve Fichi 1 Zemědělství 13 projektů.

Seznam Seznam vybraných a nevybraných projektů naleznete zde.

Seznam přijatých žádostí - 2. výzva PRV

Vloženo: 17.04.2019

Dne 12. 4.. 2019 byl ukončen příjem žádostí o dotaci v rámci 2. výzvy do Programu rozvoje venkova. V přiloženém souboru naleznete seznam přijatých žádostí.

Seminář pro žadatele - vyhlášené výzvy OP ŽP

Vloženo: 16.04.2019

Dne 25. dubna 2019 se uskuteční seminář pro žadatele, kteří chtějí přes MAS podat projekt do OP ŽP. Více informací o vyhlášených výzvách MAS naleznete zde. Informace o semináři jsou v pozvánce.

AVÍZO - 4. VÝZVA OPZ SOCIÁLNÍ SLUŽBY II.

Vloženo: 15.04.2019

Dne 24. 4. 2019 bude vyhlášena 4. výzva v rámci Operačního programu zaměstnanost - Sociální služby II. Veškeré informace naleznete v sekci Výzvy MAS - OP Zaměstnanost. Seminář pro žadatele se uskuteční dne 30. 4. 2019 od 13. hod. Pozvánka ZDE.

Vyhlášení 3 nových výzev MAS BLN - Životní prostředí

Vloženo: 13.03.2019

MAS Blanský les - Netolicko o. p. s. vyhlašuje dne 13. 3. 2019 tři výzvy pro oblast životní prostředí. Příjem žádostí - 13. 3. 2019 až 23. 9. 2019.

Výzvy jsou zaměřeny na výsadby a ošetření dřevin na území CHKO Blanský les (nelesní pozemky), protierozní opatření a sídelní zeleň.

Bližší informace k výzvě naleznete na stránkách MAS v sekci "Výzvy MAS – OP Životní prostředí"

MAS Blanský les - Netolicko o. p. s.
Mírové nám. 208, 384 11 Netolice
IČ: 260 80 575

Provozní doba kanceláře MAS: pondělí - středa 9,00 - 12,00 hod.
Sitemap
Email webmaster

© 2017  masbln.cz
Všechna práva vyhrazena

logo nette