Aktuality - archiv

Seminář pro příjemce k výzvě č. 3 Prorodinná opatření - II.

Vloženo: 06.01.2020

V pondělí 13. 1. 2020 od 10.00 hodin proběhne seminář pro příjemce k výzvě č. 3 Prorodinná opatření - II. v kanceláři MAS. Více info o výzvě naleznete zde.

Harmonogram výzev IROP na rok 2020

Vloženo: 17.12.2019

Byl zveřejněn harmonogram výzev v rámci IROP na rok 2020. Odkaz zde.

Prodloužení termínu příjmu žádostí u 5. výzvy IROP Kulturní dědictví - II.

Vloženo: 11.12.2019

K dnešnímu dni byla schválena změna 5. výzvy MAS Blanský les-Netolicko–IROP–Kulturní dědictví – II. a došlo k prodloužení termínu ukončení příjmu žádostí z 18. 12. 2019, 12:00 na 29. 1. 2020, 12:00. Více informací zde.

Prodloužení termínu příjmu žádostí u 6. výzvy IROP Infrastruktura základních škol - II.

Vloženo: 04.12.2019

K dnešnímu dni byla schválena změna 6. výzvy MAS Blanský les-Netolicko–IROP–Infrastruktura základních škol – II. a došlo k prodloužení termínu ukončení příjmu žádostí z 31. 12. 2019, 12:00 na 31. 1. 2020, 12:00. Více informací zde.

Seminář pro žadatele - 5. výzva OP ŽP

Vloženo: 20.11.2019

Dne 27. listopadu 2019 se uskuteční seminář pro žadatele, kteří chtějí přes MAS podat projekt do OP ŽP zaměřený na výsadby dřevin v CHKO Blanský les. Více informací naleznete v pozvánce.

Vyhlášení 5. výzvy MAS BLN - Životní prostředí

Vloženo: 20.11.2019

MAS Blanský les - Netolicko o. p. s. vyhlašuje dne 20. 11. 2019 výzvu č. 5 pro oblast životní prostředí. Příjem žádostí - 20. 11. 2019 až 2. 1. 2020.

Výzva je zaměřena na výsadby dřevin na území CHKO Blanský les (nelesní pozemky).

Bližší informace k výzvě naleznete na stránkách MAS v sekci "Výzvy MAS – OP Životní prostředí"

6. výzva MAS Blanský les – Netolicko – IROP – Infrastruktura základních škol – II.

Vloženo: 24.10.2019

Dne 1. 11. 2019 bude vyhlášena 6. výzva v rámci IROP – Infrastruktura základních škol – II. Více informací naleznete ZDE.

Projekt MAPII - workshop pro veřejnost "Virtuální svět"

Vloženo: 20.09.2019

MAS Blanský les - Netolicko o. p. s. pořádá 14. října 2019 od 16,30 hod. na Městském úřadě Český Krumlov workshop pro veřejnost "Virtuální svět" zaměřený na téma kyberšikany, (ne)bezpečí sociálních sítí.

Workshop je bezplatný. Více informací v POZVÁNCE.

AVÍZO – V ŘÍJNU 2019 BUDE VYHLÁŠENA 5. A 6. VÝZVA MAS BLN V RÁMCI IROP

Vloženo: 27.08.2019

MAS Blanský les - Netolicko o. p. s. plánuje v říjnu 2019 vyhlásit 5. výzvu Kulturní dědictví – II. a 6. výzvu Infrastruktura základních škol – II. v rámci Integrovaného regionálního operačního programu. Pro více informací sledujte naše webové stránky.

Seznam vybraných/nevybraných Žádostí o dotaci v rámci 2. výzvy PRV

Vloženo: 07.06.2019

 

V rámci 2. Výzvy PRV MAS Blanský les – Netolicko o.p.s., bylo do věcného hodnocení postoupeno 63 Žádostí o dotaci. Ty byly věcně hodnoceny Výběrovou komisí na základě předem stanovených preferenčních kritérií.

Na základě bodového hodnocení stanovila Výběrová komise na svém jednáních dne 22. 5. 2019 pořadí projektů za každou Fichi zvlášť podle počtu dosažených bodů a sestavila seznam podpořených projektů sestupně až do výše alokace pro danou výzvu a Fichi.

Výbor SCLLD následně dne 3. 6. 2019 schválil výběr projektů na základě bodového hodnocení Výběrové komise.

Ve Fichi 1 – Zemědělství bylo vybráno k podpoře 37 projektů, ve Fichi 2 – Řemesla a Služby bylo vybráno k podpoře 13 projektů.

Z důvodu nedostatečné alokace nebylo podpořeno ve Fichi 1 Zemědělství 13 projektů.

Seznam Seznam vybraných a nevybraných projektů naleznete zde.

Seznam přijatých žádostí - 2. výzva PRV

Vloženo: 17.04.2019

Dne 12. 4.. 2019 byl ukončen příjem žádostí o dotaci v rámci 2. výzvy do Programu rozvoje venkova. V přiloženém souboru naleznete seznam přijatých žádostí.

Seminář pro žadatele - vyhlášené výzvy OP ŽP

Vloženo: 16.04.2019

Dne 25. dubna 2019 se uskuteční seminář pro žadatele, kteří chtějí přes MAS podat projekt do OP ŽP. Více informací o vyhlášených výzvách MAS naleznete zde. Informace o semináři jsou v pozvánce.

AVÍZO - 4. VÝZVA OPZ SOCIÁLNÍ SLUŽBY II.

Vloženo: 15.04.2019

Dne 24. 4. 2019 bude vyhlášena 4. výzva v rámci Operačního programu zaměstnanost - Sociální služby II. Veškeré informace naleznete v sekci Výzvy MAS - OP Zaměstnanost. Seminář pro žadatele se uskuteční dne 30. 4. 2019 od 13. hod. Pozvánka ZDE.

Vyhlášení 3 nových výzev MAS BLN - Životní prostředí

Vloženo: 13.03.2019

MAS Blanský les - Netolicko o. p. s. vyhlašuje dne 13. 3. 2019 tři výzvy pro oblast životní prostředí. Příjem žádostí - 13. 3. 2019 až 23. 9. 2019.

Výzvy jsou zaměřeny na výsadby a ošetření dřevin na území CHKO Blanský les (nelesní pozemky), protierozní opatření a sídelní zeleň.

Bližší informace k výzvě naleznete na stránkách MAS v sekci "Výzvy MAS – OP Životní prostředí"

SEMINÁŘ PRO ŽADATELE - 3. VÝZVA OPZ

Vloženo: 25.02.2019

Dne 4. března 2019 se uskuteční seminář pro žadatele v 3. výzvě OPZ Prorodinná opatření - II. Více informací naleznete v pozvánce.

Seminář pro žadatele - 2. výzva PRV

Vloženo: 04.02.2019

Dne 11. 2. 2019 se bude konat seminář pro žadatele v PRV rámci 2. výzvy MAS, více v přiložené pozvánce

AVÍZO - 3. VÝZVA OPZ PRORODINNÁ OPATŘENÍ

Vloženo: 30.01.2019

Dne 28. 2. 2019 bude vyhlášena 3. výzva v rámci Operačního programu zaměstnanost - Prorodinná opatření - II. Veškeré podklady budou v den vyhlášení výzvy k dispozici na www.masbln.cz, v sekci Výzvy MAS - OP Zaměstnanost.

AVÍZO - 2. výzva PRV

Vloženo: 23.01.2019

MAS Blanský les - Netolicko avizuje, že 4. 2. 2019 bude vyhlášena 2. výzva v rámci Programu rozvoje venkova. Veškeré podklady budou v den vyhlášení výzvy k dispozici na www.masbln.cz, v sekci Výzvy MAS - Program rozvoje venkova.

Seminář pro příjemce - PRV - 1. výzva MAS

Vloženo: 07.01.2019

Dne 30. 1. 2019 se bude konat seminář pro příjemce v PRV rámci 1. výzvy MAS, více v přiložené pozvánce.

Harmonogram výzev MAS v rámci IROP na rok 2019

Vloženo: 14.12.2018

MAS zveřejnila Harmonogram výzev na rok 2019 v rámci IROP. Dokument naleznete zde.

MAS Blanský les - Netolicko o. p. s.
Mírové nám. 208, 384 11 Netolice
IČ: 260 80 575

Provozní doba kanceláře MAS: pondělí - středa 9,00 - 12,00 hod.
Sitemap
Email webmaster

© 2017  masbln.cz
Všechna práva vyhrazena

logo nette