Strategické dokumenty MAS

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje 2014 - 2020 - veškeré materiály naleznete v sekci SCLLD

Integrovaná strategie rozvoje území MAS BLN 2007 - 2013

Strategický plán LEADER 2007 - 2013

Evaluace SPL 2011

MAS Blanský les - Netolicko o. p. s.
Mírové nám. 208, 384 11 Netolice
IČ: 260 80 575

Provozní doba kanceláře MAS: pondělí - středa 9,00 - 12,00 hod.
Sitemap
Email webmaster

© 2017  masbln.cz
Všechna práva vyhrazena

logo nette