Příjem žádostí v 4. výzvě PRV ukončen

Vloženo: 04.08.2020

Dne 31.7.2020 byl v rámci Výzvy č. 4 PRV MAS Blanský les - Netolicko ukončen příjem žádostí o dotaci v rámci opatření 19.2.1. Podpora provádění operací v rámci strategie komunitně vedeného místního rozvoje. K tomuto datu bylo podáno celkem 113 žádostí s celkovou požadovanou dotací ve výši 17 425 750,- Kč. Seznam podaných žádostí zde.

V Programu rozvoje venkova přijato 113 žádostí!

Vloženo: 03.08.2020

31. 7. 2020 byla ukončena 4. výzva Programu rozvoje venkova. Celkově bylo přijato 113 žádostí ve třech Fichích. Fiche 1 - Zemědělství: 60 žádostí, Fiche 2 - Řemesla a služby: 33 žádostí, Fiche 4 - Rozvoj: 20 žádostí. V současné době probíhá kontrola a hodnocení žádostí.

AVÍZO – 7. VÝZVA IROP KULTURNÍ DĚDICTVÍ - III.

Vloženo: 15.06.2020

1. července 2020 bude vyhlášena 7. výzva MAS Blanský les - Netolicko - Kulturní dědictví – III. v rámci Integrovaného regionálního operačního programu. Více informací naleznete před vyhlášením výzvy v sekci Výzvy MAS.

Staré stránky k 11.1.2018

MAS Blanský les - Netolicko o. p. s.
Mírové nám. 208, 384 11 Netolice
IČ: 260 80 575

Provozní doba kanceláře MAS: pondělí - středa 9,00 - 12,00 hod.
Sitemap
Email webmaster

© 2017  masbln.cz
Všechna práva vyhrazena

logo nette