Prodloužení termínu příjmu žádostí u 5. výzvy IROP Kulturní dědictví - II.

Vloženo: 11.12.2019

K dnešnímu dni byla schválena změna 5. výzvy MAS Blanský les-Netolicko–IROP–Kulturní dědictví – II. a došlo k prodloužení termínu ukončení příjmu žádostí z 18. 12. 2019, 12:00 na 29. 1. 2020, 12:00. Více informací zde.

Prodloužení termínu příjmu žádostí u 6. výzvy IROP Infrastruktura základních škol - II.

Vloženo: 04.12.2019

K dnešnímu dni byla schválena změna 6. výzvy MAS Blanský les-Netolicko–IROP–Infrastruktura základních škol – II. a došlo k prodloužení termínu ukončení příjmu žádostí z 31. 12. 2019, 12:00 na 31. 1. 2020, 12:00. Více informací zde.

Seminář pro žadatele - 5. výzva OP ŽP

Vloženo: 20.11.2019

Dne 27. listopadu 2019 se uskuteční seminář pro žadatele, kteří chtějí přes MAS podat projekt do OP ŽP zaměřený na výsadby dřevin v CHKO Blanský les. Více informací naleznete v pozvánce.

Staré stránky k 11.1.2018

MAS Blanský les - Netolicko o. p. s.
Mírové nám. 208, 384 11 Netolice
IČ: 260 80 575

Provozní doba kanceláře MAS: pondělí - středa 9,00 - 12,00 hod.
Sitemap
Email webmaster

© 2017  masbln.cz
Všechna práva vyhrazena

logo nette