Jihočeské kapličky

Realizace: 2010 - 2011

Obdržená dotace: 379.000,- Kč (projekt celkem 3,3 mil. Kč)

Program: PRV, Osa IV, Opatření IV. 2. 1. 

Partneři projektu: MAS Pomalší, MAS Sdružení růže

Hlavním cílem předkládaného projektu bylo rehabilitovat drobnou sakrální architekturu v jihočeském pohraničí a zachovat její autentičnost ve vazbě na cestovní ruch. V rámci projektu byla zmapována většina drobných památek na území zapojených MAS, vytvořena databáze památek (www.jihoceskekaplicky.cz) a informační brožura.

MAS Blanský les - Netolicko o. p. s.
Mírové nám. 208, 384 11 Netolice
IČ: 260 80 575

Provozní doba kanceláře MAS: pondělí - středa 9,00 - 12,00 hod.
Sitemap
Email webmaster

© 2017  masbln.cz
Všechna práva vyhrazena

logo nette