Vyhledávání
     

Informační systém regionu Blanský les-Netolicko.

Sídlo MAS
MAS Blanský les - Netolicko, o.p.s.
Mírové náměstí 208,
384 11 Netolice
e-mail: mas@netolice.cz
tel: 388 325 356
Provozní doba: pondělí – středa 9,00 – 12,00

QR kód MAS BLN

QR kód MAS BLN

Počet zobrazených stránek: 3502

MAS Blanský les - Netolicko

Evropské strukturální a investiční fondy.

 • SPUŠTĚNY NOVÉ STRÁNKY MAS

 • Harmonogram výzev - OPZ - 2018

  Harmonogram výzev - OPZ - 2018
 • Harmonogram výzev - IROP - 2018

  Harmonogram výzev - IROP - 2018
 • PŘIPRAVUJEME VÝZVY A NOVÉ STRÁNKY MAS

  V průběhu podzimních měsíců spustíme nové přehledné stránky MAS, kde Vás také budeme informovat o výzvách naší strategie. Zveřejnění prvních výzev plánujeme v prosinci 2017, s příjmem žádostí od ledna 2018. Již teď můžete svoje záměry konzultovat. Obracejte se na pracovníky uvedené v kontaktech.
 • Strategie komunitné vedeného místního rozvoje MAS Blanský les - Netolicko schválena

  23.8.2017 je pro MAS Blanský les - Netolicko významným dnem své existence. Tento den byla ze strany řídících orgánů schválena Žádost o podporu strategie č. CLLD_16_01_049 - "MAS Blanský les - Netolicko, čertovsky hezké místo: pro život, relaxaci a rozvoj". K tomuto datu splnila podmínky věcného hodnocení příslušných řídicích orgánů a MAS může začít pracovat konkrétní výzvy, které pomohou rozvoji našeho území. Celkem naše MAS rozdělí do roku 2023 cca 84 mil. Kč a to obcím, zemědělským a nezemědělským podnikatelům, neziskovým organizacím atd.
 • Fórum cestovního ruchu Turistické oblasti PodKletí

  Rádi bychom Vás pozvali na fórum cestovního ruchu Turistické oblasti PodKletí, které se koná dne 15. 3. 2017 v radničním sále úřadu městyse Křemže v termínu 10:00-12:00h. Více v přiloženém textu.
 • Aktuální výzvy - dotace Jihočeského kraje

  Přehled nových dotačních programů. Podpora je určena například pro tyto oblasti: sport, práce s dětmi a mládeží, kultura, cyklistika a cyklodoprava, územní plánování, kulturní dědictví a další.
 • Podpora cestovního ruchu v regionech

  Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo výzvu k předkládání žádostí o dotace z Národního programu podpory cestovního ruchu v regionech pro rok 2017 (Podprogram: Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu).
 • Fotosoutěž o víkendový pobyt v PodKletí

  Jihočeský venkov, z.s. vyhlašuje fotosoutěž na téma "Zažít autentický jihočeský venkov v PodKletí 2016". Partnery a spolupořadateli fotosoutěže jsou MAS Blanský les-Netolicko, o.p.s. a MAS Rozkvět, z.s. („S Peklíkem na vandr“).
 • Dýňobraní v Litvínovicích

  V sobotu 12. listopadu se v Litvínovicích koná 1. Dýňobraní spojené s prezentací místní organizace Českého svazu zahrádkářů.
 • Podpora obnovy a rozvoje venkova v roce 2017

  Cílem podprogramu Ministerstva pro místní rozvoj ČR je podpořit obnovu a rozvoj venkovských obcí. Předpokládá se participace obyvatel venkova, občanských spolků a sdružení při obnově jejich obce v souladu s místními tradicemi. Příjem žádostí je možný do 30.12. 2016.
 • Vzdělávací kurzy pro školy ORP Český Krumlov - rozšířena nabídka kurzů

  V souvislostí s realizací projektu MAP pořádá MAS Blanský les - Netolicko o.p.s. akreditované kurzy pro pracovníky škol na území ORP Český Krumlov.
 • Zeleň do měst a obcí

  Ministerstvo životního prostředí a Státní fond životního prostředí ČR vyhlašují novou výzvu v rámci Národního programu Životní prostředí, tentokrát zaměřenou na obnovu a zakládání nové zeleně v obcích a městech.
 • Posvícenské pečení

  V sobotu 15. října se koná posvícenské pečení v obecní peci ve Vitějovicích.
 • Setkání příznivců starých traktorů

  Tradiční akce se koná v sobotu 8. října v Mahouši. Začátek je v 10 hodin.
 • Státní fond dopravní infrastruktury - vyhlášené výzvy

  Nově vyhlášené výzvy jsou zaměřeny na cyklostezky i bezpečnost.
 • Ministerstvo kultury - nové granty

  Ministerstvo kultury vyhlásilo výběrová dotační řízení na rok 2017.
 • Podpora environmentálních programů pro žáky škol

  Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo další výzvu z Národního programu Životní prostředí zaměřenou na environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu. Dotace jsou tentokrát určeny na podporu denních a pobytových výukových programů a školení s důrazem na rozvíjení ekologického myšlení a jednání dětí.
 • Aktuální dotační programy Jihočeského kraje

  Přehled dotačních programů Jihočeského kraje, které jsou aktuální pro podávání žádostí.
 • Schválen Strategický rámec MAP

  Řídící výbor MAP Český Krumlov schválil Strategický rámec MAP pro území ORP Český Krumlov na období do roku 2023.
 • Nová výzva - infrastruktura základních škol

  Ministerstvo pro místní rozvoj ČR vyhlásilo výzvu č. 47 „Infrastruktura základních škol (SVL)“.
 • Dostihy u zámku Kratochvíle

  Tradiční dostihové závody se konají v neděli 21.8. 2016 od 13.30 hodin.
 • Nové výzvy z OPŽP - odpadové hospodářství

  Ministerstvo životního prostředí spolu se Státním fondem životního prostředí ČR vyhlásily dvě nové výzvy k podávání žádostí o dotaci zaměřené na odpadové hospodářství. O finanční podporu mohou požádat zejména kraje, města, obce i podnikatelské subjekty.
 • Strategický rámec MAP

  MAS Blanský les - Netolicko připravuje Strategický rámec MAP. Zapojit se může i veřejnost.
 • MAS dokončila Strategii komunitně vedeného místního rozvoje území Místní akční skupiny Blanský les – Netolicko o.p.s.

  Zpracovaná strategie je koncipována pro období let 2014-2023 a odráží potřeby rozvoje a řešení problémů celého území MAS BLN.
 • MAS jako člen Národní sítě zdravých měst je držitelem Kategerie D v rámci MA21

  V roce 2015 obhájila MAS Blanský les - Netolicko opět členství v kategorii D v oblasti posuzování zavádění a realizace Místní agendy 21.
 • MAS je držitelem certifikátu Český systém kvality služeb

  V listopadu loňského roku se MAS Blanský les - Netolicko stala držitelem certifikátu Český systém kvality služeb - stupeň I. Více informací o ČSKS (včetně samotného certifikátu) naleznete uvnitř článku.
 • Aktuální výzvy - dotace Jihočeského kraje

  Dotační programy Jihočeského kraje, které jsou aktuální pro podávání žádostí - příjem žádostí od 15. 2. 2016
 • Známy alokace na realizaci strategie

  V současné době (září 2015) jsou známy alokace pro jednotlivé MAS. Více v článku
 • Obec Homole - Místní komunikace v ulici K Lesu

  MAS Blanský les - Netolicko je partnerem projektu členské obce Homole s názvem "Místní komunikace v ulici K Lesu", registrační číslo žádosti/projektu: CZ.1.14/1.5.00/31.03076. Více informací o projektu je uvedeno uvnitř článku v příloze.
 • Výstava - Linecká stezka - tentokráte ve Chvalšinách

  Putovní výstavu LINECKÁ STEZKA můžete nově shlédnout na dalším místě po trase historické stezky - ve Chvalšinách. Instalace v českém jazyce je umístěna v přízemí muzea. Muzeum se nachází v citlivě rekonstruovaném historickém objektu na náměstí obce, která je rodištěm autora Schwarzenberského plavebního kanálu Josefa Rosenauera. Přízemí je řešeno bezbarierově. Více o muzeu zde. Muzeum Schwarzenberského plavebního kanálu ve Chvalšinách Chvalšiny 124 tel.: 777 947 383 e-mail: muzeum.chvalsiny@tiscali.cz Provozní doba: duben-říjen neděle, pondělí: zavřeno úterý - sobota: 13.00 - 16.00
 • Galerie fotografií vyhlášené fotosoutěže "FOTOPEKLÍK"

  Od 10. 11. 2014 byla zahájena putovní výstava vybraných fotografií zaslaných účastníky fotosoutěže "FOTOPEKLÍK". Na tuto putovní výstavu "S Peklíkem na vandru", která je realizována v rámci projektu "S Peklíkem na vandr", se můžete přijít podívat v Netolicích do Muzea JUDr. Otakara Kudrny do konce ledna 2015. Všechny zaslané fotografie do fotosoutěže si můžete prohlédnout na internetové adrese: http://peklik.rajce.idnes.cz. Fotosoutěž pokračuje a Vaše fotografie nám zasílejte i nadále. Z nově obdržených fotografií budou vybrány další k doplnění probíhající putovní výstavy o nové fotografie.
 • Stezka z obou stran hranice ožila na mapách i v mobilech

 • Pozvánka na vernisáž výstavy "Linecká stezka"

  Všechny Vás srdečně zveme na vernisáž výstavy "Linecká stezka", která se uskuteční dne 18. 12. 2014 ve foyer rektorátu Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Více v příloze v pozvánce
 • Pozvánka na adventní trhy do Vodňan

  Srdečně Vás zveme na adventní trhy s ukázkami tradiční výroby a prodejem tradičních výrobků do Vodňan, které se konají ve dnech 20. - 21. 12. 2014. Tato akce je realizována v rámci projektu spolupráce "Zvyky a tradice na obou stranách hranice". Více v příloze - POZVÁNKA
 • Pozvánka na motivační kurz „Osobnostní růst ženy“

  Zveme Vás na prezenční motivační kurz, který se bude konat v Homolích ve dnech 21. - 22. 11. 2014 a 28. - 29. 11. 2014. Vzdělávání bude organizováno ve skupině zhruba 8 žen. Jedná se o sebezážitkový program. Po úspěšném absolvování obdrží účastníci osvědčení. Vzdělávací kurz je zdarma, veškeré náklady na lektory a studijní materiály jsou hrazeny z projektu. Pozvánka, bližší informace a registrační formulář v příloze.
 • Pozvánka na školení

  V rámci projektu Zdravé MAS = aktivní a vzdělaný venkov si Vás dovolujeme pozvat na školení lektorů pro poskytnutí první pomoci laickou veřejností. Více informací v pozvánce.
 • Pozvánka na putovní výstavu "S Peklíkem na vandru"

  Všechny Vás srdečně zveme na putovní výstavu "S Peklíkem na vandru" která je realizována v rámci projektu Spolupráce Místní akční skupiny Blanský les – Netolicko a Místní akční skupiny Rozkvět zahrady jižních Čech. Přijďte si prohlédnout zajímavé fotografie, jejichž autory jsou účastníci fotosoutěže FOTOPEKLÍK. Možná, že na výstavě objevíte i Vaši fotografii. V příloze Pozvánka na putovní výstavu, kde se dozvíte více. Předem Vám děkujeme za účast.
 • Vyhlášení výsledků fotosoutěže FOTOPEKLÍK

  Fotosoutěž FOTOPEKLÍK probíhá od podzimu roku 2013 v rámci projektu "S Peklíkem na vandr" a byla vyhlášena ve třech kategoriích: Lidé a život, Příroda živá a neživá a Turistické památky a jiné zajímavosti. V srpnu letošního roku proběhl výběr fotografií pro pořádání putovní výstavy "S Peklíkem na vandru". Z těchto fotografií byly vybrány z každé kategorie tři nejlepší a jejich autoři budou odměněni. Všechny soutěžní fotografie jsou uveřejněny v internetové galerii na adrese http://peklik.rajce.idnes.cz/ . Tato fotosoutěž nebyla ukončena a dále můžete zasílat Vaše fotografie pořízené na území Místní akční skupiny Blanský les - Netolicko a Místní akční skupiny Rozkvět zahrady jižních Čech. V příloze seznam výherních fotografií.
 • Tisková zpráva ze křtu knihy VANDROVÁNÍ S PEKLÍKEM po Linecké stezce

  Dne 3. 10. 2014 se konal křest knihy „Vandrování s Peklíkem po Linecké stezce“, autorem je pan Oldřich Petrášek, „místní amatérský historik“. Kniha, jejímž obsahem jsou regionální pověsti, lidové pověry a vypravování kolem starodávné kupecké cesty Linecké stezky, vyšla v rámci projektu spolupráce „S Peklíkem na vandr“ Místních akčních skupin Blanský les – Netolicko a Rozkvět zahrady jižních Čech. V příloze Tisková zpráva
 • Křest knihy "Vandrování s Peklíkem po Linecké stezce" - Oldřich Petrášek

  Srdečně Vás zveme dne 3.10.2014 na křest knihy „Vandrování s Peklíkem po Linecké stezce“. Autor publikace, předseda správní rady MAS Blanský les – Netolicko a starosta města Netolice, Oldřich Petrášek v ní zachytil pověsti, pověry a vypravování z kraje kolem „Linecké stezky“ i dosud zcela neznámé pověsti z Netolicka. Představení knihy spojené s autogramiádou proběhne v salonku Muzea JUDr. Otakara Kudrny v Netolicích. Tato publikace vyšla v rámci projektu „S Peklíkem na vandr“, který je zaměřen na rozvoj podmínek pro turistiku v regionu a je realizován ve spolupráci MAS Blanský les – Netolicko a MAS Rozkvět zahrady jižních Čech.
 • Pozvánka na slavnostní „Vztyčení kříže na Jáně“

  Město Netolice, Občanské sdružení Archeopark, Farní úřad Netolice, Literátské bratrstvo u kůru kostela svatého Václava a MAS Blanský les – Netolicko, zvou všechny spoluobčany na malou slavnost „Vztyčení kříže na Jáně“, která se koná v sobotu 27. září v 11.00 na Archeoparku.
 • Netolické divadlo ožilo ....

  Ve dnech 15. až 19. září se v Městském divadle v Netolicích konal festival ochotnických divadel a to v rámci projektu Zvyky a tradice na obou stranách hranice. Pořadatelem této akce byla Místní akční skupina Blanský les – Netolicko, dále jsou do toho projektu zapojeny MAS Rozkvět zahrady jižních Čech, MAS Vodňanská ryba, MAS Strakonicko, MAS Česká Kanada a také slovenská MAS Vršatec. Více v příloze
 • Pozvánka na "Turistický den na Linecké stezce"

  Srdečně Vás zveme dne 28. 9. 2014 na "Turistický den", který proběhne v regionu Linecké stezky mezi Bad Leonfeldenem a Vyšším Brodem. Zahájení akce proběhne od 10 hodin na náměstí v Bad Leonfeldenu a již od 9 hodin bude probíhat na místě doprovodný kulturní program a prezentace na stánku "Linecké stezky". Cílem akce je setkání a společný výlet pěších turistů z Horního Rakouska a jižních Čech a připomenutí si společné historie. Tato akce je pořádaná v rámci projektu "Linecká stezka" MAS Rozkvět zahrady jižních Čech, LAG SternGartl Gusental a MAS Blanský les – Netolicko. Těšíme se na Vaši účast. Více v příloze v pozvánce.
 • Fotosoutěž FOTOPEKLÍK

  Zúčastněte se vyhlášené fotosoutěže FOTOPEKLÍK, kterou pořádá Místní akční skupina Blanský les – Netolicko a Občanské sdružení Rozkvět zahrady jižních Čech – místní akční skupina v rámci projektu "S Peklíkem na vandr". Soutěž je pro všechny zájemce a nadšence o fotografování a každý soutěžící bude odměněn! Více v příloze
 • V Netolicích tento týden probíhá divadelní festival

  Tento týden probíhá v Městském divadle v Netolicích „Festival amatérských sdružení“. Každý den se představí jiný divadelní soubor se svojí hrou. Akce je realizována v rámci projektu „Zvyky a tradice na obou stranách hranice“ ve spolupráci MAS Blanský les - Netolicko, MAS Vodňanská ryba, MAS Rozkvět zahrady jižních Čech, MAS LAG Strakonicko, MAS Česká Kanada a MAS Vršatec. Více o průběhu festivalu se dozvíte v příloze.
 • Aktivity a průběh realizace projektu S Peklíkem na výlet - krajem pod Šumavou

 • Pozvánka na "Turistický den na Linecké stezce"

  Srdečně Vás zveme dne 28. září 2014 na Turistický den, který proběhne v regionu "Linecké stezky" mezi Bad Leonfeldenem a Vyšším Brodem.
 • Fotosoutěž FOTOPEKLÍK pokračuje!!!!

  Zapojte se do soutěže, která je vyhlášena pro všechny zájemce a nadšence o fotografování! Fotografie musí tematicky pocházet z území MAS Blanský les – Netolicko a Občanského sdružení Rozkvět zahrady jižních Čech – místní akční skupiny. Soutěž je zaměřena na rozšíření a zlepšení turisticky atraktivních podmínek a propagace regionů spolupráce a poslouží pro rozšíření fotogalerie na www portále. Vybrané snímky budou vytištěny pro potřeby putovní výstavy napříč regionem MAS. Akce bude trvalá - i po skončení projektu. Výstava bude realizována v muzeích a infocentrech v obcích regionu spolupráce - Netolice, Holašovice, Plástovice, Holubov, Lhenice, Chelčice a další. Podrobná pravidla soutěže lze nalézt v příloze.
 • Pozvánka na výlet na hrad Dívčí Kámen

  srdečně Vás zveme dne 20. 9. 2014 na výlet na Dívčí Kámen. Čeká Vás putování po „Naučné stezce Třísov – Dívčí Kámen – Holubov“, krásnou přírodou při ústí Křemežského potoka do Vltavy.
 • Pozvánka na "Festival amatérských uměleckých sdružení" 15. - 19. 9. 2014 v Netolicích

  Srdečně Vás všechny zveme v týdnu od 15. do 19. 9. 2014 do Městského divadla v Netolicích na festival amatérských uměleckých sdružení. Každý den se představí jiný divadelní soubor se svojí hrou. Tato akce je realizována v rámci projektu „Zvyky a tradice na obou stranách hranice“. Vstupné zdarma. Více na pozvánce v příloze Těšíme se na Vaši účast.
 • Pozvánka na cyklovýlet do Boletic dne 13. 9. 2014 „S Peklíkem na výlet – krajem pod Šumavou“

  Srdečně Vás všechny zveme dne 13. 9. 2014 na společný cyklovýlet do vojenského újezdu Boletice. Sraz je v 9.00 hodin v Kájově s možností výběru ze dvou tras – 35 km nebo 55 km. Tato akce je realizována v rámci projektu „S Peklíkem na výlet – krajem pod Šumavou“ . Každý účastník obdrží při startu občerstvení na výlet a mapku. Registrace na: asistent@masrozkvet.cz, tel.: 775 508 564 Více na pozvánce v příloze Těšíme se na Vaši účast.
 • Pozvánka na výlet do Hořic na Šumavě dne 9. 8. 2014 v rámci projektu „Linecká stezka“

  Srdečně Vás všechny zveme dne 9. 8. 2014 na výlet do Hořic na Šumavě, který se koná v rámci projektu „Linecká stezka“ z Programu Evropská územní spolupráce Rakousko – Česká republika 2007 – 2013. Na této akci Vás čeká turistická prohlídka s průvodcem – navštívíte Muzeum obce a pašijových her, kostel sv. Kateřiny, projdete se po trase křížové cesty až k poutnímu místu a prohlédnete si areál Hořických Pašijových her. Součástí akce jsou i Hořické trhy. Více v pozvánce v příloze nebo na www.lineckastezka.cz ....Vydejte se s námi po stopách historie dávné obchodní cesty, tzv. „Linecké stezky“….
 • Semináře k Metodice pro standardizaci Místních akčních skupin v programovém období 2014-2020

  Ministerstvo zemědělství a Státní zemědělský intervenční fond si Vás dovolují pozvat na semináře k Metodice pro standardizaci Místních akčních skupin v programovém období 2014-2020.
 • Pozvánka na "Kostýmový den" na Archeopark Netolice"

  Všechny Vás srdečně zveme na "Kostýmový den" dne 1.7. 2014 na hradiště Na Jánu v Netolicích. Více se dozvíte v pozvánce v příloze.
 • České zemědělství získá v příštích sedmi letech v rámci Programu rozvoje venkova 84 miliard korun

  Dne 9. 7. 2014 schválila Vláda ČR Program rozvoje venkova na období 2014 - 2020 předložený ministrem zemědělství Marianem Jurečkou. Jde o základní dokument Ministerstva pro čerpání dotací z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova v daném programovém období. Na podporu českých zemědělců, potravinářů a lesníků je připraveno zhruba 84 miliard korun. Program bude předložen Evropské komisi, která by ho měla schválit začátkem roku 2015.
 • Aktivity a průběh realizace projektu S Peklíkem na výlet - krajem pod Šumavou

 • Letní archeologická škola 2014

  Od 30.6.2014 do 11.7.2014 bude probíhat tradiční LETNÍ ARCHEOLOGICKÁ ŠKOLA 2014 během níž bude pokračovat výzkum hradiště Na Jánu, ale i řada dalších výzkumných činností v okolí Netolic. Více o programu v příloze
 • Pozvánka na výlet „Poklad na Linecké stezce“ do Kuklova dne 14. 6. 2014

  Všechny Vás srdečně zveme na turisticko-zábavné odpoledne, vhodné pro celou rodinu dne 14. 6. 2014 na Kuklov. Vydejte se s námi za „Pokladem na Linecké stezce“. Čeká Vás bohatý program. Více se dozvíte v pozvánce v příloze. Výlet se bude konat i za mírně nepříznivého počasí. Tato akce je realizována ve spolupráci MAS Rozkvět zahrady jižních Čech, LAG SternGartl Gusental a MAS Blanský les – Netolicko, v rámci projektu „Linecká stezka“ z Programu Evropská územní spolupráce Rakousko – Česká republika 2007 – 2013.
 • Veřejné projednání strategie MAS

  Zveme všechny na další veřejné projednání strategie MAS Blanský les - Netolicko pro období 2014-2020 tentokrát 12. června 2014 od 17,00 hod. do Křemže. Viz pozvánka v příloze
 • Pozvánka na exkurzi do Střelských Hoštic na stavbu voru

  Exkurze se koná dne 31.5.2014 ve Střelských Hošticích od 10 hodin. Proběhne zde stavba skutečné vorové tabule. Od 16 hodin vystoupí Folková kapela Šafrán. Tato akce je realizována v rámci projektu spolupráce Zvyky a tradice na obou stranách hranice. Více informací o programu v příloze.
 • Pozvánka na výlet "Na Archeopark Netolice"

  Srdečně Vás všechny zveme dne 24. 5. 2014 na výlet „Na Archeopark Netolice“. Tato akce je realizována ve spolupráci MAS Rozkvět zahrady jižních Čech, LAG SternGartl Gusental a MAS Blanský les – Netolicko, v rámci projektu „Linecká stezka“ z Programu Evropská územní spolupráce Rakousko – Česká republika 2007 – 2013. Přijďte 24. 5. 2014 v Netolicích na náměstí ke stánku MAS Blanský les – Netolicko a dozvíte se více. Pozvánka v příloze
 • Pozvánka na "Staročeský řemeslný jarmark na Linecké stezce v Netolicích"

  Dne 24. 5. 2014 se koná v Netolicích "Staročeský řemeslný jarmark na Linecké stezce", na který Vás všechny srdečně zveme. Celodenní program začne v 8.30 hodin průvodem a zahájením slavností. Během dne vystoupí řada kapel, pěvecké soubory, řemeslníci s tradičními řemesly a ukázkami výroby, šermíři, tanečníci s vystoupením. Na programu nebudou chybět ani pohádky a na závěr slavností se můžete těšit na ohňovou show. Dopravu na trase Netolice - Dívčice, se spojením do Českých Budějovic a zpět bude zajišťovat retro vláček Hurvínek. Celý program slavností a jízdní řád vláčku Hurvínek naleznete v příloze. Tuto akci finančně podpoří Místní akční skupina Blanský les - Netolicko v rámci projektu Zvyky a tradice na obou stranách hranice.
 • Slavnostní otevírání cyklostezky v Horní Plané

  Srdečně Vás zveme dne 3.5.2014 na otevírání cyklostezky z Horní Plané, která je vedena po levém břehu Lipenského jezera a výrazně zvýší bezpečnost cykloprovozu mezi Horní Planou a Novou Pecí. Akce se mj. koná v rámci projektu "S Peklíkem na výlet - krajem pod Šumavou". Tuto akci pořádá Město Horní Planá ve spolupráci s Destinačním managementem Lipensko, o.p.s..Akce je vhodná pro celé rodiny - bude připraven doprovodný kulturní a sportovní program. Více informací uvnitř článku.
 • Den Země se poprvé slavil i v Křemži

  Poprvé se do oslav Dne Země zapojila i naše Místní akční skupina Blanský – les - Netolicko, která je členem Národní sítě zdravých měst a spolu se správou CHKO Blanský les, městysem Křemže a místní neziskovou organizací Kamínky, uspořádala oslavy Dne Země v Křemži. Probíhaly po celý den na náměstí pod lipami a zavítalo na ní na přes stovku návštěvníků. Více v příloze společně s fotografiemi.
 • Pozvání na přednášku "Podoby sonetů, podoby lásky"

  Srdečně Vás zveme na čtvrté pokračování cyklu přednášek pana prof. Martina Hilského o díle Williama Shakespeara. Letošní večer má název "Podoby sonetů, podoby lásky". Komponovaný večer doprovázený hudebními vstupy Kateřiny Falcníkové a Mikoláše Troupa se uskuteční dne 23. dubna v 19.00 hodin v Horním sále státního zámku Kratochvíle. Večer je věnován oslavě 450. výročí narození Williama Shakespeara. Plakát v příloze
 • Den Země 22. 4. 2014

  MAS BLN se připojí dne 22. 4. 2014 k celosvětové akci Den Země programem pro veřejnost na náměstí v Křemži. Příchozí zde získají informace z oblasti ochrany životního prostředí, domácí ekologie, úspor elektřiny apod. Dále jsou připraveny soutěže a aktivity zaměřené na ochranu přírody a úspory v domácnosti. Pro malé návštěvníky – pokud splní všechny úkoly, čeká malá odměna. Akce bude probíhat na travnaté ploše u kostela od 9 do 14 hodin, v případě deště pak v sále radnice. Plakát v příloze
 • Fotosoutěž "S Peklíkem na vandr" prodloužena

  Fotosoutěž FOTOPEKLÍK je prodloužena do 30. 4. 2014. Posílejte nám fotografie!!! Více informací v příloze - Plakát FOTOPEKLÍK
 • Poslední z výletů " S Peklíkem na vandr"

  V neděli 13. 4. 2014 se konal poslední z jedenácti hvězdicovitých výletů v rámci projetku „S Peklíkem na vandr“ ve spolupráci MAS Blanský les – Netolicko a MAS Rozkvět zahrady jižních Čech. Sraz byl ve 13,30 hodin na návsi v Dobčicích, kde se sešla početná skupinka turistů. Doufáme, že se všem výlet líbil a těšíme se na brzké setkání na dalších akcích. Více z výletu v příloze + foto.
 • Veletrh cestovního ruchu Jihočeský kompas 2014

  Ve dnech 4,.-5. 4.2014 byla MAS Blanský les – Netolicko společně s MAS Rozkvět zahrady jižních Čech jedním z vystavovatelů na Jihočeském kompasu v Metropolu v Českých Budějovicích. Byla zde představena a pokřtěna nová vandrovní knížka „S Peklíkem na vandr“, která byla vydána společně s MAS Rozkvět zahrady jižních Čech v rámci projektu spolupráce PRV S Peklíkem na vandr. První desítky brožurek si z našeho stánku odnášely hlavně děti, které se současně zúčastnily výtvarné soutěže. Součástí prezentace našich MAS byla také vernisáž snímků z fotosoutěže FOTOPEKLÍK též z projektu spolupráce „S Peklíkem na vandr“ a funkční ukázky mobilního průvodce z projektu spolupráce "S Peklíkem na výlet - krajem pod Šumavou". Foto z veletrhu v příloze.
 • Pozvánka na výlet do Holašovic

  Srdečně Vás zveme dne 13. 4. 2014 na výlet do Holašovic. Je posledním z hvězdicovitých výletů konaných v rámci projektu spolupráce "S Peklíkem na vandr". Sraz ve 13,30 hodin v Dobčicích, odkud se půjde krásnou jarní krajinou do Holašovic, kde Vás čeká prohlídka návsi a kruhových kamenů. Více informací v příloze v pozvánce.
 • Pozvánka na stánek MAS na Jihočeském kompasu v Českých Budějovicích

  Již tradičně bude MAS Blanský les – Netolicko společně s MAS Rozkvět zahrady jižních Čech vystavovatelem na Jihočeském kompasu, který se bude konat 4. a 5. dubna 2014 v Metropolu v Českých Budějovicích. Jedná se o nejvýznamnější jihočeskou regionální a meziregionální nabídku cestovního ruchu, turistiky a využití volného času ve spolupráci se zahraničními partnery. Na našem společném stánku naleznete informace o regionu, o novinkách zaměřených na rozšíření a zlepšení turisticky atraktivních podmínek našeho společného území. Při této příležitosti zde proběhne vernisáž fotografií od účastníků fotosoutěže FOTOPEKLÍK a bude zde představena Vandrovní knížka vydaná v rámci projektu s Peklíkem na vandr. Přijďte se podívat na největší veletrh cestovního ruchu v jižních Čechách a navštivte náš stánek. Naleznete zde mnoho informací o regionu a budete si moci zasoutěžit o upomínkové předměty a připravit se na výlety s Peklíkem.... Budeme se na Vás těšit!
 • Pozvánka na přednášku "Vesnice a její tradice" do Holašovic dne 15.4.2014

  Rádi bychom Vás pozvali na přednášku „Vesnice a její tradice“, která se koná dne 15. 4. 2014 od 16,00 hodin v Holašovicích. Tato přednáška se pořádá v rámci projektu „Zvyky a tradice na obou stranách hranice“ ve spolupráci MAS Blanský les - Netolicko, MAS Vodňanská ryba, Občanské sdružení Rozkvět zahrady jižních Čech, MAS LAG Strakonicko, MAS Česká Kanada a MAS Vršatec. Tématem přednášky jsou "Zvyky a tradice našich předků - o výroční obřadnosti a k ní se vážících lidových zvycích celého roku od masopustu, přes Velikonoce, máje, dožínek, posvícení až po lidové tradice adventu a Vánoc. Těšíme se na Vaši účast. Pozvánka v příloze.
 • Pozvánka na přednášku "Vesnice a její tradice" do Boršova nad Vltavou 15. 4. 2014

  Rádi bychom Vás pozvali na přednášku „Vesnice a její tradice“, která se koná dne 15. 4. 2014 od 15,00 hodin v Boršově nad Vltavou v kempu Poslední Štace. Tato přednáška se pořádá v rámci projektu „Zvyky a tradice na obou stranách hranice“ ve spolupráci MAS Blanský les - Netolicko, MAS Vodňanská ryba, Občanské sdružení Rozkvět zahrady jižních Čech, MAS LAG Strakonicko, MAS Česká Kanada a MAS Vršatec. Tématem přednášky jsou "Zvyky a tradice našich předků - o výroční obřadnosti a k ní se vážících lidových zvycích celého roku od masopustu, přes Velikonoce, máje, dožínek, posvícení až po lidové tradice adventu a Vánoc. Těšíme se na Vaši účast. Pozvánka v příloze.
 • Pozvánka na Velikonoční výstavu do Strakonic

  Všechny Vás srdečně zveme na Velikonoční výstavu s doprovodným programem dne 12. 4. 2014 do Strakonic. Tuto akci pořádá Místní akční skupina LAG Strakonicko ve spolupráci s MěKS Strakonice v rámci projektu spolupráce Zvyky a tradice na obou stranách hranice. Více informací v pozvánce v příloze.
 • Pozvánka na exkurzi

  Pozvání na exkurzi do výrobny krojů do Uherského Ostrohu, která se bude konat 14.5.2014. Tuto exkurzi organizuje MAS Česká Kanada o.p.s. v rámci projektu Zvyky a tradice na obou stranách hranice. Více informací v pozvánce v příloze.
 • Pozvánka na přednášku a workshop "Výroba houžví pro voroplavbu"

  Srdečně Vás zveme na přednášku a workshop "Výroba houžví pro voroplavbu" ,která se bude konat dne 29. 3. 2014 na zámku ve Střelských Hošticích.. Tato akce je pořádána v rámci projektu Zvyky a tradice na obou stranách hranice. Pozvánka v příloze
 • Pozvánka na "Parforsní hony kolem zámku Kratochvíle"

  Dne 12. 4. 2014 ve 12,30 hodin se bude konat na závodišti u zámku Kratochvíle slavnostní zahájení Parforsních honů, na které Vás tímto srdečně zveme. Více v pozvánce v příloze
 • Jihočeský kompas 2014

  Již tradičně bude naše MAS BLN vystavovatelem na Jihočeském kompasu, který se bude konat 4. a 5. dubna 2014 v Metropolu v Českých Budějovicích. Jedná se o nejvýznamnější jihočeskou regionální a meziregionální nabídku cestovního ruchu, turistiky a využití volného času ve spolupráci se zahraničními partnery. Na stánku, který budeme mít společně s MAS Rozkvět zahrady jižních Čech, naleznete informace o regionu, upomínkové předměty a budete moci získat Vandrovní knížku. Ta zde bude představena jako první vydání a prezentována v rámci projektu s Peklíkem na vandr. Dále zde budou představeny funkční ukázky mobilního průvodce a interaktivní mapy, prezentovány v rámci projektu "S Peklíkem na výlet - krajem pod Šumavou". Tento projekt navazuje na projekt s Peklíkem na vandr a jejich cílem je rozšíření a zlepšení turisticky atraktivních podmínek pro návštěvníky - turisty na území spolupracujících místních akčních skupin MAS Blanský les - Netolicko a MAS Rozkvět zahrady jižních Čech. Přijďte se podívat na největší veletrh cestovního ruchu v jižních Čechách a navštivte náš stánek. Budeme se na Vás těšit! Ti z Vás, kteří podnikají v cestovním ruchu, mohou na náš stánek umístit své propagační materiály - ZDARMA! Informace na MAS BLN - tel. 388 325 356.
 • Pozvánka na přednášku "Vesnice a její tradice" tentokrát do Křemže

  Rádi bychom Vás pozvali na přednášku „Vesnice a její tradice“, která se koná dne 18. 3. 2014 v 17,00 hodin v sále radnice v Křemži. Koná se v rámci projektu „Zvyky a tradice na obou stranách hranice“ ve spolupráci MAS Blanský les Netolicko, MAS Vodňanská ryba, Občanské sdružení Rozkvět zahrady jižních Ćech, MAS LAG Strakonicko, MAS Česká Kanada a MAS Vršatec. Tématem přednášky je "Kulturní tradice minulosti Křemežska a její výzva pro současnost a budoucnost". Těšíme se na Vaši účast. Pozvánka v příloze.
 • Fotosoutěž FOTOPEKLÍK

  Chcete vyhrát zajímavé ceny? Ukázat Vaše fotografie a podělit se o Vaše zážitky z dovolené nebo z výletů? Zapojte se do fotosoutěže vyhlášené v rámci projektu „S Peklíkem na vandr“ a pošlete nám Vaše fotografie. Vybrané snímky budou vytištěny a představeny na Jihočeském kompasu 2014 v Českých Budějovicích, konaném 4. - 5. dubna 2014. Dále budou vybrané snímky vytištěny pro potřeby putovní výstavy napříč regionů MAS. Fotografie zasílejte do 31. 3. 2014 na e-mail: kancelarmas@netolice.cz. Těšíme se na Vaši účast v soutěži. V příloze plakát Fotopeklíka.
 • Výsledky hodnocení projektů v rámci 11. výzvy MAS Blanský les - Netolicko

  V únoru 2014 byla vyhlášena 11. výzva k předkládání žádostí o dotaci pro svazky obcí. Byly přijaty 3 žádosti od svazku obcí Podkletí, Blanského lesa - podhůří a Netolicka. Dne 5.3.2014 probíhalo hodnocení a schválení projektů Výborem pro výběr a monitorování projektů. Seznam vybraných projektů naleznete v příloze.
 • Pozvánka na zahraniční exkurzi do Deggendorfu ve dnech 25.-26.3.2014

  Cílem exkurze je Job Burza - prezentace firem a škol, která je pořádána v Deggendorfu; celou akci pořádají ve vlastní organizační i technické režii studenti, a to na velmi vysoké profesionální úrovni, jak jsme se vloni osobně přesvědčili. A jako dobrovolníci. Zajímavé na této skutečnosti je také to, že působení v tomto týmu "first contact" zajišťuje v podstatě 100% zapojených studentů následné zaměstnání, protože touto aktivitou prokazují své schopnosti řízení. Druhý den exkurze bude zorganizováno diskuzní setkání s tímto týmem. V rámci exkurze se také účastníci seznámí s činností dobrovolnického centra "Mach Mit!" Deggendorf. Účast na exkurzi je bezplatná, zajišťujeme dopravu (bus), ubytování a stravování. Počet účastníků je max. 20 osob. Pozvánka a přihláška v příloze.
 • Včera se konala přednáška "Vesnice a její tradice"

  V pondělí 17. února 2014 se konala v Muzeu JUDr. O. Kudrny v Netolicích přednáška na téma Vesnice a její tradice. Tato přednáška byla uskutečněna v rámci projektu „Zvyky a tradice na obou stranách hranice“ ve spolupráci MAS Blanský les - Netolicko, MAS Vodňanská ryba, MAS Rozkvět zahrady jižních Čech, MAS LAG Strakonicko, MAS Česká Kanada a MAS Vršatec. Cílem této přednášky bylo připomenout život, zvyky a tradice našich předků. O poutavé vyprávění se postaral pan starosta města Netolice Oldřich Petrášek, který svým vyprávěním přiblížil všem zúčastněným nelehký život našich předků a zpestřil přednášku bájemi a historkami z blízkého okolí. Na závěr přednášky provedla ředitelka Muzea JUDr. O. Kudrny paní Daniela Liščáková všechny účastníky v muzeu, kde probíhá výstava o minulosti Netolic – historie a tradice, což obohatilo přednášku praktickými ukázkami. Všem přítomným se přednáška velice líbila a těší se na její pokračování.
 • Výsledky hodnocení projektů - GP Podpora konání kulturních a společenských akcí v regionu MAS Blanský les - Netolicko - 2014

  Správní rada MAS vyhodnotila přijaté žádosti grantového programu Podpora konání kulturních a společenských akcí v regionu MAS Blanský les - Netolicko 2014. Celkem bylo přijato a hodnoceno 25 žádostí. Žádosti byly schváleny a přijaty k financování se sníženou částkou poskytnuté dotace. Seznam kulturních a společenských akcí pořádaných v regionu MAS BLN, finančně podpořených Místní akční skupinou Blanský les - Netolicko, o.p.s. naleznete v příloze
 • Jednání Výboru pro výběr a monitorování projektů

  Dne 5. 3. 2014 od 10,30 hod se bude konat zasedání Výboru pro výběr a monitorování projektů Místní akční skupiny Blanský les - Netolicko o.p.s. - výběr projektů MAS v 11. výzvě, při kterém proběhne školení, hodnocení a závěreční jednání Výboru pro výběr a monitorování projektů. Zasedání se uskuteční v kanceláři Místní akční skupiny v Netolicích.
 • Pozvánka na přednášku "Vesnice a její tradice" dne 17.2.2014

  Rádi bychom Vás pozvali na přednášku „Vesnice a její tradice“, která se koná dne 17. 2. 2014 v 17,00 hodin v salonku Muzea JUDr. O. Kudrny v Netolicích. Tato přednáška se koná v rámci projektu „Zvyky a tradice na obou stranách hranice“ ve spolupráci MAS Blanský les Netolicko, MAS Vodňanská ryba, Občanské sdružení Rozkvět zahrady jižních Ćech, MAS LAG Strakonicko, MAS Česká Kanada a MAS Vršatec. Cílem přednášky je oživit současné generaci zvyky a tradice našich předků. Součástí přednášky bude prohlídka expozicí. Budeme se těšit na Vaši účast. Pozvánka v příloze.
 • Vyhlášení 11. výzvy MAS BLN

  Dne 10. 2. 2014 bude vyhlášena 11. výzva pro příjem žádostí v rámci realizace Strategického plánu LEADER MAS Blanský les - Netolicko. Veškeré bližší informace naleznete v záložce LEADER 2008-2013, 11. výzva.
 • GP na Podporu konání kulturních a společenských akcí na rok 2014 - příjem žádostí ukončen

  Dne 31.1.2014 byl ukončen příjem žádostí na podporu konání kulturních a společenských akcí v roce 2014 v regionu MAS Blanský les - Netolicko. Bylo přijato 25 žádostí s celkovou částkou 122.000,--Kč. Předložené projekty budou hodnoceny Výběrovou komisí, kterou tvoří členové správní rady MAS Blanský les – Netolicko. O výsledku výběru budou žadatelé informováni. Seznam přijatých žádostí uveden v příloze.
 • Probíhá příjem žádostí - Grantový program na podporu konání kulturních a společenských akcí v regionu MAS Blanský les - Netolicko, o.p.s. na rok 2014.

  Od 13. 1. 2014 do 31. 1. 2014 probíhá příjem žádostí na konání kulturních a společenských akcí v roce 2014. Žádosti můžete odnést osobně do kanceláře MAS Blanský les - Netolicko, o.p.s. nebo zaslat poštou. Pravidla na tento grantový program jsou zveřejněna v záložce GP MAS Kultura - 2014. V případě nejasností volejte na tel. č. 388 325 356 nebo pište: e-mail: kancelarmas@netolice.cz.
 • Grantový program na podporu konání kulturních a společenských akcí na rok 2014

  V lednu 2014 bude vyhlášen grantový program na Podporu konání kulturních a společenských akcí v regionu MAS Blanský les - Netolicko, o.p.s. na rok 2014. Tento projekt již probíhal v loňském roce a pro jeho velký zájem, bude pokračovat. Pravidla na tento grantový program jsou zveřejněna v záložce GP MAS Kultura - 2014. Příjem žádostí bude probíhat od 13. 1. 2014 do 31. 1. 2014. Těšíme se na Váš zájem a na spolupráci s Vámi.
 • V úterý 31. 12. 2013 se konal "Silvestrovský výstup na Kleť"

  V úterý dne 31. 12. 2013 se konal jeden z výletů pořádaných v rámci projektu "S Peklíkem na vandr", tentokrát na Kleť. Někteří se rozhodli vyjít na vrchol pěšky po silnici, někteří cestou pod lanovkou a někteří využili možnost se vyvézt lanovkou, která byla po celé úterý v provozu. Všichni, kteří se zúčastnili, se mohli těšít nejen z krásného počasí, ale také z dobrého výhledu z rozhledny na vrcholku Blanského lesa. Od 13 hodiny se na Kleti konala Silvestrovská děkovná bohoslužba. Účast byla velká, což je vidět z fotografií. Doufáme, že se všem výstup na Kleť líbil, děkujeme všem za účast a doufáme, že se setkáme na dalších výletech. Foto v příloze.
 • Silvestrovský výlet na Kleť

  Udělejte si krásný výlet na Kleť poslední den v roce 2013. Kromě rozloučení se s uplynulým rokem a pozdravení se s přáteli máme pro Vás připraven také „malý, ale šikovný“ peklíkovský bonus: ve 14,14 hod. nastartujeme mobilního průvodce „ S Peklíkem na výlet“, díky kterému se neztratíte na žádném dalším výletě či putování naším krásným regionem …. tak hurá do roku 2014. Počet účastníků je neomezen, pro 50 zájemců o peklíkovskou turistickou placku a/nebo zvýhodněnou jízdenku na lanovku na Kleť sraz od 10,45 do 11,45 hod. přímo u pokladny lanovky v Krásetíně, doporučujeme rezervovat formou SMS (na tel. 773 187 564, ve formátu PŘÍJMENÍ + POČET OSOB) Těšíme se na Vaši účast. Pozvánka v příloze
 • S Peklíkem na vandr - "Novoroční výstup na Stráž"

  Srdečně Vás zveme na "Novoroční výstup na Stráž" dne 1.1. 2014. Tato akce se koná v rámci projektu s Peklíkem na vandr. Více v pozvánce
 • S Peklíkem na vandr - "Novoroční výlet na poutní místo Lomec"

  Srdečně Vás všechny zveme v rámci projektu "S Peklíkem na vandr" dne 1.1.2014 na "Novoroční výlet pro děti i dospělé na poutní místo Lomec u Vodňan". Pozvánka v příloze
 • S Peklíkem na výlet - "Silvestrovský výstup na Kleť"

  Dovolujeme si Vás pozvat na "Silvestrovský výstup na Kleť" dne 31.12. 2013, který se koná v rámci projektu S Peklíkem na vandr. Tento projekt je realizován ve spolupráci Místní akční skupiny Blanský les – Netolicko a Občanského sdružení Rozkvět zahrady jižních Čech - místní akční skupiny. Všechny Vás srdečně zveme a těšíme se na Vaši účast. Více v pozvánce v příloze.
 • Tisková zpráva

  20. kolo příjmu žádostí z Programu rozvoje venkova pro opatření IV.1.2. Realizace místní rozvojové strategie
 • Tisková zpráva

  Aktualizace Pravidel IV.1.2. Realizace místní rozvojové strategie (20. kolo příjmu žádostí)
 • Tisková zpráva

  Aktualizace Pravidel IV.1.1. Místní akční skupina (20. kolo příjmu žádostí)
 • Pozvánka na workshop „Dobrovolnictví a nový občanský zákoník“

  Srdečně Vás všechny zveme 13. 11. 2013 na workshop na téma „Dobrovolnictví jako impuls pro uplatnění se na trhu práce“, který se koná v Chelčicích (Sportbar – Chelčice 123 – objekt Obecního úřadu).
 • Vyhlášení fotosoutěže "S Peklíkem na vandr"

  Chcete vyhrát zajímavé ceny? Zapojte se do fotosoutěže, vyhlášené v rámci projektu „S Peklíkem na vandr“, který je zaměřen na rozšíření a zlepšení turisticky atraktivních podmínek a propagaci regionů spolupráce MAS Blanský les – Netolicko o. p. s. a MAS Rozkvět zahrady jižních Čech. Těšíme se na Vaši účast v soutěži. Více v příloze - plakát + pravidla soutěže
 • Česko-bavorský dějepis v ZŠ v Netolicích

  Dne 22. 10. 2013 se uskutečnil v Základní škole v Netolicích workshop pro žáky 7. třídy na téma „Česko-bavorský dějepis“.
 • Schválené Projekty spolupráce

  Dne 8. října SZIF doporučil ke schválení 3 projekty spolupráce zaregistrované v 19. kole Programu rozvoje venkova z celkového počtu 4 podaných žádostí .
 • Linecká stezka znovu ožila

  O víkendu, dne 28. a 29. 9. 2013, pořádala Místní akční skupina Blanský les – Netolicko spolu s Občanským sdružením Rozkvět zahrady jižních Čech – místní akční skupina v rámci projektu spolupráce s Peklíkem na vandr vícedenní pěší pochod Lineckou stezkou.
 • Národní konference Venkov 2013: Obce zabojovaly o větší vliv v dotační politice pro rozvoj vesnic

  Ve dnech 1. - 3. 10. 2013 se konala Národní konference VENKOV 2013 v Hranicích v Olomouckém kraji. Více než čtyři stovky účastníků se sešly, aby zabojovaly o větší vliv obcí v politice venkova a promluvily do rozdělování evropských dotací v příštím plánovacím období Evropské unie 2014-2020 pro český a moravský venkov. Hlavním tématem Národní konference Venkov 2013 byla „Budoucnost venkova 2014–2020“. První den konference vyvrcholil večerním diskusním pořadem, který se zaměřil zejména na vztahy samospráv a zemědělců v nadcházejícím programovém období Evropské unie a byl živě přenášen prostřednictvím webových stránek www.venkov2013.cz , kde se můžete dočíst více o programu konference.
 • Pozvánka na pěší pochod Lineckou stezkou ve dnech 28. a 29. 9. 2013

  Srdečně Vás zveme na pěší pochody Lineckou stezkou ve dnech 28. a 29. 9. 2013, které se konají v rámci projektu "S Peklíkem na vandr". V sobotu 28. 9. 2013 se vychází v 9 hod ze Lhenic, směr Netolice, kde je připravena návštěva Muzea, Archeoparku sv. Ján a areálu zámku Kratochvíle, večer doprovodný program ve Lhenicích. V neděli 29. 9. 2013 se vychází v 9 hod ze Lhenic do Ktiše a zpět. Tento projekt je realizován ve spolupráci Místní akční skupiny Blanský les – Netolicko a Občanského sdružení Rozkvět zahrady jižních Čech - místní akční skupiny. Těšíme se na Vaši účast. Více v pozvánce v příloze.
 • Pozvání na vzdělávací a motivační kurzy

  Informace ke vzdělávacím a motivačním kurzům pořádaným v rámci projektu Rozvoje místního partnerství a trhu práce.
 • V sobotu 21. 9. 2013 se konal další z výletů „S Peklíkem na vandr“ tentokrát na Kuklov.

  V sobotu 21. 9. 2013 se konal jeden z výletů v rámci projetku „S Peklíkem na vandr ve spolupráci MAS Blanský les – Netolicko a MAS Rozkvět zahrady jižních Čech.
 • Pozvání na výlet na Kuklov dne 21. 9. 2013

  Dovolujeme si Vás pozvat na pěší výlet na Kuklov v sobotu dne 21. 9. 2013, který se koná v rámci projektu S Peklíkem na vandr. Tento projekt je realizován ve spolupráci Místní akční skupiny Blanský les – Netolicko a Občanského sdružení Rozkvět zahrady jižních Čech - místní akční skupiny. Všechny Vás srdečně zveme a těšíme se na Vaši účast. Více v pozvánce v příloze.
 • Prezentace na Země živitelce v Českých Budějovicích

  MAS Blanský les - Netolicko, o.p.s. se zúčastnila prezentace na Země živitelce v Českých Budějovicích v pavilonu Z od 29. 8. do 3. 9. 2013. MAS zde propagovala nejen činnost v dotační oblasti, ale hlavně své aktivity v oblasti cestovního ruchu a destinačního managementu. V tomto pavilonu byla po dobu konání výstavy pořádána prezentace Celostátní sítě pro venkov, Národní sítě Místních akčních skupin ČR, Spolku pro obnovu venkova ČR místních akčních skupin z ČR a dalších partnerů. Foto v příloze
 • Dotazník pro podnikatele k nové Integrované strategii rozvoje území 2014 - 2020 MAS BLN

  Prosíme Vás "PODNIKATELE" o vyplnění dotazníku k nové Integrované strategii rozvoje území (2014 – 2020)MAS Blanský les - Netolicko o.p.s. Vyplněním tohoto dotazníku pomůžete při rozvoji Vaší firmy a můžete získat dotaci na své podnikání.
 • Nabídka "Vzdělávacích kurzů" v rámci projektu Rozvoj místního partnerství a trhu práce - účast zdarma

  Místní akční skupina Blanský les – Netolicko Vás zve k účasti v následujících vzdělávacích kurzech - uvedených dále. Všechny vzdělávací kurzy jsou zdarma, veškeré náklady na lektory a studijní materiály jsou hrazeny z projektu Rozvoj místního partnerství a trhu práce.
 • Netolické dostihy ve dnech 31. 8. 2013 - 1. 9. 2013

  Město Netolice pořádá ve dnech 31. srpna a 1. září 2013 Netolické dostihy na závodišti u zámku Kratochvíle. Více o programu v příloze. POZOR !!! změna programu: pro nedostatečný počet přihlášek do dražby koní se "dražba" ruší !!! Ostatní body programu beze změn.
 • Pozvánka na 10. ročník Homolské křídlovky

  Obec Homole pořádá v sobotu 7. 9. 2013 10. ročník Homolské křídlovky – setkání dechových hudeb. Všichni jste srdečně zváni. Tuto akci finančně podpoří MAS Blanský les - Netolicko o.p.s. v rámci Dotačního programu Podpora konání kulturních a společenských akcí v regionu MAS Blanský les - Netolicko 2013.
 • Pozvánka na seminář FLEXIBILNÍ FORMY PRÁCE dne 17. 9. 2013

  Dne 17.9.2013 se koná v Prachaticích v hotelu Albatros workshop a seminář na téma "Flexibilní formy práce". Praktický workshop, určený nejen zaměstnavatelům, ale také teprve začínajícím podnikatelům, nabízí příležitost vyzkoušet si současné trendy v komunikaci a diskutovat s odborníky o jejich praktickém využití . Více o programu v příloze. Celodenní program včetně občerstvení je zdarma, v případě zájmu se přihlašte na mail: leader@netolice.cz (počet míst omezen).
 • Dne 10. 8. 2013 proběhlo slavnostní otevření venkovní tělocvičny v Netolicích

  V sobotu dne 10. 8. 2013 proběhlo slavnostní otevření venkovní tělocvičny u rybníka Podroužek v Netolicích. Tato tělocvična je pořízena v rámci projektu spolupráce „Zdraví nás baví“, který realizuje MAS Blanský les – Netolicko, MAS Rozkvět zahrady jižních Čech a MAS Vodňanská ryba. Tisková zpráva v příloze.
 • Pozvánka na "Jarmark sv. Jiljí" do Lhenic

  Srdečně Vás zveme dne 7. 9. 2013 na Jarmark sv. Jiljí do Lhenic. Více o programu v příloze.
 • V sobotu 10. 8. 2013 se konal výlet "S Peklíkem na vandr" na Dívčí Kámen

  V sobotu 10. 8. 2013 se konal jeden z výletů v rámci projetku „S Peklíkem na vandr ve spolupráci MAS Blanský les – Netolicko a MAS Rozkvět zahrady jižních Čech. Výlet na Dívčí Kámen začínal pěší procházkou z Holubova nebo Třísova na hrad, podle toho jakou si kdo zvolil trasu. Poté si každý mohl prohlédnout zříceninu hradu Dívčí Kámen a v podvečer všechny zúčastněné čekal krásný koncert profesora Štěpána Raka spolu se svým synem Matějem Rakem. Počasí nám přálo, takže doufáme, že se všem výlet líbil. Děkujeme všem za účast a doufáme, že se setkáme na dalších výletech. Foto v příloze.
 • Veletrh Böhmerwaldmesse v Ulrichsbergeru

  Ve dnech 2. až 4. srpna 2013 se konal v rakouském Ulrichsbergu veletrh BÖHMERWALDMESSE, na kterém měla stánek MAS Rozkvět zahrady jižních Čech. Této výstavy se též zúčastnili zástupci MAS Blanský les – Netolicko spolu s dalšími návštěvníky, kteří si měli možnost prohlédnout celý výstavní areál.
 • Pozvánka na slavnostní otevření venkovní tělocvičny V Netolicích na Podroužku

  Srdečně Vás zveme na slavnostní otevření venkovní tělocvičny u netolického Podroužku dne 10. 8. 2013. Tato tělocvična byla vybudována v rámci projektu „Zdraví nás baví“ ve spolupráci MAS Blanský les – Netolicko, MAS Rozkvět zahrady jižních Čech a MAS Vodňanská ryba. Díky projektu vznikne v obcích a městech regionu spolupráce na Lhenicku, Vodňansku, Netolicku, Českobudějovicku a Písecku, síť 22 venkovních tělocvičen pro dospělé – někde to bude celá sada až 8 cvičebních prvků, někde třeba jenom jeden, ale tak, aby co nejvíce sloužil místním obyvatelům. Těšíme se na Vaši účast. Více v příloze – na pozvánce
 • Pozvánka na výlet dne 10. 8. 2013 na Dívčí Kámen

  Dovolujeme si Vás pozvat na čtvrtý z cyklu 10-ti výletů, které se konají v rámci projektu S Peklíkem na vandr. Tento projekt je realizován ve spolupráci Místní akční skupiny Blanský les – Netolicko a Občanského sdružení Rozkvět zahrady jižních Čech- místní akční skupiny. Jedná se o pěší výlet pořádaný dne 10. 8. 2013 na Dívčí Kámen spojený s hudebním vystoupením. Vystoupí světový kytarový virtuos, skladatel, profesor pražské Akademie muzických umění pan Štěpán Rak se svým synem Matějem. Více o výletu v příloze. Srdečně Vás tímto zveme a věříme, že nám bude počasí přát, protože koncert mistrů Štěpána a Matěje Rakových pod širým nebem je skutečně unikátním zážitkem.
 • Zpravodaj venkova č. 8/2013

  V 8. čísle roku 2013 si například můžete přečíst: - Na Zemi živitelce se opět představí MAS z celé země. Pavilon „Z“ oživí rozhovory s vystavovateli - Ve Špindlerově Mlýně se podepsala dohoda o územní dimenzi a integrovaných nástrojích kohezní politiky - 19. ročník soutěže Vesnice roku 2013: Představujeme další krajské vítěze - Velehrad není jen výkladní skříň obce, ale celého státu, je významný i v rámci Evropy. Rozhovor se starostou Velehradu Stanislavem Gregůrkem - Spolek v červenci jednal o strategii regionálního rozvoje v novém období i zaměstnanosti a rodině - Výbor NS MAS: Ve hře je návrh 20% ze všech OP pro CLLD na celé období. To je v průměru 40 milionů na rok pro každou ze 175 MAS - Priority nového ministra zemědělství Tomana a nového ministra pro místní rozvoj Lukla Prostorový prohlížeč: http://issuu.com/z-spov/docs/zpravodaj_venkova_8-2013
 • Fotogalerie z výletů s "Peklíkem na vandr"

  Malá fotogalerie z již konaných výletů v rámci projektu spolupráce "S Peklíkem na vandr". Fotogalerie v příloze
 • Pozvánka na vzdělávací kurz Základní kurz pro denní matky/otce"

  Jedná se o prezenční vzdělávací kurz, který poskytne praktické i teoretické informace o tom, jak odborně pracovat s malou skupinou dětí ve věku od jednoho roku do sedmi let. Vzdělávací kurz je zdarma, veškeré náklady na lektory a studijní materiály jsou hrazeny z projektu: „ Rozvoj místního partnerství a trhu práce“, CZ.1.04/5.1.01/77.00132, který je realizován O.S. „Rozkvět zahrady jižních Čech – místní akční skupinou“ a partnery v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. V příloze naleznete informační leták s registračním formulářem na vzdělávací kurz "Základní kurz pro denní matky/otce“.
 • Zacvičit si na čerstvém vzduchu? V Netolicích žádný problém...

  V současné době probíhají nedaleko Netolic, u rybníka Podroužek, stavební a montážní práce na instalaci venkovního posilovacího a relaxačního zařízení. Toto zařízení bude sloužit k procvičení prakticky všech svalů na lidském těle a bude přístupné všem návštěvníkům pláže. Slavnostní otevření proběhne dne 10. 8. 2013 ku příležitosti konání Mistrovství Jihočeského kraje v triatlonu. Instalace tohoto zařízení je realizována v rámci projektu spolupráce "Zdraví nás baví" mezi MAS Blanský les - Netolicko, MAS Rozkvět zahrady jižních Čech a MAS Vodňanská ryba.
 • Vyplňte a vyhrajte!

  Prosíme Vás o vyplnění dotazníku k nové Integrované strategii rozvoje území na období 2014 – 2020 MAS Blanský les – Netolicko o.p.s. Vyplňte a vyhrajte! Dotazníky pro občany jsou slosovatelné. Vyplněním tohoto dotazníku velmi pomůžete při rozvoji Vašeho území a můžete tak pomoci zlepšit aktuální stav Vaší obce, aby se i Vám samotnému v ní žilo lépe. Dotazníky pro vyplnění naleznete v oddíle: Dotazník 2014 – 2020, kde si vyberete pro občany nebo pro podnikatelské subjekty. Dotazník je možné vyplnit online.
 • Výlety pro celou rodinu „S Peklíkem na vandr“ konané v sobotu 13.7.2013

  Sobotní výlety „S Peklíkem na vandr“ začaly slavnostním zahájením v 9,00 hodin před muzeem na náměstí v Netolicích. Poté se zájemci o cykloturistický výlet Kolem kolem Netolic vydali za památkami Chelčicka a kolem Svobodných Hor. Účastníci dalšího výletu, tentokrát na XI. hudební festival pod lípou v Jámě, se sešli 11,45 hodin před muzeem v Netolicích. Odpolední program v Jámě zahajovalo vystoupení Folklorního souboru LIBÍN-S Prachatice, dalšími účinkujícími byla DOUBRAVANKA, BABOUCI, JIHOČESKÁ PODHORANKA a NETOLIČKA. Další výlet začínal v 15,00 hodin od muzea v Netolicích. Trasa výletu vedla z Netolic, přes Peklo, směrem na Švarcenberk, přes Mastnici do Žitné se zakončením na Kratochvíli, kde se účastníci na závěr tůry posilnili a osvěžili v místní restauraci. Počasí v sobotu bylo krásné, svítilo sluníčko, takže se výlety vydařily a všem se moc líbilo. Na závěr dne čekalo účastníky výletu na Kratochvíli ještě divadelní představení ONDINA v podání Spolku divadelních ochotníků TYL Netolice. Představení bylo moc pěkné, takže všichni odcházeli domů spokojeni.
 • Aktivity a průběh realizace projektu "S Peklíkem na vandr"

  Rádi bychom Vás informovali o tom, jak probíhá realizace projektu Spolupráce „S Peklíkem na vandr“ Místní akční skupiny Blanský les - Netolicko o.p.s. a Občanského sdružení Rozkvět zahrady jižních Čech – místní akční skupiny. O aktivitách a průběhu realizace se dočtete v příloze.
 • Návštěva z Nordico StadtMuzeum Linz

  Dne 9.7.2013 navštívili Netolice zástupci městského muzea v Linci. Během své návštěvy si prohlédli především Archeopark Na Jánu, kde právě probíhá Letní archeologická škola 2013, kde se seznámili nejen s archeologickým výzkumem, ale také s dobovými kostýmy, přípravou pokrmů apod. V další části exkurze si naši linečtí kolegové prohlédli zázemí Letní archeologické školy v kulturním domě v Netolicích, zde si mimo jiné prohlédli techniku, se kterou mladí archeologové pracují. S příslibem dalších společných akcí jsme se společně rozloučili v časných odpoledních hodinách a popřáli našim hostům šťastnou cestu zpět do Lince.
 • Pozvánka na výlety "S Peklíkem na vandr" dne 13. 7. 2013

  Srdečně Vás všechny zveme na výlety "S Peklíkem na vandr" pořádané v sobotu dne 13. 7. 2013 "Kolem kolem Netolic" -cykloturistická akce - sraz v 9 hodin před muzeem v Netolicích. "S Peklíkem přes Peklo" - pěší výlet po okolí Netolic - sraz v 15 hodin před muzeem v Netolicích. "XI. hudební festival pod lípou v Jámě" - odjezd autobusu v 11,45 hodin u muzea v Netolicích. Akce jsou realiovány v rámci projektu Spolupráce "S Peklíkem na vandr" MAS Blanský les - Netolicko o.p.s. a MAS Rozkvět zahrady jižních Čech. Bližší informace o výletech naleznete v příloze. Těšíme se na Vaší účast.
 • Realizace odpočinkových zastavení v rámci projektu Spolupráce „S Peklíkem na vandr“

  V průběhu měsíce června 2013 započala instalace odpočinkových zastavení, tj. lavičky se stolem a stojanu s informační tabulí na některých místech našeho a sousedního regionu MAS v rámci projektu Spolupráce „S Peklíkem na vandr“. Tuto instalaci provádí firma Štěpán Záruba – Desing, která vyhrála výběrové řízení. Mobiliáře zastavení pro odpočinek pěších turistů se instalují z důvodu zlepšení turisticky atraktivních míst našeho území. Takže, pokud se vypravíte v červenci na výlet po okolí, jistě uvítáte místo k odpočinku nebo k získání informace o některé zajímavosti.
 • LeaderFEST 2013 ve Velkém Meziříčí

  Dne 20. - 21. 6. 2013 se konal ve Velkém Meziříčí LeaderFEST 2013. Toto setkání zástupců místních akčních skupin (MAS) a dalších aktérů rozvoje venkova z ČR a evropských zemí bylo zaměřeno na výměnu zkušeností, příkladů dobré praxe a přípravu nového plánovacího období 2014-2020. Tato akce navazovala již svým 4. ročníkem na úspěšnou konferenci LeaderFest 2009 v Hradci nad Moravicí (které se zúčastnili zástupci 8 evropských zemí), na LeaderFEST 2011 ve Štramberku a na LeaderFEST 2012 ve slovenské Levoče. LeaderFESTu ve Velkém Meziříčí se zúčastnil zástupce MAS BLN.
 • Výlet pro děti i dospělé

  dovolujeme si Vás pozvat na první z cyklu 10-ti výletů, který se bude konat v sobotu 22. června 2013 v Plástovicích. Více informací v přiložené pozvánce. Tento výlet se koná v rámci projektu S Peklíkem na vandr, který je realizován ve spolupráci MAS Blanský les – Netolicko a MAS Rozkvět zahrady jižních Čech.
 • Slosovatelný dotazník „Jak se Vám žije ve Vaší obci?

  dotazník k nové Integrované strategii rozvoje území (2014 – 2020) MAS Blanský les - Netolicko o.p.s. Vyplňte a vyhrajte! Dotazníky jsou slosovatelné. Vyplněním tohoto dotazníku velmi pomůžete při rozvoji Vašeho území a můžete tak pomoci zlepšit aktuální stav Vaší obce, aby se i Vám samotnému v ní žilo lépe.

  Otevřít a vyplnit dotazník
 • Výsledky hodnocení projektů v rámci 10. výzvy MAS Blanský les - Netolicko o. p. s.

  Dne 4. 6. 2012 schválil Výbor pro výběr a monitorování projektů projektové žádosti v rámci 10. výzvy MAS. Seznam vybraných a nevybraných projektů naleznete v příloze.
 • Pozvání na LETNÍ ZÁBAVU do Stupné - "Stupná chutná"

  Dne 22. 6. 2013 pořádá SDH Stupná „letní zábavu“ s doprovodnou kulinářskou soutěží „Stupná chutná!“ Uvařte guláš a přijďte si zasoutěžit nebo jen ochutnat a pobavit se. Tuto akci finančně podpoří Místní akční skupina Blanský les - Netolicko o.p.s. v rámci Dotačního programu Podpora konání kulturních a společenských akcí v regionu MAS Blanský les - Netolicko 2013. Všichni jste srdečně zváni.
 • Staročeský jarmark na Linecké stezce v Netolicích

  Tradiční staročeský jarmark byl zahájen výstřelem z balkonu radnice a poté slavnostním průvodem po netolickém náměstí. Bohatý program jarmarku přilákal mnoho návštěvníků, kteří si mohli prohlédnout mnoho zajímavého. Zahrálo zde několik kapel, děti shlédly několik pohádek a k vidění bylo i taneční a šermířské vystoupení a mnoho dalšího. Návštěvníkům zazpívala i finalistka ČeskoSlovenské SuperStar Natálie Kubištová. Na přípravě a organizačním zajištění jarmarku se podílela i naše místní akční skupina Blanský les - Netolicko a to v rámci projektu spolupráce "S Peklíkem na vandr" a to společně s místní akční skupinou Rozkvět zahrady jižních Čech. Naše MAS vyhlásila soutěž pro děti o nejlepší namalovaný obrázek. Tři vylosovaní výherci obdrželi plyšového maskota "Peklíka".
 • Oznámení o konání Valné hromady MAS Blanský les - Netolicko, o.p.s.

  Dne 4. 6. 2013 se bude konat Valná hromada Místní akční skupiny Blanský les - Netolicko, o.p.s. od 13,00 hod na Městském úřadu v Netolicích.
 • Prezentace projektů - 10. Výzva

  Dne 21. 5. 2013 proběhla prezentace projektů podaných v rámci 10. Výzvy. Z celkového počtu 47 přijatých žádostí se zúčastnilo 46 žadatelů, jeden se omluvil. Výsledky hodnocení projektů budou známy po závěrečném jednání Výboru pro výběr a monitorování projektů, tj. 4. 6. 2013
 • Realizace vzdělávacích kurzů - výzva k podání nabídek

  Předmětem zakázky je komplexní a samostatná realizace vzdělávacích kurzů a seminářů v regionu projektu, kombinujících vhodným způsobem teoretickou část s prakticky zaměřenými příklady v praxi, doplněným dostatečným prostorem pro zapojení účastníků. Zakázka je členěna do 5-ti dílčích plnění. Nabídky je možné podávat do 27.5.2013 do 12 hodin.
 • Veřejná prezentace projektů - 10. Výzva MAS Blanský les - Netolicko

  Dne 21. 5. 2013 se koná "Veřejná prezentace projektů" přijatých v rámci 10. Výzvy na Městském úřadu v Netolicích ve velké zasedací místnosti od 9.00 hod. Časy jednotlivých prezentací jsou uvedené v příloze. Těšíme se na Vaši účast.
 • Pozvání na Staročeský řemeslný jarmark "Na Linecké stezce"

  Dne 25. 5. 2013 se konají v Netolicích slavnosti města a "Staročeský řemeslný jarmark na Linecké stezce", na který Vás všechny srdečně zveme. Celodenní program začne v 8.30 hodin průvodem a zahájením slavností. Během dne vystoupí řada kapel, pěvecké soubory, šermíři, taneční vystoupení. Na programu nebudou chybět ani pohádky a na závěr slavností se můžete těšit na ohňovou show. Na tuto akci bude také vypraven speciální vlak "Peklík" z Českých Budějovic. Celý program slavností a jízdní řád vlaku "Peklík" naleznete v příloze. Tuto akci finančně podpoří Místní akční skupina Blanský les - Netolicko o.p.s. spolu s Občanským sdružením Rozkvět zahrady jižních Čech MAS Lhenice v rámci projektu S Peklíkem na vandr.
 • Pozvání na 85. výročí jubilejní školy v Babicích

  Dne 19. 5. 2013 se koná v Babicích u příležitosti 85. výročí jubilejní školy setkání žáků, kteří v letech 1928 - 1969 školu navštěvovali. Tuto akci finančně podpoří Místní akční skupina Blanský les - Netolicko o.p.s. v rámci Dotačního programu Podpora konání kulturních a společenských akcí v regionu MAS Blanský les - Netolicko 2013. Všichni jste srdečně zváni.
 • Jednání Výboru pro výběr a monitorování projektů a veřejná prezentace projektů

  Dne 21. 5. 2013 od 8,30 hod se bude konat jednání Výboru pro výběr a monitorování projektů Místní akční skupiny Blanský les - Netolicko o.p.s. - výběr projektů MAS v 10. výzvě. Toto jednání se uskuteční na Městském úřadu v Netolicích, na kterém bude probíhat veřejná prezentace projektů jednotlivých žadatelů.
 • Realizace 10. výzvy SPL

  Po příjmu žádostí 10. výzvy probíhá administrativní kontrola a kontrola přijatelnosti projektů. V případě zjištění nedostatků v projektech, budou žadatelé písemně vyzváni k doplnění. Dne 21. 5. 2013 se bude konat školení Výboru pro výběr a monitorování projektů Místní akční skupiny Blanský les - Netolicko o.p.s., která bude hodnotit Žádosti o dotaci přijaté v rámci 10. výzvy SPL. Po tomto školení bude probíhat veřejná prezentace projektů jednotlivých žadatelů. Dne 4. 6. 2013 se bude konat závěrečné jednání Výboru pro výběr a monitorování projektů. Do té doby budou členové výboru důkladně prostudovávat a hodnotit jednotlivé projekty. Seznam schválených a neschválených projektů bude znám po výsledku hodnocení Výborem, tj. 4. 6. 2013.
 • MAS BLN je tu pro Vás - zajímá nás Váš názor a Vaše připomínky !

  Místní akční skupina Blanský les – Netolicko připravuje zpracování integrované strategie rozvoje území, která by měla napomoci při čerpání financí z Evropské unie v období let 2014 – 2020. Strategie bude zpracovávána od začátku května 2013 do konce roku a bude zahrnovat zapojení místních aktérů do společného rozvoje území. Více se dočtete v příloze.
 • Pozvání na májový koncert na zámek Kratochvíle

  Přijměte od nás pozvání na zajímavý hudební večer na zámku Kratochvíle dne 11. 5. 2013 od 19 hod. Více v příloze
 • 750 let založení kláštera Zlatá Koruna

  Zveme Vás do Zlaté Koruny na kulturní akce, které jsou pořádány k příležitosti "750. výročí založení kláštera Zlatá Koruna". Seznam všech akcí v roce 2013 naleznete v příloze. Určitě si vyberete.
 • Přijaté projekty - 10. výzva

  Dne 26. 4. 2013 v 15:00 hod. byl ukončen příjem projektů 10. výzvy SPL. Bylo přijato celkem 47 projektů. Fiche 1 - Zemědělství - 20 projektů, Fiche 3 - Venkovská turistika - 3 projekty, Fiche 5 - Rozvoj - 23 projektů, Fiche 7 - Vzdělávání - 1 projekt. Celková hodnota požadovaných dotačních prostředků je 10 253 412 Kč, alokace na tuto 10. výzvu činí 5 452 225 Kč. V následujících dnech proběhne kontrola formálních náležitostí a přijatelnosti projektů. Seznam přijatých projektů v rámci 10. výzvy je uveden uvnitř tohoto článku.
 • MAS BLN členem Národní sítě Zdravých měst ČR

  MAS Blanský les - Netolicko o.p.s. se stala členem Národní sítě Zdravých měst ČR. Národní síť Zdravých měst ČR (dále jen NSZM ČR) je asociací, která byla v České republice založena v roce 1994 a zastřešuje NSZM ČR města, obce a regiony. Asociace se zaměřuje zejména na oblast veřejné správy a metodické vedení územních samospráv. Posláním NSZM ČR je podporovat kvalitu veřejné správy na místní a regionální úrovni, zejména zaváděním mezinárodně uznávaných postupů (Projekt Zdravé město, místní Agendy 21 aj.). Za tímto účelem asociace zajišťuje přenos informací a poskytuje svým členům řadu služeb.
 • Jihočeský kompas - veletrh turistických zážitků, vizí a možností

  Ve dnech 5. - 6. 4.2013 se konal veletrh cestovního ruchu v českobudějovickém Metropolu za velké účasti vystavovatelů i návštěvníků. Do šestého ročníku vstoupil Jihočeský kompas s novou koncepcí a jarním termínem přehlídky. Chtěl tak veřejnosti ještě před zahájením turistické sezóny nabídnout prezentaci zážitků a emocí z nových turistických příležitostí z regionů, měst a obcí. Jedním z mnoha vystavovatelů byla i naše MAS BLN, která prezentovala oblast Netolicka, Blanského lesa a Podkletí.
 • Pozvánka na II. ročník jezdeckých her ve Zvěřeticích

  Dne 13. 4. 2013 pořádá Ranč Dubská Hajnice II. ročník jezdeckých her ve Zvěřeticích. Tuto akci finančně podpoří Místní akční skupina Blanský les - Netolicko. Všichni jste srdečně zváni.
 • Zpravodaj VENKOVA 4/2013

  Právě vyšel Zpravodaj venkova, ve kterém se mimo jiné dočtete o Valné hromadě NS MAS ČR ve Žluticích,o úloze MAS při rozvoji venkova, o konání seminářů pro starosty k soutěži Vesnice roku a další informace.
 • Z jednání "Valné hromady NS MAS ČR, o.s." ve Žluticích na Karlovarsku

  Účastníci a hosté valné hromady Národní sítě Místních akčních skupin ČR (NS MAS), která se uskutečnila 14. března ve Žluticích na Karlovarsku se shodli na tom, že úloha místních akčních skupin (MAS) při rozvoji venkovského prostoru je nezpochybnitelná a Řídící orgány dotačních programů by s nimi měly počítat. Zařazeny budou také v Dohodě o partnerství pro další plánovací období Evropské unie 2014–2020.
 • 10. výzva MAS vyhlášena

  Dne 28.3. 2013 byla vyhlášena 10. výzva pro příjem žádostí v rámci realizace Strategického plánu LEADER MAS Blanský les - Netolicko. Veškeré bližší informace naleznete v záložce LEADER 2008-2013, 10. výzva - duben 2013
 • MAS Blanský les - Netolicko v Národní síti zdravých měst

  V březnu 2013 vstoupila naše MAS do Národní sítě zdravých měst, zaměstnanci MAS se zúčastnili jarní školy NSZM v Třeboni, kde se mimo navázání nových kontaktů naučili pracovat se s programem Dataplan, který bude využit při přípravě a tvorbě strategie území MAS na období 2014-2020. Více informací uvnitř tohoto článku.
 • Informace k vyhlášení 10. výzvy

  MAS BLN připravuje výzvu pro podávání žádostí o dotace. V rámci této výzvy budou přijímány projekty naplňující cíle Fiche 1 Zemědělství, Fiche 3 Venkovská turistika, Fiche 5 Rozvoj, Fiche 7 Vzdělávání. 10. výzva bude vyhlášena 28.3.2013. Od tohoto data budou v záložce LEADER 2008-2013, 10. výzva - duben 2013 k dispozici veškeré podklady vztahující se k této 10 výzvě.
 • Dvouměsíčník Venkov v nové podobě

  Periodikum "Venkov", které vydává ministerstvo zemědělství na propagaci Programu rozvoje venkova a Celostátní sítě pro venkov, vychází v nové podobě.
 • Zpravodaj VENKOVA 3/2013

  V březnu startuje 19. ročník soutěže Vesnice roku. Obce se mohou hlásit do konce dubna. Ministerstvo zemědělství navrhlo pro venkov zdrcující program rozvoje . Více v příloze.
 • Druhá zlínská výzva

  MAS Blanský les - Netolicko souhlasí s Druhou zlínskou výzvou. Více informací uvnitř článku.
 • Nové výzvy - granty a příspěvky Jihočeského kraje

  Jihočeský kraj dnes vyvěsil nové výzvy - granty a příspěvky, které jsou aktuální pro podání žádostí.
 • Publikace OSA IV. LEADER V JIHOČESKÉM KRAJI - PŘÍKLADY Z PRAXE

  V publikaci, kterou vydalo koncem roku 2012 Krajské sdružení NS MAS ČR Jihočeského kraje, jsou představeny projekty realizované prostřednictvím místních akčních skupin na území Jihočeského kraje. Projekty uvedené v této publikaci, jsou ukázkou činnosti jihočeských místních akčních skupin. Z našeho území je v publikaci představen projekt: Letní archeologická škola Netolice 2010: Sondy do života a kultury nejstarších obyvatel Netolic, Peletizační linka v Dobčicích žadatele Václava Sládka a z oblasti Projekty spolupráce Rehabilitace drobných sakrálních staveb v jihočeském pohraničí.
 • Výsledky hodnocení projektů - GP Podpora konání kulturních a společenských akcí v regionu MAS Blanský les Netolicko - Netolice 2013

  Dne 12. 2. 2013 zasedala Správní rada MAS. Na tomto zasedání mimo jiné hodnotila přijaté žádosti grantového programu Podpora konání kulturních a společenských akcí v regionu MAS Blanský les - Netolicko 2013. Celkem bylo přijato a hodnoceno 20 žádostí. Všechny žádosti byly schváleny k financování. Seznam kulturních a společenských akcí pořádaných v regionu MAS BLN, finančně podpořených Místní akční skupinou Blanský les - Netolicko, o.p.s. naleznete v příloze
 • Role MAS je vyjasněna již dávno ....

  Úkolem místních akčních skupin, tedy uskupení místního partnerství napříč sektory (veřejného, neziskového a podnikatelského), je především zajištění spolupráce a koordinace a také realizace místních rozvojových strategií a jejich naplňování. Více se dočtete v příloze.
 • Zpravodaj VENKOVA 2/2013

  Právě vyšel zpravodaj Spolku pro obnovu venkova ČR a Národní sítě Místních akčních skupin ČR.
 • Grantový program na podporu konání kulturních akcí v roce 2013 ukončen

  Dnes 31.1.2013 ve 12.00 hod byl ukončen příjem žádostí na podporu konání kulturních a společenských akcí v roce 2013 v regionu MAS Blanský les - Netolicko. Bylo přijato celkem 20 žádostí. Seznam žádostí uveden v příloze.
 • VENKOV - Aktivity Celostátní sítě pro venkov a jejích partnerů - příklady dobré praxe

  Právě vyšlo nové informační periodikum programu rozvoje venkova, ve kterém jsou mimo jiné uvedené příklady projektů realizovaných přes MAS. Mezi vybranými příklady dobré praxe byl zařazen projekt Letní archeologické školy v Netolicích 2009, realizovaný v rámci fiche 7 - Vzdělávání.
 • Grantové programy, podpory a příspěvky - Jihočeský kraj 2013

  Krajský úřad Jihočeského kraje vydal informační leták, který obsahuje souhrn veškerých grantových programů, podpor a příspěvků, které budou vyhlášeny Jihočeským krajem v roce 2013. Více informací uvnitř článku.
 • Fotosoutěž MAS Blanský les – Netolicko ukončena

  Od března do prosince 2012 probíhala v regionu MAS Blanský les – Netolicko fotosoutěž a to ve 3 tématických kategoriích - I) Příroda živá a neživá, krajina, II) Památky a turistické zajímavosti, III) Lidé a život. V každé z kategorií byla vybrána trojice nejlepších fotografií, jejíchž autorové které budou dle pravidel pro fotosoutěž odměněni. Výběr vítězných fotografií zajistili fotografové – profesionálové působící v regionu MAS. Vítězné fotografiie naleznete v sekci Fotosoutěž 2012, všechny soutěžní fotografie pak naleznete na http://masbln.rajce.idnes.cz/.
 • Zpravodaj venkova1/2013

  Ve Zpravodaji venkova 1/2013, mimo jiné, vyšel článek o projektu "S Peklíkem na vandr", který společně realizují MAS Blanský les - Netolicko a MAS Rozkvět zahrady jižních Čech.
 • Grantový program na Podporu konání kulturních a společenských akcí

  Od 7. 1. 2013 do 31. 1. 2013 probíhá příjem žádostí na konání kulturních a společenských akcí v roce 2013. Žádosti můžete odnést osobně do kanceláře MAS Blanský les - Netolicko, o.p.s. nebo zaslat poštou. Pravidla na tento grantový program jsou zveřejněna v záložce Grantový program kultura - 2013. Těšíme se na Váš zájem a na spolupráci s Vámi.
 • Zpravodaj venkova 12/2012

  Právě vyšlo další číslo Zpravodaje venkova, ve kterém se dozvíte, mimo jiných informací, o prezentaci integrované strategie NS MAS pro období 2014+ .
 • Předběžný Harmonogram příjmu žádostí o dotaci pro projektová opatření Programu rozvoje venkova ČR na rok 2013

  V rámci Programu rozvoje venkova ČR budou v roce 2013 vyhlášena poslední dvě kola příjmu žádostí o dotaci. Ministerstvo zemědělství již připravilo opatření, která budou s nejvyšší pravděpodobností v příštím roce spuštěna.
 • Nadace ČEZ vyhlašuje grantové řízení Oranžové hřiště pro rok 2013

  Grantové řízení Oranžové hřiště je zaměřeno na podporu výstavby a kompletní rekonstrukce dětských, sportovních, dětských a sportovních a dalších hřišť. Podmínkou je veřejná přístupnost hřiště s výjimkou hřišť u mateřských škol.
 • S Peklíkem na vandr - projekt zahájen

  Nový projekt spolupráce s názvem " S Peklíkem na vandr" je zaměřen na rozvoj podmínek pro turistiku v regionu, který realizuje MAS Blanský les - Netolicko se sousední MAS Rozkvět zahrady jižních Čech. Projekt je realizován v rámci PRV, Osa IV., opatření 4.2. - Projekty spolupráce.
 • ZDRAVÍ NÁS BAVÍ - projekt zahájen

  Tento projekt je zaměřen na zvýšení kvality života místního obyvatelstva především dospělé populace formou vytvoření možností pro aktivní trávení volného času a vhodné sportovně rehabilitační aktivity, které podpoří zdravý životní styl.
 • Členění operačních programů pro období od roku 2014

  Dne 28. 11. 2012 vláda na svém jednání projednala pod č.j. 1174/12 dokument předložený ministrem pro místní rozvoj důležitý pro další postup v oblati vyjednání s EK a v rámci něho také počet a témata operačních programů.
 • Grantový program na Podporu konání kulturních a společenských akcí na rok 2013

  V prosinci 2012 proběhne opět vyhlášení grantového programu na Podporu konání kulturních a společenských akcí v regionu MAS Blanský les - Netolicko, o.p.s. na rok 2013. Tento projekt již probíhal v letošním roce a pro jeho velký zájem, bude pokračovat. Pravidla na tento grantový program jsou zveřejněna v záložce Grantový program kultura - 2013. Příjem žádostí bude probíhat od 7. 1. 2013 do 31. 1. 2013. Těšíme se na Váš zájem a na spolupráci s Vámi.
 • Exkurze JOBMESSE (Burza práce) v Deggendorfu

  Dne 25. 11. 2012 se zúčastnili zástupci MAS Blanský les - Netolicko (partner projektu) exkurze JOBMESSE (Burza práce) v Deggendorfu. Tato exkurze byla součástí projektu Rozvoj místního partnerství a trhu práce, který realizuje OS "Rozkvět zahrady jižních Čech - místní akční skupina" s partnery. Exkurze byla určena především zástupcům jihočeských firem a škol.
 • Grantový program - Podpora konání kulturních a společenských akcí v regionu MAS Blanský les - Netolicko 2013

  V prosinci 2012 bude opět vyhlášen grantový program na Podporu konání kulturních a společenských akcí v regionu MAS Blanský les - Netolicko o.p.s na rok 2013. Pravidla na tento grantový program budou zveřejněny koncem listopadu 2012.
 • Exkurze do Plattlingu v Bavorsku

  Dne 7.11.2012 se konala exkurze do Plattlingu v Bavorsku, které se zúčastnilo 25 osob z řad ředitelů a učitelů základních, středních škol a středních odborných učilišť z Jihočeského kraje, dále zástupci Jihočeské univerzity, několika obcí a 3 místních akčních skupin působících v okresu Prachatice.
 • Zpravodaj venkova 11/2012

  Rekapituluje říjnové události a přináší nová témata. V 11. čísle roku 2012 si například můžete přečíst:
 • Vyhlášení krajských programů podpory práce s dětmi a mládeží pro rok 2013

  Zastupitelstvo Jihočeského kraje schválilo vyhlášení Jihočeských krajských programů podpory práce s dětmi a mládeží pro rok 2013. Více informací uvnitř článku.
 • Registrace Žádostí o dotaci 9.Výzva

  Dne 22.10.2012 došlo na RO SZIF v Českých Budějovicích k úspěšnému zaregistrování Žádostí o dotaci vybraných Výborem pro výběr a monitorování projektů v rámci 9. Výzvy.
 • PORTÁL PRÁCE JIŽNÍ ČECHY

  V rámci projektu OP LZZ se zaměřením na rozvoj místního partnerství a trhu práce v regionu vznikly nové internetové stránky PORTÁL PRÁCE JIŽNÍ ČECHY.
 • Výsledky hodnocení projektů v rámci 9. výzvy MAS Blanský les - Netolicko o. p. s.

  Dne 18. 10. 2012 schválil Výbor pro výběr a monitorování projektů projektové žádosti v rámci 9. výzvy MAS.
 • Projekty 8. Výzvy schváleny

  Dne 10.10.2012 byly všechny projekty podané v rámci 8. Výzvy schváleny na RO SZIFu v Českých Budějovicích.
 • Můžete fotit dál......

  Fotosoutěž MAS je prodloužena do 31. 12. 2012. Ostatní ustanovení pravidel zůstávají beze změn.
 • DVD "3x3 rozvoj venkova z prachatických MAS"

  DVD vzniklo v rámci Celostátní sítě pro venkov a představuje průřez podpořených projektů tří místních akčních skupin z Prachaticka - Občanské sdružení. "CHANCE IN NATURE - LOCAL ACTION GROUP", ve spolupráci s Místní akční skupinou Blanský les - Netolicko o.p.s. a občanským sdružením "Rozkvět zahrady jižních Čech - místní akční skupina". DVD je možno shlédnout na níže uvedeném odkaze: http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=MRahuH6L4pk
 • Příjem žádostí v rámci 9. výzvy ukončen

  Ve dnech 10. 9. 2012 až 14. 9. 2012 proběhl příjem projektů v rámci 9. výzvy MAS. Celkem bylo přijato 20 projektů a to 8 projektů ve fichi 4 - Zázemí a 12 projektů ve fichi 5 - Rozvoj. Výsledky hodnocení projektů budou známy cca v druhé polovině října 2012 po závěrečném jednání Výboru pro výběr a monitorování projektů.
 • Prezentace na Země živitelce v Českých Budějovicích

  MAS Blanský les - Netolicko, o.p.s. se zúčastnila prezentace na Země živitelce (ročník 39.) v Českých Budějovicích v pavilonu Z spolu s některými MAS z Jihočeského kraje.
 • 9. výzva vyhlášena

  Dne 17. 8. 2012 byla vyhlášena 9. výzva k předkládání projektových žádostí. Veškeré bližší informace naleznete v sekci LEADER 2008-2013/9.výzva/podklady pro žadatele.
 • Zpravodaj venkova - červenec 2012

  Právě vyšlo další číslo Zpravodaje venkova. Rekapituluje červnové události a přináší nová témata.
 • Pozvánka na Národní konferenci VENKOV 2012

  Národní konference VENKOV 2012 se koná v termínu 1.-.3. října 2012 v Nových Hradech. Letošní konference se koná v malém městečku jen pár kilometrů od česko-rakouské hranice v období, kdy jedno programové období končí a druhé se teprve připravuje. Koná se v místech, kde stále sousedí dva odlišné světy, v čase, kdy se rozdíly mezi městem a venkovem stírají do té míry, že máme problémy venkov vůbec definovat, kdy venkov, kde žije většina z nás, potřebuje hledat vlastní identitu a svébytnou cestu k udržitelnosti.
 • Seminář VENKOV po roce 2014

  Národní síť Místních akčních skupin České republiky, o. s. ve spolupráci se Zastoupením Evropské komise v ČR Vás zvou na seminář VENKOV PO ROCE 2014 aneb KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ*
 • Všechny projekty 8. výzvy prošly kladně administrativní kontrolou na RO SZIF

  Všechny schválené projekty 8. výzvy byly shledány administrativní kontrolou na RO SZIF v Českých Budějovicích bez závad.
 • Oba projekty spolupráce v rámci opatření IV.2.1. SCHVÁLENY...

  Přehled Žádostí o dotaci doporučených SZIF na základě bodování a posouzení kritérií přijatelnosti Hodnotitelskou komisí
 • Výsledky hodnocení projektů v rámci 8. výzvy MAS Blanský les - Netolicko o. p. s.

  Dne 14. 6. 2012 schválil Výbor pro výběr a monitorování projektů projektové žádosti v rámci 8. výzvy MAS.
 • VENKOV - informační periodikum Programu rozvoje venkova

  Začátkem června 2012 vyšlo 5. číslo dvouměsíčníku VENKOV - informačního periodika Programu rozvoje venkova, který vydává Ministerstvo zemědělství.
 • Zpravodaj venkova - červen 2012

  Právě vyšlo další číslo Zpravodaje venkova. Rekapituluje květnové události a přináší nová témata.
 • Pozvánka na konferenci "Jihočeský venkov 2012"

  LAG Chance In Nature spolu s MAS Rozkvět zahrady jižních Čech a MAS Blanský les-Netolicko pořádá dne 6.6.2012 ve Strunkovicích nad Blanicí Konferenci Jihočeský venkov 2012. Pozvánku s programem, organizačními pokyny a návratku naleznete v příloze článku. Návratky prosím zasílejte do 31. května 2012 na e - mail: kancelar@masrozkvet.cz.
 • 8. výzva - Seznam přijatých žádostí

  Ve dnech 2. 5. 2012 až 4. 5. 2012 proběhl příjem projektů v rámci 8. výzvy MAS. Bližší informace uvnitř odkazu.
 • 8. výzva MAS vyhlášena

  Dne 13. 4. 2012 byla vyhlášena již 8. výzva příjmu žádostí. Vyhlášeny jsou fiche 2 - Diverzifikace a fiche 8 - Řemesla a služby. Bližší informace a veškeré podklady najdete v záložce Leader 2008 - 2013 / 8. výzva - duben 2012
 • Výsledky hodnocení projektů - GP Podpora konání kulturních a společenských akcí v regionu MAS Blanský les - Netolicko 2012

  Dne 26. 3. 2012 zasedala Výběrová komise v rámci grantového programu Podpora konání kulturních a společenských akcí v regionu MAS Blanský les - Netolicko 2012. Výsledky hodnocení naleznete uvnitř této zprávy.
 • Projekt Rozvoj místního partnerství a trhu práce v rámci OP LZZ odstartován

  Dne 19. 3. 2012 proběhla první návštěva partnerů projektu Rozvoj místního partnerství a trhu práce v LAG Deggendorf v Bavorsku.
 • Region MAS nově v Pohádkovém království

  Pohádkové království přijelo v pátek 16. března do Netolic oslavit svůj 10. pohádkový den.
 • Nové grantové programy Jihočeského kraje

  Dne 29. 2. 2012 vyhlásil Jihočeský kraj nové grantové programy. Uzávěrka většiny těchto GP je 16. 3. 2012 nebo 20. 3. 2012.
 • 7.výzva - finální schválení projektů

  2. 3. 2012: Ke dni 29. 2. 2012 byly schváleny projekty vybrané Výborem pro výběr a monitorování projektů v rámci naší 7. výzvy.
 • Pohádkový den se Zdeňkem Troškou

  Dne 16. 3. 2012 se v Netolicích uskuteční pohádkový den se známým režiserém Zdeňkem Troškou. MAS Blanský les - Netolicko Vás všechny srděčně zve.
 • Aktuální výzvy - granty a příspěvky Jihočeského kraje

  Ve dnech 8. 2. 2012 až 29. 2. 2012 byly vyhlášeny nové grantové programy. Žádosti je možné podávat například do GP Podpora živé kultury, GP Rekonstrukce stávajících sportovišť, GP Rozvoj malých podnikatelů ve vybraných regionech a dalších. Uzávěrka grantových programů je většinou v březnu 2012.
 • Aktualizovaná Pravidla pro opatření IV.1.1 Místní akční skupina

  Dne 23. 1. 2012 schválil ministr zemědělství Ing. Petr Bendl aktualizaci Pravidel pro opatření IV.1.1 Místní akční skupina.
 • Aktualizace Metodiky pro tvorbu fichí a specifických podmínek opatření IV.1.2

  Dne 23. 1. 2012 schválil ministr zemědělství Ing. Petr Bendl aktualizaci Metodiky pro tvorbu fichí a specifické podmínky opatření IV.1.2.
 • Zpravodaj venkova - leden 2012

  Právě vyšlo další číslo Zpravodaje venkova. Rekapituluje lednové události a přináší nová témata.
 • Nové granty Jihočeského kraje

  Dne 9.1.2012 byly vyhlášeny nové grantové programy. Více informací na http://www.kraj-jihocesky.cz/index.php?par[id_v]=1110&par[lang]=CS. Uzávěrka grantových programů je 31.1. 2012.
 • Peklík v Brně - propagace MAS na mezinárodním veletrhu turistických možností v regionech 2012

  MAS Blanský les - Netolicko bude ve dnech 12.1. 2012 - 15.1.2012 prezentovat svůj region na mezinárodním veletrhu turistických možností v regionech v Brně...
 • Zpravodaj venkova - prosinec 2012

  Právě vyšlo další číslo Zpravodaje venkova. Rekapituluje prosincové i část lednových událostí a přináší nová témata....
 • Města a obce mohou opět získat příspěvek na Oranžové hřiště

  Obce a města se mohou až do 31. ledna 2012 zapojit do grantového řízení Oranžové hřiště a žádat tak o příspěvek v hodnotě až jednoho milionu korun na výstavbu dětského či sportovního hřiště.
 • Zpravodaj venkova - listopad 2011

  Právě vyšlo další číslo Zpravodaje venkova. Rekapituluje listopadové události a přináší nová témata. Pro čtenáře z našeho území přináší řadu zajímavých témat...
 • Schválené projekty v rámci 6. výzvy MAS Blanský les - Netolicko o. p. s.

  Dne 27. 10. 2011 byly schváleny projekty vybrané Výborem pro výběr a monitorování projektů v rámci naší 6. výzvy.
 • Výsledek hodnocení projektů 7. výzvy MAS Blanský les - Netolicko o. p. s.

  V Sekci Leader 2008 - 2013, 7. výzva, září 2011 jsou uvedeny výsledky hodnocení projektů 7. výzvy. Vybrané projekty budou dne 27. 10. 2011 zaregistrovány na RO SZIF v Českých Budějovicích.
 • Návštěva slovenských MAS

  Regionální pracoviště Národní sítě rozvoja venkova pro nitranský kraj uskutečnilo zahraniční odbornou exkurzi "Uplatňovanie prístupu LEADER a vidiecky cestovný ruch v Rakúsku a v Českej republike". Exkurze sa konala ve dnech 26. - 29.9.2011. Zúčastněné Místní akční skupiny v Rakousku byly MAS Sauwald, MAS Eferding, MAS Kamptal-Wagram. V rámci České republiky se zúčastnily následující MAS - MAS Strakonicko, MAS Rozkvět zahrady jižních Čech, MAS Blanský les - Netolicko a MAS Chance in Nature.
 • Hodnocení místních akčních skupin 2011

  bdobně jako v loňském roce proběhlo i letos hodnocení činnosti místních akčních skupin podpořených v rámci Programu rozvoje venkova na období 2007 - 2013. Hodnocení se uskutečnilo během prvních dvou týdnů v září a probíhalo formou veřejných prezentací v budově Ministerstva zemědělství a Státní veterinární správy. Místní akční skupiny byly rozřazeny do skupin A, B, C a D dle počtu získaných bodů. Naše MAS získala dle názoru Hodnotící komise 126 bodů, což odpovídá zařazení do skupiny C. Tento výsledek samozřejmě naší MAS stimuluje ke zlepšení vlastních činností a inspiruje nás k rozšíření stávajících aktivit.
 • Národní konference Venkov 2011

  Současný stav i perspektivy venkova České republiky budou tématem Národní konference Venkov 2011, která se uskuteční od 14. do 16. listopadu na Sedlčansku a Sedlecku-Prčicku. Setkání zástupců samospráv, státní správy a lidí z organizací i privátních subjektů, kteří se zabývají rozvojem venkova, dostalo motto „Venkov v Prčici“.
 • 14. kolo příjmu žádostí z Programu rozvoje venkova

  Ve 14. kole příjmu žádostí budou rozděleny přibližně 4,3 mld. Kč na investice v lesích, pozemkové úpravy, poradenství, nezemědělské podnikatelské činnosti, projekty obnovy vesnic a občanskou vybavenost či na metodu Leader. Dochází k výraznému omezení rozsahu výdajů v rámci Obnovy a rozvoje vesnic a Občanských vybavení a služeb.
 • 7. výzva - Seznam přijatých žádostí

  Ve dnech 5. 9. 2011 až 9. 9. 2011 proběhl příjem projektů v rámci 7. výzvy MAS. Bližší informace uvnitř odkazu.
 • 7. výzva vyhlášena

  Dne 15. srpna 2011 začíná běžet již 7. Výzva MAS Blanský les - Netolicko o. p .s.. Veškeré podklady pro žadatele jsou k dispozici v sekci 7. výzva
 • Výsledek hodnocení projektů 6. výzvy MAS BLN

  V Sekci Leader 2008 - 2013, 6. výzva, duben 2011 jsou uvedeny výsledky hodnocení projektů 6. výzvy. Vybrané projekty budou dne 16. 6. 2011 zaregistrovány na RO SZIF v Českých Budějovicích.
 • 6. výzva - příjem žádostí

  Ve dnech 5.5.2011 a 6.5.2011 proběhl příjem projektů v rámci 6. výzvy MAS. Celkem bylo přijato 23 projektů a to 9 projektů ve fichi 1 - Zemědělství, 13 projektů ve fichi 5 Rozvoj a 1 projekt ve fichi 7 Vzdělávání.
 • 6. výzva MAS Blanský les - Netolicko - duben, květen 2011

 • Výsledek hodnocení projektů 5. výzvy MAS BLN

  V Sekci Leader 2008 - 2013, 5. výzva, září 2010 jsou uvedeny výsledky hodnocení projektů 5. výzvy. Všechny vybrané projekty budou dne 18. 10. 2010 zaregistrovány na RO SZIF.
 • 5. výzva MAS Blanský les - Netolicko

  Dne 16. srpna 2010 začíná běžet již 5. Výzva MAS Blanský les - Netolicko o. p .s.. Veškeré podklady pro žadatele jsou k dispozici v sekci Leader 2008 - 2013/5.Vyzva - září 2010
 • Příklady úspěšně zrealizovaných projektů

  v horním menu našich stránek naleznete pod odkazem Realizované projekty příklady projektů z jednotlivých výzev, které již byly úspěšně jednotlivými žadateli dokončeny.