1. výzva k předkládání žádostí o podporu z OPZ – PRORODINNÁ OPATŘENÍ – I.

 

Identifikace výzvy MAS

 Číslo výzvy MAS

 341/03_16_047/CLLD_16_02_049

 Název výzvy MAS

 Výzva MAS Blanský les – Netolicko o. p. s.
 –  PRORODINNÁ OPATŘENÍ – I.

 Druh výzvy MAS

 Kolová

 Určení z hlediska konkurence mezi projekty    v rámci výzvy MAS

 Otevřená

 

Časové nastavení

 Datum vyhlášení výzvy MAS

 12. 02. 2018

 Datum zpřístupnění žádosti o podporu

 12. 02. 2018, 4:00 hodin

 Datum zahájení příjmu žádostí o podporu

 12. 02. 2018, 4:00 hodin

 Datum ukončení příjmu žádostí o podporu

 29. 03. 2018, 12:00 hodin

 Maximální délka, na kterou je žadatel oprávněn projekt naplánovat

 max. 36 měsíců

 Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu

 31. 08. 2022

 

Finanční alokace výzvy: 6 100 000 CZK

Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 400 000 CZK

Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 2 500 000CZK

 

Text výzvy

Příloha č. 1 Informace o způsobu hodnocení a výběru projektů

Příloha č. 2 Popis podporovaných aktivit

Příloha č. 3 Zakládací smlouva obecně prospěšné společnosti MAS Blanský les – Netolicko, o.p.s.

Příloha č. 4 Jednací řád Organizační složky SCLLD MAS Blanský les – Netolicko, o.p.s.

 

Podání elektronické žádosti přes systém MS2014+ ZDE (formulář žádosti bude zpřístupněn s vyhlášením výzvy 12. 2. 2018)

 

Další potřebné dokumenty naleznete na: https://www.esfcr.cz/dokumenty-opz

 

MAS Blanský les - Netolicko o. p. s.
Mírové nám. 208, 384 11 Netolice
IČ: 260 80 575

Provozní doba kanceláře MAS: pondělí - středa 9,00 - 12,00 hod.
Sitemap
Email webmaster

© 2017  masbln.cz
Všechna práva vyhrazena

logo nette