Příroda je kamarád, naučím se mít ji rád

Realizace: 2009 - 2010,

Obdržená dotace: 70.000,- Kč

Program: Nadace Via

Projekt byl zaměřen na vzdělávání dětí předškolního věku v oblasti ekologie, ochrany životního prostředí, a to prostřednictvím pohybových aktivit - her, soutěží a rukodělné činnosti. Projektu se zúčastnily děti v mateřských školách v Netolicích, Malovicích, Nových Homolích a Křemži.

MAS Blanský les - Netolicko o. p. s.
Mírové nám. 208, 384 11 Netolice
IČ: 260 80 575

Provozní doba kanceláře MAS: pondělí - středa 9,00 - 12,00 hod.
Sitemap
Email webmaster

© 2017  masbln.cz
Všechna práva vyhrazena

logo nette