Podnikatelské subjekty

Jihočeská hospodářská komora - oblastí kancelář Prachatice

Zemědělská společnost Dubné a.s.

Václav Filištein - GEM

Autocamp Podroužek - TJ Netolice a.s.

Kuta a.s.

Zemědělské družstvo Podkleťan Křemže

Ing. Václav Sládek - soukromně hospodařící rolník

Karel Kučera

Stavea plus s.r.o.

Zemědělské družstvo Skalka Jankov

Ladislav Brašnička

Zemědělsko-obchodní družstvo se sídlem v Němčicích

Ing. Jaroslava Honsová - účetnictví

Jiří Honsa - EKOSOFT

Jiří Machovec - Farma Vrbice

Sviták - měření a regulace tepla s. r. o.

Václav Jindra

Farma Chvalšiny s.r.o.

MAS Blanský les - Netolicko o. p. s.
Mírové nám. 208, 384 11 Netolice
IČ: 260 80 575

Provozní doba kanceláře MAS: pondělí - středa 9,00 - 12,00 hod.
Sitemap
Email webmaster

© 2017  masbln.cz
Všechna práva vyhrazena

logo nette