V Programu rozvoje venkova přijato 113 žádostí!

Vloženo: 03.08.2020

31. 7. 2020 byla ukončena 4. výzva Programu rozvoje venkova. Celkově bylo přijato 113 žádostí ve třech Fichích. Fiche 1 - Zemědělství: 60 žádostí, Fiche 2 - Řemesla a služby: 33 žádostí, Fiche 4 - Rozvoj: 20 žádostí. V současné době probíhá kontrola a hodnocení žádostí.

AVÍZO – 7. VÝZVA IROP KULTURNÍ DĚDICTVÍ - III.

Vloženo: 15.06.2020

1. července 2020 bude vyhlášena 7. výzva MAS Blanský les - Netolicko - Kulturní dědictví – III. v rámci Integrovaného regionálního operačního programu. Více informací naleznete před vyhlášením výzvy v sekci Výzvy MAS.

Tři domy s pečovatelskou službou obdržely od MAS dávkovače dezinfekce

Vloženo: 04.06.2020

I naše MAS se snaží v rámci svých možností pomoci organizacím na svém území vypořádat se s mimořádným stavem a jeho důsledky. Proto jsme se rozhodli podpořit domy s pečovatelskou službou na našem území a věnovali jsme každému DPS jeden dávkovač dezinfekce vč. náplně. Dávkovače budou umístěny v prostorách DPS Netolice, Kamenný Újezd a Křemže a budou sloužit jak klientům, tak jejich návštěvám.

Staré stránky k 11.1.2018

MAS Blanský les - Netolicko o. p. s.
Mírové nám. 208, 384 11 Netolice
IČ: 260 80 575

Provozní doba kanceláře MAS: pondělí - středa 9,00 - 12,00 hod.
Sitemap
Email webmaster

© 2017  masbln.cz
Všechna práva vyhrazena

logo nette